ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.

   [279]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati
Veḷuvane  kalandakanivāpe . tena kho pana samayena bhagavā sakkato
hoti  garukato  mānito  pūjito  apacito  lābhī  cīvarapiṇḍapāta-
senāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārānaṃ  bhikkhusaṅghopi  sakkato  hoti
garukato  mānito  pūjito  apacito  lābhī  cīvarapiṇḍapātasenāsana-
gilānapaccayabhesajjaparikkhārānaṃ  .  aññatitthiyā  pana  paribbājakā
asakkatā  honti  agarukatā  amānitā  apūjitā anapacitā alābhino
cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārānaṃ.
   [280]  Tena kho pana samayena susimo paribbājako rājagahe
paṭivasati  mahatiyā  paribbājakaparisāya  saddhiṃ  .  atha  kho susimassa
paribbājakassa  parisā  susimaṃ  paribbājakaṃ  etadavocuṃ  ehi  tvaṃ
āvuso susima samaṇe gotame brahmacariyaṃ cara tvaṃ dhammaṃ pariyāpuṇitvā
amhe vāceyyāsi 1- taṃ mayaṃ dhammaṃ pariyāpuṇitvā gihīnaṃ bhāsissāma
evaṃ  mayampi  sakkatā  bhavissāma  garukatā mānitā pūjitā apacitā
lābhino   cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārānanti  .
Evamāvusoti  kho  susimo  paribbājako  sakāya parisāya paṭissutvā
yenāyasmā   ānando  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmatā
ānandena  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā
ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno  kho  susimo paribbājako
āyasmantaṃ  ānandaṃ  etadavoca  icchāmahaṃ  āvuso ānanda imasmiṃ
dhammavinaye brahmacariyaṃ caritunti.
@Footnote: 1 Yu. vācessasi.
   [281] Atha kho āyasmā ānando susimaṃ paribbājakaṃ ādāya
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno  kho  āyasmā ānando
bhagavantaṃ  etadavoca  ayaṃ  bhante  susimo  paribbājako  evamāha
icchāmahaṃ   āvuso  ānanda  imasmiṃ  dhammavinaye  brahmacariyaṃ
caritunti  .  tenahānanda susimaṃ pabbājethāti . alattha kho susimo
paribbājako bhagavato santike pabbajjaṃ alatthūpasampadaṃ.
   [282] Tena kho pana samayena sambahulehi kira 1- bhikkhūhi bhagavato
santike  aññā  byākatā  hoti  khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ
kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ  itthattāyāti  pajānāmāti  .  assosi kho
āyasmā  susimo  sambahulehi  kira  bhikkhūhi bhagavato santike aññā
byākatā  khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ
itthattāyāti  pajānāmāti  . atha kho āyasmā susimo yena te
bhikkhū  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  tehi  bhikkhūhi  saddhiṃ  sammodi
sammodanīyaṃ  kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ
nisinno  kho  āyasmā  susimo  te  bhikkhū etadavoca saccaṃ kira
āyasmantehi  bhagavato  santike  aññā  byākatā  khīṇā  jāti
vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ nāparaṃ itthattāyāti pajānāmāti .
Evamāvusoti.
   [283] Api nu 2- tumhe āyasmanto evaṃ jānantā evaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. kirasaddo natthi . 2 Ma. Yu. pana. evamuparipi.
Passantā  anekavihitaṃ  iddhividhaṃ  paccanubhotha  ekopi  hutvā bahudhā
hotha  bahudhāpi  hutvā  eko  hotha āvibhāvaṃ tirobhāvaṃ tirokuḍḍaṃ
tiropākāraṃ  tiropabbataṃ  asajjamānā  gacchatha  seyyathāpi  ākāse
paṭhaviyāpi  ummujjanimmujjaṃ  karotha  seyyathāpi  udake  udakepi
abhijjamāne  gacchatha  seyyathāpi  paṭhaviyaṃ ākāsepi pallaṅkena kamatha
seyyathāpi  pakkhī  sakuṇo  imepi  candimasuriye  evaṃmahiddhike
evaṃmahānubhāve  pāṇinā  parimasatha  parimajjatha  yāva  brahmalokāpi
kāyena vasaṃ vattethāti. No hetaṃ āvuso.
   [284] Api nu tumhe āyasmanto evaṃ jānantā evaṃ passantā
dibbāya  sotadhātuyā  visuddhāya  atikkantamānusikāya  ubho  sadde
suṇātha dibbe ca mānuse ca ye dūre santike cāti. No hetaṃ āvuso.
