ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 15 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 7 : Sutta. Saṃ. Sa.

                  Chaṭṭhaṃ appakasuttaṃ
   [340] Sāvatthiyaṃ ... Ekamantaṃ nisinno kho rājā pasenadikosalo
bhagavantaṃ  etadavoca  idha  mayhaṃ  bhante  rahogatassa  paṭisallīnassa
evaṃ  cetaso  parivitakko  udapādi  appakā  te sattā lokasmiṃ
ye  uḷāre  uḷāre  bhoge  labhitvā  na ceva majjanti na ca
pamajjanti  na  ca  kāmesu  gedhaṃ  āpajjanti  na  ca  sattesu
vippaṭipajjanti  atha  kho  eteva 1- bahutarā sattā lokasmiṃ ye
uḷāre uḷāre bhoge labhitvā majjanti ceva pamajjanti ca kāmesu
ca gedhaṃ āpajjanti sattesu ca vippaṭipajjantīti.
   [341]  Evametaṃ  mahārāja evametaṃ mahārāja appakā te
mahārāja  sattā  lokasmiṃ  ye  uḷāre  bhoge  labhitvā  na
ceva  majjanti  na  ca  pamajjanti na ca kāmesu gedhaṃ āpajjanti
@Footnote: 1 Sī. te.
Na  ca  sattesu  vippaṭipajjanti  atha  kho eteva bahutarā sattā
lokasmiṃ ye uḷāre uḷāre bhoge labhitvā majjanti ceva pamajjanti
ca kāmesu ca gedhaṃ āpajjanti sattesu ca vippaṭipajjantīti.
   [342] Idamavoca .pe.
         Sārattā kāmabhogesu     giddhā kāmesu mucchitā
         atisāraṃ na bujjhanti      migā 1- kūṭaṃva oḍḍitaṃ
         pacchāsaṃ kaṭukaṃ hoti       vipāko hissa pāpakoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 15 page 106-107. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=15&A=2036              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=15&A=2036              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=15&item=340&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=15&siri=117              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=340              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=11&A=3461              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=11&A=3461              Contents of The Tipitaka Volume 15 http://84000.org/tipitaka/read/?index_15

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com