ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 15 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 7 : Sutta. Saṃ. Sa.

           Tatiyaṃ sādhusuttaṃ
   [94] Atha kho sambahulā satullapakāyikā devatāyo abhikkantāya
rattiyā  abhikkantavaṇṇā  kevalakappaṃ  jetavanaṃ  obhāsetvā  yena
bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ
aṭṭhaṃsu.
   [95] Ekamantaṃ ṭhitā kho ekā devatā bhagavato santike imaṃ
udānaṃ udānesi
   sādhu kho mārisa dānaṃ
     maccherā ca pamādā ca       evaṃ dānaṃ na dīyati
     puññamākaṅkhamānena       deyyaṃ hoti vijānatāti.
   [96]  Atha kho aparā devatā bhagavato santike imaṃ udānaṃ
udānesi
     sādhu kho mārisa dānaṃ        apica appakasmiṃpi sāhu 2- dānaṃ
     appasmeke pavecchanti      bahuneke na dicchare
     appasmā dakkhiṇā dinnā   sahassena samaṃ mitāti.
@Footnote: 1 Ma. etthantare satanti atthi. 2 Yu. appasmiṃpi sādhūti dissati.
   [97]  Atha kho aparā devatā bhagavato santike imaṃ udānaṃ
udānesi
   sādhu kho mārisa dānaṃ appakasmiṃpi sāhu dānaṃ
        apica saddhāyapi sāhu dānaṃ
        dānañca yuddhañca samānamāhu
        appāpi santā bahuke jinanti
        appampi ce saddahāno dadāti
        teneva so hoti sukhī paratthāti.
   [98]  Atha kho aparā devatā bhagavato santike imaṃ udānaṃ
udānesi
     sādhu kho mārisa dānaṃ        appakasmiṃpi sāhu dānaṃ
     saddhāyapi sāhu dānaṃ        apica dhammaladdhassapi sāhu dānaṃ
        yo dhammaladdhassa dadāti dānaṃ
        uṭṭhānaviriyādhigatassa jantu
        atikkamma [1]- vetaraṇiṃ yamassa
        dibbāni ṭhānāni upeti maccoti.
   [99]  Atha kho aparā devatā bhagavato santike imaṃ udānaṃ
udānesi
     sādhu kho mārisa dānaṃ        appakasmiṃpi sāhu dānaṃ
     saddhāyapi sāhu dānaṃ        dhammaladdhassapi sāhu dānaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. etthantare soti atthi.
        Apica viceyyadānaṃpi sādhu
        viceyyadānaṃ sugatappasatthaṃ
        ye dakkhiṇeyyā idha jīvaloke
        etesu dinnāni mahapphalāni
        vījāni vuttāni yathā sukhetteti.
   [100] Atha kho aparā devatā bhagavato santike imaṃ udānaṃ udānesi
     sādhu kho mārisa dānaṃ        appakasmiṃpi sāhu dānaṃ
     saddhāyapi sāhu dānaṃ        dhammaladdhassapi sāhu dānaṃ
     viceyyadānaṃpi sādhu         apica pāṇesupi sādhu saṃyamo
        yo pāṇabhūtāni 1- aheṭhayaṃ caraṃ
        parūpavādā na karoti pāpaṃ
        bhīruṃ pasaṃsanti na hi tattha sūraṃ
        bhayā hi santo na karonti pāpanti.
Atha  kho  aparā devatā bhagavantaṃ etadavoca kassa nu kho bhagavā
subhāsitanti.
   [101] Sabbāsaṃ vo subhāsitaṃ pariyāyena apica mamāpi 2- suṇātha
        saddhāhi 3- dānaṃ bahudhā pasatthaṃ
        dānā ca 4- kho dhammapadaṃva seyyo
@Footnote: 1 Yu. pāṇabhūtesu. 2 Yu. mamaṃpiti dissati. 3 addhāhīti vā pāṭho.
@4 Sī. dānañca.
        Pubbeva hi pubbatareva santo
        nibbānamevajjhagamuṃ sapaññāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 15 page 28-31. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=15&A=506              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=15&A=506              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=15&item=94&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=15&siri=33              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15&i=94              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=11&A=1568              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=11&A=1568              Contents of The Tipitaka Volume 15 http://84000.org/tipitaka/read/?index_15

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com