ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.

   [512]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ  āyasmā mahākassapo
sāvatthiyaṃ  viharati  jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme . atha kho
Āyasmā  ānando  pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā  pattacīvaramādāya
yenāyasmā  mahākassapo  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ
mahākassapaṃ  etadavoca  āyāma  bhante  kassapa  yena  aññataro
bhikkhunūpassayo  tenupasaṅkamissāmāti  .  gaccha  tvaṃ āvuso ānanda
bahukicco  tvaṃ  bahukaraṇīyoti  .  dutiyampi  kho āyasmā ānando
āyasmantaṃ  mahākassapaṃ  etadavoca  āyāma  bhante  kassapa  yena
aññataro  bhikkhunūpassayo  tenupasaṅkamissāmāti  . gaccha tvaṃ āvuso
ānanda  bahukicco  tvaṃ  bahukaraṇīyoti  .  tatiyampi  kho āyasmā
ānando  āyasmantaṃ  mahākassapaṃ  etadavoca  āyāma  bhante
kassapa yena aññataro bhikkhunūpassayo tenupasaṅkamissāmāti.
   [513]  Atha  kho  āyasmā  mahākassapo  pubbaṇhasamayaṃ
nivāsetvā  pattacīvaramādāya  āyasmatā  ānandena  pacchāsamaṇena
yena   aññataro   bhikkhunūpassayo   tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā
paññatte āsane nisīdi . atha kho sambahulā bhikkhuniyo yenāyasmā
mahākassapo  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  mahākassapaṃ
abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu . ekamantaṃ nisinnā kho tā bhikkhuniyo
āyasmā  mahākassapo  dhammiyā  kathāya  sandassesi  samādapesi
samuttejesi  sampahaṃsesi  .  atha  kho  āyasmā mahākassapo tā
bhikkhuniyo  dhammiyā  kathāya sandassetvā samādapetvā samuttejetvā
sampahaṃsetvā uṭṭhāyāsanā pakkāmi.
   [514]  Atha  kho thullatissā bhikkhunī anattamanā anattamanavācaṃ
nicchāresi  kiṃ  pana  ayyo  mahākassapo  ayyassa  ānandassa
vedehamunino  sammukhā  dhammaṃ  bhāsitabbaṃ  maññati  seyyathāpi  nāma
sūcibāṇijako  sukhumasūcikārassa  santike  sūciṃ  vikketabbaṃ  maññeyya
evameva  ayyo  mahākassapo  ayyassa  ānandassa  vedehamunino
sammukhā  dhammaṃ  bhāsitabbaṃ  maññatīti  1- . assosi kho āyasmā
mahākassapo  thullatissāya  bhikkhuniyā  imaṃ  vācaṃ  bhāsamānāya .
Atha  kho  āyasmā  mahākassapo  āyasmantaṃ  ānandaṃ  etadavoca
kiṃ  nu kho āvuso ānanda ahaṃ sūcibāṇijako tvaṃ sūcikāro udāhu
ahaṃ  sūcikāro  tvaṃ  sūcibāṇijakoti  .  khamatha  2- bhante kassapa
bālo mātugāmoti.
   [515]  Āgamehi  tvaṃ  āvuso  ānanda  mā te saṅgho
uttariṃ  upaparikkhi  taṃ  kiṃ  maññasi  āvuso  ānanda  api  nu
tvaṃ  bhagavato  sammukhā  bhikkhusaṅghe  upanīto ahaṃ bhikkhave yāvadeva
ākaṅkhāmi  vivicceva  kāmehi  vivicca  akusalehi  dhammehi savitakkaṃ
savicāraṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharāmi ānandopi
bhikkhave  yāvadeva  ākaṅkhati  vivicceva  kāmehi  vivicca akusalehi
dhammehi  savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharatīti . no hetaṃ bhante . ahaṃ kho āvuso bhagavato sammukhā
bhikkhusaṅghe  upanīto  ahaṃ  bhikkhave  yāvadeva  ākaṅkhāmi vivicceva
@Footnote: 1 Yu. maññātīti . 2 Ma. khama.
Kāmehi  vivicca  akusalehi dhammehi savitakkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ pītisukhaṃ
paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharāmi  kassapopi  bhikkhave  yāvadeva
ākaṅkhati  vivicceva  kāmehi vivicca akusalehi dhammehi .pe. paṭhamaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharatīti  .  [navannaṃ  anupubbavihārasamāpattīnaṃ
pañcannañca abhiññānaṃ evaṃ peyyālo].
   [516]  Taṃ kiṃ maññasi āvuso ānanda api nu tvaṃ bhagavato
sammukhā  bhikkhusaṅghe  upanīto  ahaṃ bhikkhave āsavānaṃ khayā anāsavaṃ
cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ abhiññā sacchikatvā
upasampajja  viharāmi  ānandopi  bhikkhave  āsavānaṃ  khayā anāsavaṃ
cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ abhiññā sacchikatvā
upasampajja  viharatīti  .  no  hetaṃ  bhante . ahaṃ kho āvuso
bhagavato  sammukhā  bhikkhusaṅghe  upanīto  ahaṃ  bhikkhave  āsavānaṃ
khayā  anāsavaṃ  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ
abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  viharāmi  kassapopi  bhikkhave
āsavānaṃ  khayā  anāsavaṃ  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ diṭṭheva dhamme
sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharatīti.
   [517] Sattaratanaṃ vā so 1- āvuso nāgaṃ aḍḍhaṭṭhamaratanaṃ 2-
vā  tālapattikāya  chādetabbaṃ maññeyya yo maṃ 3- chahi abhiññāhi
chādetabbaṃ  maññeyyāti  .  cavittha  ca  pana  thullatissā  bhikkhunī
brahmacariyamhāti. Dasamaṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi . 2 Yu. aḍḍhaṭṭharatanaṃ . 3 Ma. Yu. me.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 253-256. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=16&A=5120              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=16&A=5120              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=16&item=512&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=16&siri=148              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=512              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=4380              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=4380              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://84000.org/tipitaka/read/?index_16

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com