   [285] Api nu tumhe āyasmanto evaṃ jānantā evaṃ passantā
parasattānaṃ  parapuggalānaṃ  cetasā ceto paricca jānātha sarāgaṃ vā
cittaṃ  sarāgaṃ  cittanti  pajānātha  vītarāgaṃ  vā  cittaṃ  vītarāgaṃ
cittanti  pajānātha  sadosaṃ  vā  cittaṃ  sadosaṃ  cittanti pajānātha
vītadosaṃ  vā  cittaṃ  vītadosaṃ  cittanti pajānātha samohaṃ vā cittaṃ
samohaṃ  cittanti  pajānātha  vītamohaṃ  vā  cittaṃ  vītamohaṃ cittanti
pajānātha  saṅkhittaṃ  vā  cittaṃ  saṅkhittaṃ cittanti pajānātha vikkhittaṃ
vā  cittaṃ  vikkhittaṃ  cittanti pajānātha mahaggataṃ vā cittaṃ mahaggataṃ
cittanti  pajānātha  amahaggataṃ  vā  cittaṃ  amahaggataṃ  cittanti
Pajānātha  sauttaraṃ  vā  cittaṃ  sauttaraṃ cittanti pajānātha anuttaraṃ
vā  cittaṃ  anuttaraṃ  cittanti  pajānātha  samāhitaṃ  vā  cittaṃ
samāhitaṃ  cittanti  pajānātha  asamāhitaṃ  vā  cittaṃ  asamāhitaṃ
cittanti  pajānātha  vimuttaṃ  vā  cittaṃ  vimuttaṃ  cittanti pajānātha
avimuttaṃ  vā  cittaṃ  avimuttaṃ  cittanti  pajānāthāti . no hetaṃ
āvuso.
   [286] Api nu tumhe āyasmanto evaṃ jānantā evaṃ passantā
anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussaratha  seyyathīdaṃ  ekampi jātiṃ dvepi
jātiyo  tissopi  jātiyo  catassopi jātiyo pañcapi jātiyo dasapi
jātiyo  vīsampi  jātiyo  tiṃsampi  jātiyo  cattāḷīsampi  jātiyo
paññāsampi  jātiyo  jātisatampi  jātisahassampi  jātisatasahassampi
anekepi saṃvaṭṭakappe anekepi vivaṭṭakappe anekepi saṃvaṭṭavivaṭṭakappe
amutrāsiṃ   evaṃnāmo   evaṃgotto  evaṃvaṇṇo  evamāhāro
evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto  so  tato  cuto  amutra
udapādiṃ  tatrāpāsiṃ  evaṃnāmo evaṃgotto evaṃvaṇṇo evamāhāro
evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto  so  tato cuto idhūpapannoti
iti  sākāraṃ  sauddesaṃ anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarathāti . no
hetaṃ āvuso.
   [287] Api nu tumhe āyasmanto evaṃ jānantā evaṃ passantā
dibbena cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena satte passatha cavamāne
Upapajjamāne  hīne  paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate
yathākammūpage satte pajānātha ime vata bhonto sattā kāyaduccaritena
samannāgatā  vacīduccaritena  samannāgatā  manoduccaritena  samannāgatā
ariyānaṃ  upavādakā  micchādiṭṭhikā  micchādiṭṭhikammasamādānā  te
kāyassa  bhedā  paraṃ maraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapannā
ime vā pana bhonto sattā kāyasucaritena samannāgatā vacīsucaritena
samannāgatā   manosucaritena  samannāgatā  ariyānaṃ  anupavādakā
sammādiṭṭhikā  sammādiṭṭhikammasamādānā  te  kāyassa  bhedā  paraṃ
maraṇā  sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapannāti iti dibbena cakkhunā visuddhena
atikkantamānusakena  satte  passatha  cavamāne  upapajjamāne  hīne
paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate  yathākammūpage  satte
pajānāthāti. No hetaṃ āvuso.
   [288] Api nu tumhe āyasmanto evaṃ jānantā evaṃ passantā
ye  te  santā  vimokkhā atikkamma rūpe āruppā te kāyena
phusitvā viharathāti. No hetaṃ āvuso.
