ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

   [143]  Tāvadeva  chāyā  metabbā  utuppamāṇaṃ ācikkhitabbaṃ
Divasabhāgo  ācikkhitabbo  saṅgīti  ācikkhitabbā  cattāro  nissayā
ācikkhitabbā   piṇḍiyālopabhojanaṃ   nissāya   pabbajjā   tattha
te  yāvajīvaṃ  ussāho  karaṇīyo  .  atirekalābho  saṅghabhattaṃ
uddesabhattaṃ nimantanaṃ salākabhattaṃ pakkhikaṃ uposathikaṃ pāṭipadikaṃ.
   {143.1}  Paṃsukūlacīvaraṃ  nissāya  pabbajjā tattha te yāvajīvaṃ
ussāho  karaṇīyo . atirekalābho khomaṃ kappāsikaṃ koseyyaṃ kambalaṃ
sāṇaṃ  bhaṅgaṃ  .  rukkhamūlasenāsanaṃ  nissāya  pabbajjā  tattha  te
yāvajīvaṃ  ussāho  karaṇīyo  .  atirekalābho  vihāro aḍḍhayogo
pāsādo  hammiyaṃ  guhā  .  pūtimuttabhesajjaṃ  nissāya  pabbajjā
tattha  te  yāvajīvaṃ  ussāho  karaṇīyo  .  atirekalābho  sappi
navanītaṃ telaṃ madhu phāṇitanti.
         Cattāro nissayā niṭṭhitā.
   [144]  Tena  kho  pana  samayena  bhikkhū  aññataraṃ  bhikkhuṃ
upasampādetvā  ekakaṃ ohāya pakkamiṃsu . so pacchā ekako va
āgacchanto  antarāmagge  purāṇadutiyikāya  samāgacchi  .  sā
evamāha  kindāni  pabbajitosīti  . āma pabbajitomhīti . dullabho
kho  pabbajitānaṃ  methuno  dhammo ehi methunaṃ dhammaṃ paṭisevāti .
So tassā methunaṃ dhammaṃ paṭisevitvā pacchā 1- cirena agamāsi .
Bhikkhū  evamāhaṃsu  kissa tvaṃ āvuso evaṃ ciraṃ akāsīti . athakho
so  [2]- bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesi . bhikkhū bhagavato etamatthaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi .  2 Ma. Yu. bhikkhu.
Ārocesuṃ  .  athakho  bhagavā  etasmiṃ  nidāne etasmiṃ pakaraṇe
dhammiṃ  kathaṃ  katvā  bhikkhū  āmantesi  anujānāmi  bhikkhave
upasampādetvā  dutiyaṃ  dātuṃ  cattāri  ca  akaraṇīyāni  ācikkhituṃ
upasampannena  bhikkhunā  methuno  dhammo  na paṭisevitabbo antamaso
tiracchānagatāyapi  .  yo  bhikkhu  methunaṃ  dhammaṃ paṭisevati assamaṇo
hoti  asakyaputtiyo  . seyyathāpi nāma puriso sīsacchinno abhabbo
tena  sarīrabandhanena  jīvituṃ evameva bhikkhu methunaṃ dhammaṃ paṭisevitvā
assamaṇo hoti asakyaputtiyo. Tante yāvajīvaṃ akaraṇīyaṃ.
   {144.1}  Upasampannena  bhikkhunā  adinnaṃ  theyyasaṅkhātaṃ  na
ādātabbaṃ  antamaso  tiṇasalākaṃ  upādāya . yo bhikkhu pādaṃ vā
pādārahaṃ  vā  atirekapādaṃ  vā  adinnaṃ  theyyasaṅkhātaṃ  ādiyati
assamaṇo  hoti  asakyaputtiyo  .  seyyathāpi  nāma  paṇḍupalāso
bandhanā  pamutto  abhabbo  haritattāya  evameva  bhikkhu pādaṃ vā
pādārahaṃ  vā  atirekapādaṃ  vā  adinnaṃ  theyyasaṅkhātaṃ ādiyitvā
assamaṇo hoti asakyaputtiyo. Tante yāvajīvaṃ akaraṇīyaṃ.
   {144.2} Upasampannena bhikkhunā sañcicca pāṇo jīvitā na 1-
voropetabbo  antamaso  kunthakipillikaṃ  upādāya  .  yo  bhikkhu
sañcicca  manussaviggahaṃ  jīvitā  voropeti  antamaso  gabbhapātanaṃ
upādāya  assamaṇo  hoti  asakyaputtiyo  .  seyyathāpi  nāma
puthusilā  dvedhā  bhinnā  appaṭisandhikā  hoti  evameva  bhikkhu
sañcicca  manussaviggahaṃ  jīvitā  voropetvā  assamaṇo  hoti
@Footnote: 1 Yu. no.
Asakyaputtiyo. Tante yāvajīvaṃ akaraṇīyaṃ.
