ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.

   [365] Ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati gijjhakūṭe pabbate.
Tena  kho  pana samayena āyasmāpi kho sārīputto 2- sambahulehi
bhikkhūhi  saddhiṃ  bhagavato  avidūre  caṅkamati  āyasmāpi  kho
mahāmoggallāno  sambahulehi  bhikkhūhi  saddhiṃ  bhagavato  avidūre
caṅkamati   āyasmāpi   kho  mahākassapo  sambahulehi  bhikkhūhi
saddhiṃ  bhagavato  avidūre  caṅkamati  āyasmāpi  kho  anuruddho
sambahulehi  bhikkhūhi  saddhiṃ  bhagavato  avidūre  caṅkamati  āyasmāpi
kho  puṇṇo  mantānīputto  sambahulehi  bhikkhūhi  saddhiṃ  bhagavato
avidūre  caṅkamati  āyasmāpi  kho  upāli  sambahulehi  bhikkhūhi
saddhiṃ  bhagavato  avidūre  caṅkamati  āyasmāpi  kho  ānando
sambahulehi   bhikkhūhi   saddhiṃ   bhagavato   avidūre   caṅkamati
devadattopi   kho   sambahulehi   bhikkhūhi   saddhiṃ   bhagavato
avidūre caṅkamati.
   [366]  Atha kho bhagavā bhikkhū āmantesi passatha no tumhe
bhikkhave  sārīputtaṃ  sambahulehi  bhikkhūhi  saddhiṃ  caṅkamantanti .
Evaṃ  bhante  .  sabbe  kho  ete  bhikkhave bhikkhū mahāpaññā
@Footnote: 1 Ma. etarahipi kho. Yu. etarahi . 2 Ma. āyasmā sāriputto.
Passatha  no  tumhe  bhikkhave  mahāmoggallānaṃ  sambahulehi  bhikkhūhi
saddhiṃ caṅkamantanti . evaṃ bhante . sabbe 1- kho ete bhikkhave
bhikkhū mahiddhikā passatha no tumhe bhikkhave mahākassapaṃ 2- sambahulehi
bhikkhūhi saddhiṃ caṅkamantanti . evaṃ bhante . sabbe 1- kho ete
bhikkhave  bhikkhū  dhutavādā  passatha  no  tumhe  bhikkhave  anuruddhaṃ
sambahulehi bhikkhūhi saddhiṃ caṅkamantanti . evaṃ bhante . sabbe 1-
kho  ete  bhikkhave bhikkhū dibbacakkhukā passatha no tumhe bhikkhave
puṇṇaṃ  mantānīputtaṃ  sambahulehi  bhikkhūhi  saddhiṃ caṅkamantanti . evaṃ
bhante  .  sabbe  kho  ete  bhikkhave bhikkhū dhammakathikā passatha
no  tumhe bhikkhave upāliṃ sambahulehi bhikkhūhi saddhiṃ caṅkamantanti .
Evaṃ  bhante . sabbe kho ete bhikkhave bhikkhū vinayadharā passatha
no tumhe bhikkhave ānandaṃ sambahulehi bhikkhūhi saddhiṃ caṅkamantanti .
Evaṃ  bhante . sabbe kho ete bhikkhave bhikkhū bahussutā passatha
no tumhe bhikkhave devadattaṃ sambahulehi bhikkhūhi saddhiṃ caṅkamantanti.
Evaṃ bhante. Sabbe kho ete bhikkhave bhikkhū pāpicchā.
   [367] Dhātusova bhikkhave sattā saṃsandanti samenti hīnādhimuttikā
hīnādhimuttikehi   saddhiṃ   saṃsandanti   samenti  kalyāṇādhimuttikā
kalyāṇādhimuttikehi  saddhiṃ  saṃsandanti  samenti  atītampi 3- bhikkhave
addhānaṃ  dhātusova sattā saṃsandiṃsu samiṃsu hīnādhimuttikā hīnādhimuttikehi
saddhiṃ   saṃsandiṃsu   samiṃsu   kalyāṇādhimuttikā  kalyāṇādhimuttikehi
@Footnote: 1 Yu. sabbepi . 2 Ma. Yu. kassapaṃ . 3 Ma. atītampi kho.
Saddhiṃ  saṃsandiṃsu  samiṃsu  .  anāgatampi  [1]-  bhikkhave  addhānaṃ
dhātusova   sattā   saṃsandissanti   samessanti   hīnādhimuttikā
hīnādhimuttikehi  saddhiṃ  saṃsandissanti  samessanti  kalyāṇādhimuttikā
kalyāṇādhimuttikehi  saddhiṃ  saṃsandissanti  samessanti  .  etarahipi
bhikkhave  paccuppannaṃ  addhānaṃ  dhātusova  sattā  saṃsandanti samenti
hīnādhimuttikā hīnādhimuttikehi saddhiṃ saṃsandanti samenti kalyāṇādhimuttikā
kalyāṇādhimuttikehi saddhiṃ saṃsandanti samentīti. Pañcamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 186-188. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=16&A=3752              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=16&A=3752              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=16&item=365&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=16&siri=94              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=365              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=3507              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=3507              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://84000.org/tipitaka/read/?index_16

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com