   [289]  Etthadāni  āyasmanto idañca veyyākaraṇaṃ imesañca
dhammānaṃ asamāpatti [1]- idaṃ no āvuso kathanti . paññāvimuttā
kho  mayaṃ  āvuso  susimāti  .  na  khvāhaṃ imassa āyasmantānaṃ
saṅkhittena  bhāsitassa  vitthārena  atthaṃ  ājānāmi  sādhu  me
āyasmanto tathā bhāsantu yathā 2- imassa āyasmantānaṃ saṅkhittena
@Footnote: 1 Yu. idante āvuso api pana tumhe āyasmanto evaṃ jānantā evaṃ passantā ye
@te santā vimokkhā atikkamma rūpe āruppā te kāyena passitvā viharathāti.
@no hetaṃ āvuso. etthadāni āyasmanto idañca veyyākaraṇaṃ imesañca dhammānaṃ
@asamāpatti . 2 Ma. Yu. yathāhaṃ.
Bhāsitassa  vitthārena  atthaṃ  ājāneyyanti  . ājāneyyāsi vā
tvaṃ āvuso susima na vā tvaṃ ājāneyyāsi atha kho paññāvimuttā
mayanti.
   [290]  Atha kho āyasmā susimo uṭṭhāyāsanā yena bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi .
Ekamantaṃ  nisinno  kho  āyasmā  susimo  yāvatako tehi bhikkhūhi
saddhiṃ  ahosi  kathāsallāpo taṃ sabbaṃ bhagavato ārocesi . pubbe
kho  susima  dhammaṭṭhitiñāṇaṃ  pacchā  nibbāne  ñāṇanti  .  na
khvāhaṃ bhante imassa bhagavatā 1- saṅkhittena bhāsitassa vitthārena atthaṃ
ājānāmi  sādhu  me  bhante  bhagavā tathā bhāsatu yathāhaṃ imassa
bhagavatā 1- saṅkhittena bhāsitassa vitthārena atthaṃ ājāneyyanti.
   [291]  Ājāneyyāsi vā susima na vā tvaṃ ājāneyyāsi
atha  kho  dhammaṭṭhitiñāṇaṃ  pubbe  pacchā  nibbāne  ñāṇaṃ  . taṃ
kiṃ  maññasi susima rūpaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vāti . aniccaṃ bhante .
Yaṃ  panāniccaṃ  dukkhaṃ  vā  taṃ  sukhaṃ vāti . dukkhaṃ bhante . yaṃ
panāniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  kallaṃ  nu  taṃ  samanupassituṃ  etaṃ
mama esohamasmi eso me attāti . no hetaṃ bhante. Vedanā
niccā  vā  aniccā  vāti  .  aniccā bhante . yaṃ panāniccaṃ
dukkhaṃ  vā  taṃ  sukhaṃ vāti . dukkhaṃ bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ
vipariṇāmadhammaṃ  kallaṃ  nu  taṃ  samanupassituṃ  etaṃ  mama  esohamasmi
@Footnote: 1 Yu. bhagavato.
Eso  me  attāti  . no hetaṃ bhante . saññā niccā vā
aniccā  vāti  .  aniccā  bhante  .pe. saṅkhārā niccā vā
aniccā  vāti  .  aniccā bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ
sukhaṃ  vāti  .  dukkhaṃ  bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ
kallaṃ nu taṃ samanupassituṃ etaṃ mama esohamasmi eso me attāti.
No  hetaṃ  bhante  . viññāṇaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vāti . aniccaṃ
bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti . dukkhaṃ bhante.
Yaṃ  panāniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  kallaṃ  nu  taṃ  samanupassituṃ
etaṃ mama esohamasmi eso me attāti. No hetaṃ bhante.
   [292]  Tasmātiha  susima  yaṅkiñci  rūpaṃ atītānāgatapaccuppannaṃ
ajjhattaṃ  vā bahiddhā vā oḷārikaṃ vā sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ
vā  yaṃ  dūre  santike vā sabbaṃ rūpaṃ netaṃ mama nesohamasmi na
meso  attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  daṭṭhabbaṃ .
Yākāci  vedanā  atītānāgatapaccuppannā  ajjhattā  vā  bahiddhā
vā  oḷārikā  vā sukhumā vā hīnā vā paṇītā vā yā dūre
santike  vā  sabbā  vedanā  netaṃ  mama nesohamasmi na meso
attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  daṭṭhabbaṃ  .  yākāci
saññā  .pe.  yekeci  saṅkhārā  atītānāgatapaccuppannā ajjhattā
vā bahiddhā vā oḷārikā vā sukhumā vā hīnā vā paṇītā vā
ye  dūre  santike  vā  sabbe saṅkhārā netaṃ mama nesohamasmi
Na  meso  attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya daṭṭhabbaṃ .
