ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 15 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 7 : Sutta. Saṃ. Sa.

         Catutthaṃ paṭhamasaṅgāmavatthusuttaṃ
   [368] Sāvatthiyaṃ viharati ... atha kho rājā māgadho ajātasattu
vedehiputto caturaṅginiṃ senaṃ sannayhitvā 2- rājānaṃ pasenadikosalaṃ
abbhuyyāsi yena kāsi 3- . Assosi kho rājā pasenadikosalo rājā
kira  māgadho  ajātasattu vedehiputto caturaṅginiṃ senaṃ sannayhitvā
mamaṃ  abbhuyyāto  yena kāsīti . atha kho rājā pasenadikosalo
caturaṅginiṃ  senaṃ sannayhitvā rājānaṃ māgadhaṃ ajātasattuṃ vedehiputtaṃ
paccuyyāsi 4- yena kāsi . atha kho rājā ca māgadho ajātasattu
vedehiputto rājā ca pasenadikosalo saṅgāmesuṃ . tasmiṃ 5- kho
pana  saṅgāme  rājā  māgadho  ajātasattu vedehiputto rājānaṃ
pasenadikosalaṃ  parājesi  .  parājito  ca  rājā pasenadikosalo
sakameva 6- rājadhāniṃ sāvatthiṃ paccuyyāsi.
@Footnote: 1 Yu. atthenāti natthi. 2 Sī. sannayahitvā sannayahitvā. 3 Po. Yu. kāsī.
@4 Yu. sabbattha pācāyāsi . 5 Yu. tena . 6 Ma. saṅgāmā.
   [369]  Atha  kho  sambahulā  bhikkhū pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā
pattacīvaramādāya  sāvatthiṃ  piṇḍāya  pavisiṃsu  sāvatthiyaṃ  piṇḍāya
caritvā  pacchābhattaṃ  piṇḍapātapaṭikkantā  yena  bhagavā tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  .
Ekamantaṃ nisinnā kho te bhikkhū bhagavantaṃ etadavocuṃ idha bhante rājā
māgadho ajātasattu vedehiputto caturaṅginiṃ senaṃ sannayhitvā rājānaṃ
pasenadikosalaṃ  abbhuyyāsi  yena  kāsi  assosi kho bhante rājā
pasenadikosalo rājā kira māgadho ajātasattu vedehiputto caturaṅginiṃ
senaṃ  sannayhitvā  mamaṃ  abbhuyyāto yena kāsīti atha kho bhante
rājā  pasenadikosalo  caturaṅginiṃ  senaṃ sannayhitvā rājānaṃ māgadhaṃ
ajātasattuṃ  vedehiputtaṃ  paccuyyāsi  yena  kāsi  atha kho bhante
rājā ca māgadho ajātasattu vedehiputto rājā ca pasenadikosalo
saṅgāmesuṃ  tasmiṃ  kho  pana  bhante  saṅgāme  [1]- ajātasattu
vedehiputto  rājānaṃ  pasenadikosalaṃ  parājesi parājito ca bhante
rājā pasenadikosalo sakameva rājadhāniṃ sāvatthiṃ paccuyyāsīti.
   [370] Rājā bhikkhave māgadho ajātasattu vedehiputto pāpamitto
pāpasahāyo pāpasampavaṅko rājā ca kho 2- bhikkhave pasenadikosalo
kalyāṇamitto   kalyāṇasahāyo  kalyāṇasampavaṅko  ajjevaṃ  3-
@Footnote: 1 Ma. Yu. etthantare rājā māgadhoti dissati . 2 Sī. Yu. khokāro na dissati.
@3 Sī. Yu. ajjatañca.
Bhikkhave rājā pasenadikosalo imaṃ rattiṃ dukkhaṃ sessati parājitoti.
   [371] Idamavoca .pe.
        Jayaṃ veraṃ pasavati         dukkhaṃ seti parājito
        upasanto sukhaṃ seti      hitvā jayaparājayanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 15 page 120-122. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=15&A=2308              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=15&A=2308              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=15&item=368&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=15&siri=125              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=368              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=11&A=3824              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=11&A=3824              Contents of The Tipitaka Volume 15 http://84000.org/tipitaka/read/?index_15

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com