ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 15 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 7 : Sutta. Saṃ. Sa.

              Dutiyaṃ pañcarājasuttaṃ
   [359] Sāvatthiyaṃ viharati ... tena kho pana samayena pañcannaṃ
rājūnaṃ  pasenadipamukhānaṃ  pañcahi  kāmaguṇehi  samappitānaṃ  samaṅgibhūtānaṃ
paricārayamānānaṃ  ayamantarākathā  udapādi  kiṃ  nu  kho  kāmānaṃ
agganti  .  tatrekacce  evamāhaṃsu  rūpā  kāmānaṃ  agganti .
Ekacce evamāhaṃsu saddā kāmānaṃ agganti . ekacce evamāhaṃsu
gandhā  kāmānaṃ  agganti  .  ekacce  evamāhaṃsu rasā kāmānaṃ
agganti  .  ekacce  evamāhaṃsu  phoṭṭhabbā kāmānaṃ agganti .
Yato  kho  te  rājāno  nāsakkhiṃsu  aññamaññaṃ  saññāpetuṃ  atha
kho  rājā  pasenadikosalo  te  rājāno  etadavoca  āyāma
mārisā  yena  bhagavā  tenupasaṅkamissāma  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ
etamatthaṃ  paṭipucchissāma  yathā  no  bhagavā  byākarissati tathā naṃ
dhāreyyāmāti  2-  .  evaṃ mārisāti kho te rājāno rañño
pasenadikosalassa paccassosuṃ.
   [360] Atha kho te pañca rājāno pasenadipamukhā yena bhagavā
tenupasaṅkamiṃsu   upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ
nisīdiṃsu  .  ekamantaṃ  nisinno  kho rājā pasenadikosalo bhagavantaṃ
@Footnote: 1 Sī. Yu. eke . 2 Ma. dhāressantīti.
Etadavoca  idha  bhante  amhākaṃ pañcannaṃ rājūnaṃ pañcahi kāmaguṇehi
samappitānaṃ    samaṅgibhūtānaṃ   paricārayamānānaṃ   ayamantarākathā
udapādi  kiṃ  nu  kho  kāmānaṃ  agganti  ekacce  evamāhaṃsu
rūpā  kāmānaṃ  agganti  ekacce  evamāhaṃsu  saddā  kāmānaṃ
agganti  ekacce  evamāhaṃsu  gandhā  kāmānaṃ  agganti ekacce
evamāhaṃsu  rasā  kāmānaṃ  agganti ekacce evamāhaṃsu phoṭṭhabbā
kāmānaṃ agganti kiṃ nu kho bhante kāmānaṃ agganti.
   [361]  Manāpapariyantaṃ  khvāhaṃ  mahārāja  pañcasu  kāmaguṇesu
agganti  vadāmi  ye  ca  1- mahārāja rūpā ekaccassa manāpā
honti  te  ca  2-  rūpā ekaccassa amanāpā honti yehi ca
so  rūpehi  attamano  hoti  paripuṇṇasaṅkappo  so  tehi
rūpehi  aññaṃ  rūpaṃ  uttaritaraṃ  vā  paṇītataraṃ  vā  na  pattheti
te  tassa  rūpā  paramā  honti  te  tassa  rūpā  anuttarā
honti . ye ca mahārāja saddā ... ye ca mahārāja gandhā ...
Ye ca mahārāja rasā ... ye ca mahārāja phoṭṭhabbā ekaccassa
manāpā  honti  te  ca  phoṭṭhabbā  ekaccassa amanāpā honti
yehi  ca  so  phoṭṭhabbehi  attamano  hoti  paripuṇṇasaṅkappo
so  tehi  phoṭṭhabbehi  aññaṃ  phoṭṭhabbaṃ  uttaritaraṃ  vā paṇītataraṃ
vā  na  pattheti  te  tassa  phoṭṭhabbā  paramā  honti  te
@Footnote: 1 Sī. tañce. Ma. Yu. te ca . 2 Sī. va. . 3 Ma. Yu. yo.
Tassa phoṭṭhabbā anuttarā hontīti.
   [362] Tena kho pana samayena candanaṅgaliko 1- upāsako tassaṃ
parisāyaṃ  nisinno  hoti  .  atha  kho  candanaṅgaliko  upāsako
uṭṭhāyāsanā  ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ  karitvā  yena bhagavā tenañjaliṃ
paṇāmetvā  bhagavantaṃ  etadavoca  paṭibhāti  maṃ  bhagavā paṭibhāti maṃ
sugatāti  .  paṭibhātu taṃ candanaṅgalikāti bhagavā avoca . atha kho
candanaṅgaliko  upāsako  bhagavantaṃ  2-  sammukhā tadanurūpāya gāthāya
abhitthavi
        padumaṃ yathā kokanadaṃ sugandhaṃ
        pāto siyā phullamavītagandhaṃ
        aṅgīrasaṃ passa virocamānaṃ
        tapantamādiccamivantalikkheti.
   [363]  Atha  kho  te pañca rājāno candanaṅgalikaṃ upāsakaṃ
pañcahi uttarāsaṅgehi acchādesuṃ . atha kho candanaṅgaliko upāsako
tehi pañcahi uttarāsaṅgehi bhagavantaṃ acchādesīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 15 page 116-118. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=15&A=2223              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=15&A=2223              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=15&item=359&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=15&siri=123              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=359              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=11&A=3744              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=11&A=3744              Contents of The Tipitaka Volume 15 http://84000.org/tipitaka/read/?index_15

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com