Yaṅkiñci  viññāṇaṃ  atītānāgatapaccuppannaṃ  ajjhattaṃ  vā  bahiddhā
vā oḷārikaṃ vā sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā yaṃ dūre santike
vā  sabbaṃ  viññāṇaṃ  netaṃ  mama  nesohamasmi  na meso attāti
evametaṃ yathābhūtaṃ sammappaññāya daṭṭhabbaṃ.
   [293] Evaṃ passaṃ susima sutavā ariyasāvako rūpasmiṃpi nibbindati
vedanāyapi  nibbindati  saññāyapi  nibbindati  saṅkhāresupi  nibbindati
viññāṇasmiṃpi  nibbindati  nibbindaṃ  virajjati  virāgā  vimuccati .
Vimuttasmiṃ  vimuttamiti  1-  ñāṇaṃ  hoti  .  khīṇā  jāti  vusitaṃ
brahmacariyaṃ kataṃ karaṇīyaṃ nāparaṃ itthattāyāti pajānāti.
   [294] Jātipaccayā jarāmaraṇanti susima passasīti. Evaṃ bhante.
Bhavapaccayā jātīti susima passasīti . evaṃ bhante . upādānapaccayā
bhavoti  susima  passasīti  .  evaṃ  bhante  .  taṇhāpaccayā
upādānanti  susima  passasīti  .  evaṃ  bhante  . vedanāpaccayā
taṇhāti  ...  phassapaccayā  vedanāti  ...  saḷāyatanapaccayā
phassoti  ...  nāmarūpapaccayā  saḷāyatananti  ...  viññāṇapaccayā
nāmarūpanti  ...  saṅkhārapaccayā  viññāṇanti  ...  avijjāpaccayā
saṅkhārāti susima passasīti. Evaṃ bhante.
   [295]  Jātinirodhā jarāmaraṇanirodhoti susima passasīti . evaṃ
@Footnote: 1 vimuttamhīti vā pāṭho.
Bhante . bhavanirodhā jātinirodhoti susima passasīti . evaṃ bhante.
Upādānanirodhā bhavanirodhoti ... taṇhānirodhā upādānanirodhoti ...
Vedanānirodhā taṇhānirodhoti ... phassanirodhā vedanānirodhoti ...
Saḷāyatananirodhā phassanirodhoti ... Nāmarūpanirodhā saḷāyatananirodhoti ...
Viññāṇanirodhā nāmarūpanirodhoti ... Saṅkhāranirodhā viññāṇanirodhoti ...
Avijjānirodhā saṅkhāranirodhoti susima passasīti. Evaṃ bhante.
   [296] Api nu kho tvaṃ susima evaṃ jānanto evaṃ passanto
anekavihitaṃ  iddhividhaṃ paccanubhosi ekopi hutvā bahudhā hosi bahudhāpi
hutvā  eko  hosi  āvibhāvaṃ  tirobhāvaṃ  tirokuḍḍaṃ  tiropākāraṃ
tiropabbataṃ  asajjamāno  gacchasi  seyyathāpi  ākāse  paṭhaviyāpi
ummujjanimmujjaṃ  karosi  seyyathāpi  udake  udakepi  abhijjamāne
gacchasi  seyyathāpi  paṭhaviyaṃ  ākāsepi  pallaṅkena kamasi seyyathāpi
pakkhī  sakuṇo  imepi  candimasuriye  evaṃmahiddhike  evaṃmahānubhāve
pāṇinā  parimasasi  parimajjasi  yāva  brahmalokāpi  kāyena  vasaṃ
vattesīti. No hetaṃ bhante.
   [297]  Api  nu  tvaṃ susima evaṃ jānanto evaṃ passanto
dibbāya   sotadhātuyā   visuddhāya   atikkantamānusikāya   ubho
sadde  suṇāsi  dibbe ca mānuse ca ye dūre santike cāti .
No hetaṃ bhante.
   [298]  Api  nu  tvaṃ susima evaṃ jānanto evaṃ passanto
parasattānaṃ  parapuggalānaṃ  cetasā  ceto  paricca  jānāsi  sarāgaṃ
vā  cittaṃ  sarāgaṃ  cittanti  pajānāsi  .pe. avimuttaṃ vā cittaṃ
avimuttaṃ cittanti pajānāsīti. No hetaṃ bhante.
