ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.

   [268] Ekaṃ samayaṃ āyasmā ca musilo 1- āyasmā ca paviṭṭho 2-
āyasmā  ca  nārado  āyasmā  ca  ānando kosambiyaṃ viharanti
ghositārāme.
   [269] Atha kho āyasmā paviṭṭho āyasmantaṃ musilaṃ etadavoca
aññatreva  āvuso musila saddhāya aññatra ruciyā aññatra anussavā
aññatra    ākāraparivitakkā   aññatra   diṭṭhinijjhānakkhantiyā
atthāyasmato   musilassa   paccattameva   ñāṇaṃ   jātipaccayā
jarāmaraṇanti  .  aññatreva  āvuso  paviṭṭha  saddhāya  aññatra
ruciyā  aññatra  anussavā  aññatra  ākāraparivitakkā  aññatra
diṭṭhinijjhānakkhantiyā   ahametaṃ   jānāmi   ahametaṃ   passāmi
jātipaccayā jarāmaraṇanti.
   {269.1}  Aññatreva  āvuso musila saddhāya aññatra ruciyā
aññatra   anussavā   aññatra   ākāraparivitakkā   aññatra
diṭṭhinijjhānakkhantiyā  atthāyasmato  musilassa  paccattameva  ñāṇaṃ
bhavapaccayā  jātīti .pe. upādānapaccayā bhavoti ... taṇhāpaccayā
upādānanti ... vedanāpaccayā taṇhāti ... phassapaccayā vedanāti
...  saḷāyatanapaccayā  phassoti  ...  nāmarūpapaccayā  saḷāyatananti
... viññāṇapaccayā nāmarūpanti ... saṅkhārapaccayā viññāṇanti ...
@Footnote: 1 Yu. musīlo. 2 Yu. saviṭṭho.
Avijjāpaccayā  saṅkhārāti  .  aññatreva  āvuso paviṭṭha saddhāya
aññatra  ruciyā  aññatra  anussavā  aññatra  ākāraparivitakkā
aññatra  diṭṭhinijjhānakkhantiyā  ahametaṃ  jānāmi  ahametaṃ  passāmi
avijjāpaccayā saṅkhārāti.
   [270]  Aññatra  ca  āvuso  musila  saddhāya  aññatra
ruciyā  aññatra  anussavā  aññatra  ākāraparivitakkā  aññatra
diṭṭhinijjhānakkhantiyā  atthāyasmato  musilassa  paccattameva  ñāṇaṃ
jātinirodhā  jarāmaraṇanirodhoti . aññatreva āvuso paviṭṭha saddhāya
aññatra  ruciyā  aññatra  anussavā  aññatra  ākāraparivitakkā
aññatra  diṭṭhinijjhānakkhantiyā  ahametaṃ  jānāmi  ahametaṃ  passāmi
jātinirodhā jarāmaraṇanirodhoti.
   {270.1}  Aññatreva  āvuso musila saddhāya aññatra ruciyā
aññatra   anussavā   aññatra   ākāraparivitakkā   aññatra
diṭṭhinijjhānakkhantiyā    atthāyasmato   musilassa   paccattameva
ñāṇaṃ   bhavanirodhā   jātinirodhoti   .pe.   upādānanirodhā
bhavanirodhoti ... taṇhānirodhā upādānanirodhoti ... vedanānirodhā
taṇhānirodhoti ... phassanirodhā vedanānirodhoti ... Saḷāyatananirodhā
phassanirodhoti ... nāmarūpanirodhā saḷāyatananirodhoti ... Viññāṇanirodhā
nāmarūpanirodhoti ... saṅkhāranirodhā viññāṇanirodhoti ... Avijjānirodhā
saṅkhāranirodhoti  .  aññatreva  āvuso  paviṭṭha  saddhāya aññatra
ruciyā  aññatra  anussavā  aññatra  ākāraparivitakkā  aññatra
Diṭṭhinijjhānakkhantiyā   ahametaṃ   jānāmi   ahametaṃ   passāmi
avijjānirodhā saṅkhāranirodhoti.
   [271]  Aññatreva  āvuso  musila  saddhāya aññatra ruciyā
aññatra   anussavā   aññatra   ākāraparivitakkā   aññatra
diṭṭhinijjhānakkhantiyā  atthāyasmato  musilassa  paccattameva  ñāṇaṃ
bhavanirodho  nibbānanti  .  aññatreva  āvuso  paviṭṭha  saddhāya
aññatra  ruciyā  aññatra  anussavā  aññatra  ākāraparivitakkā
aññatra  diṭṭhinijjhānakkhantiyā  ahametaṃ  jānāmi  ahametaṃ  passāmi
bhavanirodho  nibbānanti  . tenahāyasmā musilo arahaṃ khīṇāsavoti .
Evaṃ vutte āyasmā musilo tuṇhī ahosi.