   {144.3}  Upasampannena  bhikkhunā  uttarimanussadhammo  na
ullapitabbo  antamaso  suññāgāre  abhiramāmīti  .  yo  bhikkhu
pāpiccho  icchāpakato  asantaṃ  abhūtaṃ  uttarimanussadhammaṃ  ullapati
jhānaṃ vā vimokkhaṃ vā samādhiṃ vā samāpattiṃ vā maggaṃ vā phalaṃ vā
assamaṇo  hoti  asakyaputtiyo  .  seyyathāpi  nāma  tālo
matthakacchinno  abhabbo  puna  viruḷhiyā  evameva  bhikkhu  pāpiccho
icchāpakato   asantaṃ   abhūtaṃ   uttarimanussadhammaṃ   ullapitvā
assamaṇo hoti asakyaputtiyo. Tante yāvajīvaṃ akaraṇīyanti.
        Cattāri akaraṇīyāni niṭṭhitāni.
   [145]  Tena  kho  pana samayena aññataro bhikkhu āpattiyā
adassane  ukkhittako  vibbhami  .  so  puna  paccāgantvā  bhikkhū
upasampadaṃ yāci. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
   {145.1}  Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu  āpattiyā  adassane
ukkhittako  vibbhamati  .  so  puna  paccāgantvā  bhikkhū upasampadaṃ
yācati  .  so  evamassa  vacanīyo  passissasi  taṃ āpattinti .
Sacāhaṃ  passissāmīti  pabbājetabbo  sacāhaṃ  na  passissāmīti
na  pabbājetabbo  .  pabbājetvā  vattabbo  passissasi  taṃ
āpattinti  .  sacāhaṃ  passissāmīti  upasampādetabbo  sacāhaṃ
na   passissāmīti  na  upasampādetabbo  .  upasampādetvā
vattabbo   passissasi   taṃ   āpattinti   .   sacāhaṃ
Passissāmīti osāretabbo sacāhaṃ na passissāmīti na osāretabbo.
Osāretvā vattabbo passasi taṃ 1- āpattinti. Sace passati iccetaṃ
kusalaṃ  no  ce  passati  labbhamānāya  sāmaggiyā puna ukkhipitabbo
alabbhamānāya sāmaggiyā anāpatti sambhoge saṃvāse.
   {145.2}  Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu āpattiyā appaṭikamme
ukkhittako  vibbhamati  .  so  puna  paccāgantvā  bhikkhū upasampadaṃ
yācati  .  so  evamassa  vacanīyo  paṭikarissasi taṃ āpattinti .
Sacāhaṃ  paṭikarissāmīti  pabbājetabbo  sacāhaṃ  na  paṭikarissāmīti
na  pabbājetabbo  .  pabbājetvā  vattabbo  paṭikarissasi  taṃ
āpattinti  .  sacāhaṃ  paṭikarissāmīti  upasampādetabbo  sacāhaṃ
na  paṭikarissāmīti  na  upasampādetabbo  .  upasampādetvā
vattabbo  paṭikarissasi  taṃ  āpattinti  .  sacāhaṃ  paṭikarissāmīti
osāretabbo  sacāhaṃ  na  paṭikarissāmīti  na  osāretabbo .
Osāretvā  vattabbo  paṭikarohi taṃ āpattinti . sace paṭikaroti
iccetaṃ  kusalaṃ  no  ce  paṭikaroti  labbhamānāya  sāmaggiyā puna
ukkhipitabbo   alabbhamānāya   sāmaggiyā   anāpatti  sambhoge
saṃvāse.
   {145.3} Idha pana bhikkhave bhikkhu pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge
ukkhittako   vibbhamati   .  so  puna  paccāgantvā  bhikkhū
upasampadaṃ  yācati  .  so  evamassa  vacanīyo  paṭinissajjissasi
@Footnote: 1 Sī. passetaṃ.
Taṃ  pāpikaṃ  diṭṭhinti  .  sacāhaṃ  paṭinissajjissāmīti  pabbājetabbo
sacāhaṃ  na  paṭinissajjissāmīti  na  pabbājetabbo  . pabbājetvā
vattabbo  paṭinissajjissasi  taṃ  pāpikaṃ  diṭṭhinti  .  sacāhaṃ
paṭinissajjissāmīti  upasampādetabbo  sacāhaṃ  na  paṭinissajjissāmīti
na  upasampādetabbo  .  upasampādetvā  vattabbo paṭinissajjissasi
taṃ  pāpikaṃ  diṭṭhinti  .  sacāhaṃ  paṭinissajjissāmīti  osāretabbo
sacāhaṃ  na  paṭinissajjissāmīti  na  osāretabbo  . osāretvā
vattabbo paṭinissajjāhi taṃ 1- pāpikaṃ diṭṭhinti . sace paṭinissajjati
iccetaṃ  kusalaṃ  no  ce  paṭinissajjati labbhamānāya sāmaggiyā puna
ukkhipitabbo alabbhamānāya sāmaggiyā anāpatti sambhoge saṃvāseti.
          Mahākhandhako paṭhamo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 192-197. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=3964              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=3964              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=143&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=51              Contents of The Tipitaka Volume 4 http://84000.org/tipitaka/read/?index_4

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com