ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.

   [245] Sāvatthiyaṃ viharati ... tatra kho bhagavā ... Cattārome
bhikkhave  āhārā  bhūtānaṃ  vā  sattānaṃ  ṭhitiyā  sambhavesīnaṃ vā
anuggahāya  .  katame cattāro . kavaḷīkāro āhāro oḷāriko
vā  sukhumo  vā  phasso  dutiyo  manosañcetanā  tatiyā viññāṇaṃ
catutthaṃ . ime kho bhikkhave cattāro āhārā bhūtānaṃ vā sattānaṃ
ṭhitiyā sambhavesīnaṃ vā anuggahāya.
   [246]  Kavaḷīkāre ce bhikkhave āhāre atthi rāgo atthi
nandi  atthi  taṇhā  patiṭṭhitaṃ  tattha  viññāṇaṃ  virūḷhaṃ  yattha
patiṭṭhitaṃ  viññāṇaṃ  virūḷhaṃ  atthi  tattha  nāmarūpassa  avakkanti
yattha  atthi  nāmarūpassa  avakkanti  atthi  tattha  saṅkhārānaṃ vuḍḍhi
Yattha  atthi  saṅkhārānaṃ  vuḍḍhi atthi tattha āyatiṃ punabbhavābhinibbatti
yattha  atthi  āyatiṃ  punabbhavābhinibbatti  atthi  tattha  āyatiṃ
jātijarāmaraṇaṃ  yattha  atthi  āyatiṃ  jātijarāmaraṇaṃ  .  sasokaṃ  taṃ
bhikkhave sarajaṃ saupāyāsanti vadāmi.
   {246.1} Phasse ce bhikkhave āhāre ... Manosañcetanāya ce
bhikkhave āhāre ... viññāṇe ce bhikkhave āhāre atthi rāgo
atthi  nandi  atthi  taṇhā  patiṭṭhitaṃ  tattha  viññāṇaṃ virūḷhaṃ yattha
patiṭṭhitaṃ  viññāṇaṃ  virūḷhaṃ  atthi  tattha  nāmarūpassa  avakkanti
yattha  atthi  nāmarūpassa  avakkanti  atthi  tattha  saṅkhārānaṃ vuḍḍhi
yattha  atthi  saṅkhārānaṃ  vuḍḍhi atthi tattha āyatiṃ punabbhavābhinibbatti
yattha  atthi  āyatiṃ  punabbhavābhinibbatti  atthi  tattha  āyatiṃ
jātijarāmaraṇaṃ  yattha  atthi  āyatiṃ  jātijarāmaraṇaṃ  .  sasokaṃ  taṃ
bhikkhave sarajaṃ saupāyāsanti vadāmi.
   [247]  Seyyathāpi bhikkhave rajako vā cittakārako vā sati
rajanāya vā lākhāya vā haliddiyā vā nīliyā vā mañjiṭṭhāya vā
sumaṭṭe 1- vā phalake vā bhittiyā vā dussapaṭe vā itthīrūpaṃ vā
purisarūpaṃ  vā  abhinimmineyya  sabbaṅgapaccaṅgaṃ  evameva kho bhikkhave
kavaḷīkāre  ce  āhāre  atthi  rāgo atthi nandi atthi taṇhā
patiṭṭhitaṃ  tattha  viññāṇaṃ  virūḷhaṃ  yattha  patiṭṭhitaṃ  viññāṇaṃ  virūḷhaṃ
atthi  tattha  nāmarūpassa  avakkanti yattha atthi nāmarūpassa avakkanti
atthi  tattha  saṅkhārānaṃ  vuḍḍhi  yattha atthi saṅkhārānaṃ vuḍḍhi atthi
@Footnote: 1 Ma. Yu. suparimaṭṭhe vā.
Tattha   āyatiṃ   punabbhavābhinibbatti   yattha   atthi   āyatiṃ
punabbhavābhinibbatti   atthi  tattha  āyatiṃ  jātijarāmaraṇaṃ  yattha
atthi  āyatiṃ  jātijarāmaraṇaṃ  .  sasokaṃ  taṃ  bhikkhave  sarajaṃ
saupāyāsanti vadāmi.
   {247.1} Phasse ce bhikkhave āhāre ... Manosañcetanāya ce bhikkhave
āhāre ... viññāṇe ce bhikkhave āhāre atthi rāgo atthi nandi
atthi  taṇhā  patiṭṭhitaṃ tattha viññāṇaṃ virūḷhaṃ yattha patiṭṭhitaṃ viññāṇaṃ
virūḷhaṃ  atthi  tattha  nāmarūpassa  avakkanti  yattha atthi nāmarūpassa
avakkanti  atthi  tattha  saṅkhārānaṃ  vuḍḍhi  yattha  atthi saṅkhārānaṃ
vuḍḍhi  atthi  tattha  āyatiṃ  punabbhavābhinibbatti  yattha  atthi āyatiṃ
punabbhavābhinibbatti  atthi  tattha  āyatiṃ  jātijarāmaraṇaṃ  yattha  atthi
āyatiṃ jātijarāmaraṇaṃ. Sasokaṃ taṃ bhikkhave sarajaṃ saupāyāsanti vadāmi.