   [272] Atha kho āyasmā nārado āyasmantaṃ paviṭṭhaṃ etadavoca
sādhāvuso  paviṭṭha  ahaṃ  etaṃ  pañhaṃ  labheyyaṃ  evaṃ pañhaṃ puccha
ahaṃ  te  etaṃ  pañhaṃ  byākarissāmīti . labhati āyasmā nārado
etaṃ  pañhaṃ  pucchāmahaṃ  āyasmantaṃ  nāradaṃ  etaṃ pañhaṃ byākarotu
ca  me  āyasmā  nārado  etaṃ  pañhaṃ  aññatreva  āvuso
nārada  saddhāya  aññatra  ruciyā  aññatra  anussavā  aññatra
ākāraparivitakkā   aññatra   diṭṭhinijjhānakkhantiyā   atthāyasmato
nāradassa  paccattameva  ñāṇaṃ jātipaccayā jarāmaraṇanti . aññatreva
āvuso  paviṭṭha  saddhāya  aññatra  ruciyā  aññatra  anussavā
aññatra    ākāraparivitakkā   aññatra   diṭṭhinijjhānakkhantiyā
Ahametaṃ jānāmi ahametaṃ passāmi jātipaccayā jarāmaraṇanti.
   {272.1}  Aññatreva āvuso nārada saddhāya aññatra ruciyā
aññatra   anussavā   aññatra   ākāraparivitakkā   aññatra
diṭṭhinijjhānakkhantiyā  atthāyasmato  nāradassa  paccattameva  ñāṇaṃ
bhavapaccayā  jātīti  .pe.  avijjāpaccayā saṅkhārāti . aññatreva
āvuso  paviṭṭha  saddhāya aññatra ruciyā aññatra anussavā aññatra
ākāraparivitakkā  aññatra  diṭṭhinijjhānakkhantiyā  ahametaṃ  jānāmi
ahametaṃ passāmi avijjāpaccayā saṅkhārāti.
   [273]  Aññatra  ca  āvuso  nārada  saddhāya  aññatra
ruciyā  aññatra  anussavā  aññatra  ākāraparivitakkā  aññatra
diṭṭhinijjhānakkhantiyā  atthāyasmato  nāradassa  paccattameva  ñāṇaṃ
jātinirodhā jarāmaraṇanirodhoti .pe. avijjānirodhā saṅkhāranirodhoti.
Aññatreva    āvuso    paviṭṭha    saddhāya    aññatra
ruciyā  aññatra  anussavā  aññatra  ākāraparivitakkā  aññatra
diṭṭhinijjhānakkhantiyā   ahametaṃ   jānāmi   ahametaṃ   passāmi
avijjānirodhā saṅkhāranirodhoti.
   [274]  Aññatreva  āvuso  nārada  saddhāya  aññatra
ruciyā  aññatra  anussavā  aññatra  ākāraparivitakkā  aññatra
diṭṭhinijjhānakkhantiyā  atthāyasmato  nāradassa  paccattameva  ñāṇaṃ
bhavanirodho  nibbānanti  .  aññatreva  āvuso  paviṭṭha  saddhāya
Aññatra  ruciyā  aññatra  anussavā  aññatra  ākāraparivitakkā
aññatra  diṭṭhinijjhānakkhantiyā  ahametaṃ  jānāmi  ahametaṃ  passāmi
bhavanirodho nibbānanti.
   {274.1}  Tenahāyasmā  nārado  arahaṃ  khīṇāsavoti .
Bhavanirodho  nibbānanti  kho  me  āvuso  yathābhūtaṃ  sammappaññāya
sudiṭṭhaṃ  na  camhi  arahaṃ khīṇāsavo seyyathāpi āvuso kantāramagge
udapāno  tatra  nevassa  rajju  na  udakavārako  atha  puriso
āgaccheyya  ghammābhitatto  ghammapareto  kilanto  tasito  pipāsito
so  taṃ  udapānaṃ  olokeyya  tassa  udakanti  hi  kho  ñāṇaṃ
assa  na  ca  kāyena  phusitvā  vihareyya evameva kho āvuso
bhavanirodho  nibbānanti  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  sudiṭṭhaṃ  na  camhi
arahaṃ khīṇāsavoti.
   [275]  Evaṃ  vutte  āyasmā ānando āyasmantaṃ paviṭṭhaṃ
etadavoca  evaṃvādī  tvaṃ  āvuso  paviṭṭha  āyasmantaṃ nāradaṃ kiṃ
vadesīti  .  evaṃvādāhaṃ  āvuso  ānanda  āyasmantaṃ nāradaṃ na
kiñci vadāmi aññatra kalyāṇā aññatra kusalāti. Aṭṭhamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 140-144. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=16&A=2843              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=16&A=2843              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=16&item=268&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=16&siri=64              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=268              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=3106              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=3106              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://84000.org/tipitaka/read/?index_16

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com