   [299]  Api  nu  tvaṃ susima evaṃ jānanto evaṃ passanto
anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussarasi  seyyathīdaṃ  ekampi jātiṃ .pe.
Iti  sākāraṃ  sauddesaṃ  anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussarasīti .
No hetaṃ bhante.
   [300] Api nu tvaṃ susima evaṃ jānanto evaṃ passanto dibbena
cakkhunā  visuddhena atikkantamānusakena satte passasi cavamāne .pe.
Yathākammūpage satte pajānāsīti. No hetaṃ bhante.
   [301] Api nu tvaṃ susima evaṃ jānanto evaṃ passanto ye
te santā vimokkhā atikkamma rūpe āruppā te kāyena phusitvā
viharasīti. No hetaṃ bhante.
   [302] Etthadāni susima idañca veyyākaraṇaṃ imesañca dhammānaṃ
asamāpatti  idaṃ  no  susima  kathanti . atha kho āyasmā susimo
bhagavato  pādesu  sirasā  nipatitvā  bhagavantaṃ  etadavoca  accayo
maṃ  bhante  accagamā  yathābālaṃ  yathāmūḷhaṃ yathāakusalaṃ yvāhaṃ evaṃ
svākkhāte  dhammavinaye  dhammatthenako  pabbajito  tassa me bhante
bhagavā accayaṃ accayato paṭiggaṇhātu āyatiṃ saṃvarāyāti.
   [303]  Taggha taṃ susima accayo accagamā yathābālaṃ yathāmūḷhaṃ
yathāakusalaṃ  yo  tvaṃ  evaṃ  svākkhāte  dhammavinaye dhammatthenako
pabbajito  seyyathāpi  susima  coraṃ  āgucāriṃ  gahetvā  rañño
dasseyyuṃ  ayaṃ  te  deva  coro āgucārī imassa yaṃ icchasi taṃ
daṇḍaṃ  paṇehīti  tamenaṃ  rājā  evaṃ  vadeyya  gacchatha  bho imaṃ
purisaṃ  daḷhāya  rajjuyā  pacchābāhaṃ  gāḷhabandhanaṃ bandhitvā khuramuṇḍaṃ
karitvā   kharassarena   paṇavena   rathiyā  rathiyaṃ  siṅghāṭakena
siṅghāṭakaṃ parinetvā dakkhiṇena dvārena nikkhāmetvā dakkhiṇato nagarassa
sīsaṃ  chindathāti  tamenaṃ  rañño  purisā daḷhāya rajjuyā pacchābāhaṃ
rathiyā  rathiyaṃ  siṅghāṭakena  siṅghāṭakaṃ parinetvā dakkhiṇena dvārena
nikkhāmetvā  dakkhiṇato  nagarassa  sīsaṃ  chindeyyuṃ  taṃ  kiṃ  maññasi
susima   api   nu   so  puriso  tatonidānaṃ  dukkhadomanassaṃ
paṭisaṃvedayethāti 1-. Evaṃ bhante.
   [304]  Yaṃ  kho  so susima puriso tatonidānaṃ dukkhadomanassaṃ
paṭisaṃvedayetha  1- yāva evaṃ svākkhāte dhammavinaye dhammatthenakassa
pabbajjā  ayaṃ  tato  dukkhavipākatarā  ca  kaṭukavipākatarā ca apica
vinipātāya  saṃvattati  yato  ca  kho  tvaṃ  susima accayaṃ accayato
disvā  yathādhammaṃ  paṭikarosi  tante  mayaṃ  paṭiggaṇhāma  vuḍḍhi
hesā  susima  ariyassa  vinaye  yo  accayaṃ  accayato  disvā
@Footnote: 1 Ma. Yu. paṭisaṃvediyethāti.
Yathādhammaṃ paṭikaroti āyatiṃ [1]- saṃvaraṃ āpajjatīti. Dasamaṃ.
           Mahāvaggo sattamo.
            Tassa uddānaṃ
     dve assutavatā vuttā    puttamaṃsena cāparaṃ
     atthirāgo ca nagaraṃ       sammasaṃ naḷakalāpiyaṃ
     kosambī upayanti ca      dasamo vutto susimenāti 2-.
            ----------
@Footnote: 1 Ma. Yu. ca . 2 Ma. Yu. dasamo sūsimena cāti.



             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 145-157. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=16&A=2963              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=16&A=2963              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=16&item=279&items=26              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=16&siri=66              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=279              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=3148              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=3148              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://84000.org/tipitaka/read/?index_16

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com