   [248]  Kavaḷīkāre ce bhikkhave āhāre natthi rāgo natthi
nandi  natthi  taṇhā  appatiṭṭhitaṃ  tattha  viññāṇaṃ  avirūḷhaṃ  yattha
appatiṭṭhitaṃ  viññāṇaṃ  avirūḷhaṃ  natthi  tattha  nāmarūpassa  avakkanti
yattha  natthi  nāmarūpassa  avakkanti  natthi  tattha  saṅkhārānaṃ vuḍḍhi
yattha  natthi  saṅkhārānaṃ  vuḍḍhi natthi tattha āyatiṃ punabbhavābhinibbatti
yattha  natthi  āyatiṃ  punabbhavābhinibbatti  natthi  tattha  āyatiṃ
jātijarāmaraṇaṃ yattha natthi āyatiṃ jātijarāmaraṇaṃ . asokaṃ taṃ bhikkhave
arajaṃ anupāyāsanti vadāmi.
   {248.1} Phasse ce bhikkhave āhāre ... manosañcetanāya
ce   bhikkhave   āhāre  ...  viññāṇe  ce  bhikkhave
Āhāre  natthi  rāgo  natthi  nandi  natthi  taṇhā  appatiṭṭhitaṃ
tattha  viññāṇaṃ  avirūḷhaṃ  yattha  appatiṭṭhitaṃ  viññāṇaṃ  avirūḷhaṃ
natthi  tattha  nāmarūpassa  avakkanti  yattha  natthi  nāmarūpassa
avakkanti  natthi  tattha  saṅkhārānaṃ  vuḍḍhi  yattha  natthi saṅkhārānaṃ
vuḍḍhi  natthi  tattha  āyatiṃ  punabbhavābhinibbatti  yattha  natthi
āyatiṃ  punabbhavābhinibbatti  natthi  tattha  āyatiṃ  jātijarāmaraṇaṃ
yattha  natthi  āyatiṃ  jātijarāmaraṇaṃ  .  asokaṃ  taṃ bhikkhave arajaṃ
anupāyāsanti vadāmi.
   [249]  Seyyathāpi bhikkhave kūṭāgāraṃ vā kūṭāgārasālā vā
uttarāya vā dakkhiṇāya vā pācinavātapānā 1- suriye uggacchante
vātapānena  rasmi  pavisitvā  kvāssa  patiṭṭhitāti  .  pacchimāyaṃ
bhante  bhittiyanti  .  pacchimāya ce bhikkhave bhitti nāssa kvāssa
patiṭṭhitāti . paṭhaviyaṃ bhanteti . paṭhavī ce bhikkhave nāssa kvāssa
patiṭṭhitāti  .  āpasmiṃ  bhanteti  .  āpo ce bhikkhave nāssa
kvāssa  patiṭṭhitāti  .  appatiṭṭhitā  bhanteti  .  evameva kho
bhikkhave  kavaḷīkāre  ce  āhāre natthi rāgo natthi nandi natthi
taṇhā ... Phasse ce bhikkhave āhāre ... Manosañcetanāya ce bhikkhave
āhāre ... viññāṇe ce bhikkhave āhāre natthi rāgo natthi nandi
natthi  taṇhā  appatiṭṭhitaṃ  tattha  viññāṇaṃ avirūḷhaṃ yattha appatiṭṭhitaṃ
viññāṇaṃ  avirūḷhaṃ  natthi  tattha  nāmarūpassa  avakkanti  yattha natthi
nāmarūpassa  avakkanti  natthi  tattha  saṅkhārānaṃ  vuḍḍhi  yattha natthi
@Footnote: 1 Ma. Yu. pācīnāya vā vātapānā.
Saṅkhārānaṃ  vuḍḍhi  natthi  tattha  āyatiṃ  punabbhavābhinibbatti  yattha
natthi  āyatiṃ  punabbhavābhinibbatti  natthi  tattha  āyatiṃ jātijarāmaraṇaṃ
yattha  natthi  āyatiṃ  jātijarāmaraṇaṃ  .  asokaṃ  taṃ bhikkhave arajaṃ
anupāyāsanti vadāmīti. Catutthaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 122-126. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=16&A=2466              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=16&A=2466              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=16&item=245&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=16&siri=60              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=245              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=2886              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=2886              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://84000.org/tipitaka/read/?index_16

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com