ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.

          Gahapativaggo pañcamo
   [151]  Sāvatthiyaṃ viharati ... atha kho anāthapiṇḍiko gahapati
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho  anāthapiṇḍikaṃ  gahapatiṃ
bhagavā  etadavoca  yato  kho  gahapati  ariyasāvakassa pañca bhayāni
verāni  vūpasantāni  honti  catūhi ca sotāpattiyaṅgehi samannāgato
hoti  ariyo  cassa  ñāyo paññāya sudiṭṭho hoti supaṭividdho so
ākaṅkhamāno   attanāva   attānaṃ   byākareyya  khīṇanirayomhi
khīṇatiracchānayoniyo   1-   khīṇapittivisayo   khīṇāpāyaduggativinipāto
sotāpannohamasmi avinipātadhammo niyato sambodhiparāyanoti.
   [152] Katamāni pañca bhayāni verāni vūpasantāni honti . Yaṃ
gahapati  pāṇātipātī  pāṇātipātappaccayā  diṭṭhadhammikampi  bhayaṃ  veraṃ
pasavati  samparāyikampi  bhayaṃ  veraṃ pasavati cetasikampi dukkhaṃ domanassaṃ
paṭisaṃvedayati  pāṇātipātā  paṭiviratassa  evaṃ taṃ bhayaṃ veraṃ vūpasantaṃ
hoti  .  yaṃ  gahapati adinnādāyī adinnādānappaccayā diṭṭhadhammikampi
bhayaṃ  veraṃ  pasavati samparāyikampi bhayaṃ veraṃ pasavati cetasikampi dukkhaṃ
domanassaṃ  paṭisaṃvedayati  adinnādānā paṭiviratassa evaṃ taṃ bhayaṃ veraṃ
vūpasantaṃ hoti . yaṃ gahapati kāmesumicchācārī kāmesumicchācārappaccayā
@Footnote: 1 Ma. khīṇatiracchānayoni. evamuparipi.
Diṭṭhadhammikampi  bhayaṃ  veraṃ  pasavati  samparāyikampi  bhayaṃ veraṃ pasavati
cetasikampi   dukkhaṃ   domanassaṃ  paṭisaṃvedayati  kāmesumicchācārā
paṭiviratassa evaṃ taṃ bhayaṃ veraṃ vūpasantaṃ hoti . yaṃ gahapati musāvādī
musāvādappaccayā    diṭṭhadhammikampi   bhayaṃ   veraṃ   pasavati
samparāyikampi  bhayaṃ  veraṃ  pasavati  cetasikampi  dukkhaṃ  domanassaṃ
paṭisaṃvedayati  musāvādā  paṭiviratassa  evaṃ  taṃ  bhayaṃ veraṃ vūpasantaṃ
hoti  .  yaṃ  gahapati  surāmerayamajjapamādaṭṭhāyī  surāmerayamajja-
pamādaṭṭhānappaccayā   diṭṭhadhammikampi   bhayaṃ   veraṃ   pasavati
samparāyikampi  bhayaṃ  veraṃ  pasavati  cetasikampi  dukkhaṃ  domanassaṃ
paṭisaṃvedayati   surāmerayamajjapamādaṭṭhānā   paṭiviratassa   evaṃ
taṃ  bhayaṃ  veraṃ  vūpasantaṃ  hoti  .  imāni pañca bhayāni verāni
vūpasantāni honti.
   [153]  Katamehi catūhi sotāpattiyaṅgehi samannāgato hoti .
Idha  gahapati  ariyasāvako buddhe aveccappasādena samannāgato hoti
itipi  so  bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho vijjācaraṇasampanno sugato
lokavidū  anuttaro  purisadammasārathi  satthā  devamanussānaṃ  buddho
bhagavāti  dhamme  aveccappasādena  samannāgato  hoti  svākkhāto
bhagavatā  dhammo sandiṭṭhiko akāliko ehipassiko opanayiko paccattaṃ
veditabbo  viññūhīti  saṅghe  aveccappasādena  samannāgato  hoti
supaṭipanno  bhagavato  sāvakasaṅgho  ujupaṭipanno  bhagavato sāvakasaṅgho
ñāyapaṭipanno   bhagavato   sāvakasaṅgho  sāmīcipaṭipanno  bhagavato
Sāvakasaṅgho  yadidaṃ  cattāri  purisayugāni  aṭṭha  purisapuggalā  esa
bhagavato   sāvakasaṅgho   āhuneyyo  pāhuneyyo  dakkhiṇeyyo
añjalikaraṇīyo   anuttaraṃ   puññakkhettaṃ  lokassāti  ariyakantehi
sīlehi   samannāgato  hoti  akhaṇḍehi  acchiddehi  asabalehi
akammāsehi    bhujissehi    viññūpasatthehi    aparāmaṭṭhehi
samādhisaṃvattanikehi   .    imehi   catūhi   sotāpattiyaṅgehi
samannāgato hoti.
   [154]  Katamo  cassa  ariyo ñāyo paññāya sudiṭṭho hoti
supaṭividdho  .  idha  gahapati  ariyasāvako  paṭiccasamuppādaññeva
sādhukaṃ  yoniso manasikaroti iti imasmiṃ sati idaṃ hoti imassuppādā
idaṃ  uppajjati  imasmiṃ  asati  idaṃ  na hoti imassa nirodhā idaṃ
nirujjhati   yadidaṃ   avijjāpaccayā   saṅkhārā   saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ  .pe.  evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa  samudayo
hoti avijjāya tveva asesavirāganirodhā saṅkhāranirodho saṅkhāranirodhā
viññāṇanirodho   .pe.   evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa
nirodho  hoti  .  ayamassa  ariyo ñāyo paññāya sudiṭṭho hoti
supaṭividdho.
   [155]  Yato  kho gahapati ariyasāvakassa imāni pañca bhayāni
verāni  vūpasantāni  honti  imehi ca 1- catūhi sotāpattiyaṅgehi
samannāgato  hoti  ayañcassa  ariyo  ñāyo  paññāya  sudiṭṭho
hoti  supaṭividdho  so  ākaṅkhamāno attanāva attānaṃ byākareyya
@Footnote: 1 Ma. Yu. casaddo natthi.
Khīṇanirayomhi  khīṇatiracchānayoniyo  khīṇapittivisayo  khīṇāpāyaduggativinipāto
sotāpannohamasmi  avinipātadhammo  niyato  sambodhiparāyanoti  .
Paṭhamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 82-85. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=16&A=1661              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=16&A=1661              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=16&item=151&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=16&siri=37              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=151              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=1841              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=1841              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://84000.org/tipitaka/read/?index_16

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com