ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.

   [392]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [393]  Bhagavā etadavoca dhātusova bhikkhave sattā saṃsandanti
samenti  pāṇātipātino  pāṇātipātīhi  saddhiṃ  saṃsandanti  samenti
adinnādāyino adinnādāyīhi saddhiṃ saṃsandanti samenti kāmesumicchācārino
kāmesumicchācārīhi   saddhiṃ   saṃsandanti   samenti   musāvādino
musāvādīhi  saddhiṃ  saṃsandanti  samenti  surāmerayamajjapamādaṭṭhāyino
surāmerayamajjapamādaṭṭhāyīhi saddhiṃ saṃsandanti samenti.
   [394]  Pāṇātipātā paṭiviratā pāṇātipātā paṭiviratehi saddhiṃ
saṃsandanti   samenti   adinnādānā   paṭiviratā   adinnādānā
paṭiviratehi  saddhiṃ  saṃsandanti  samenti  kāmesumicchācārā  paṭiviratā
kāmesumicchācārā  paṭiviratehi  saddhiṃ  saṃsandanti  samenti musāvādā
paṭiviratā   musāvādā  paṭiviratehi  saddhiṃ  saṃsandanti  samenti
surāmerayamajjapamādaṭṭhānā   paṭiviratā   surāmerayamajjapamādaṭṭhānā
paṭiviratehi saddhiṃ saṃsandanti samentīti. Tatiyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 199. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=16&A=4009              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=16&A=4009              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=16&item=392&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=16&siri=104              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=392              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=3608              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=3608              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://84000.org/tipitaka/read/?index_16

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com