ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.

   [97]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ  bhagavā rājagahe viharati
veḷuvane  kalandakanivāpe  .  atha  kho  soṇo gahapatiputto yena
bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  .pe.  ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho
soṇaṃ  gahapatiputtaṃ  bhagavā  etadavoca  ye  hi keci soṇa samaṇā
vā  brāhmaṇā  vā  aniccena  rūpena  dukkhena  vipariṇāmadhammena
seyyohamasmīti  vā  samanupassanti  sadisohamasmīti  vā  samanupassanti
hīnohamasmīti  vā samanupassanti kimaññatra 1- yathābhūtassa adassanā .
Aniccāya  vedanāya  dukkhāya  vipariṇāmadhammāya  seyyohamasmīti  vā
samanupassanti   sadisohamasmīti   vā   samanupassanti   hīnohamasmīti
vā  samanupassanti  kimaññatra  yathābhūtassa  adassanā  .  aniccāya
saññāya  .  aniccehi  saṅkhārehi  dukkhehi  vipariṇāmadhammehi
seyyohamasmīti  vā  samanupassanti  sadisohamasmīti  vā  samanupassanti
hīnohamasmīti  vā  samanupassanti  kimaññatra  yathābhūtassa  adassanā .
Aniccena  viññāṇena  dukkhena  vipariṇāmadhammena  seyyohamasmīti vā
samanupassanti  sadisohamasmīti  vā  samanupassanti  hīnohamasmīti  vā
samanupassanti kimaññatra yathābhūtassa adassanā.
   [98]  Ye  ca  kho keci soṇa samaṇā vā brāhmaṇā vā
aniccena  rūpena  dukkhena  vipariṇāmadhammena  seyyohamasmītipi  na
@Footnote: 1 Yu. kimaññattha. sabbattha idīsameva.
Samanupassanti   sadisohamasmītipi   na   samanupassanti  hīnohamasmītipi
na  samanupassanti  kimaññatra  yathābhūtassa  dassanā  .  aniccāya
vedanāya  .  aniccāya  saññāya  .  aniccehi  saṅkhārehi .
Aniccena  viññāṇena  dukkhena  vipariṇāmadhammena  seyyohamasmītipi
na    samanupassanti    sadisohamasmītipi    na   samanupassanti
hīnohamasmītipi   na   samanupassanti   kimaññatra   yathābhūtassa
dassanā.
   [99]  Taṃ  kiṃ  maññasi soṇa rūpaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vāti .
Aniccaṃ  bhante  . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti . dukkhaṃ
bhante  .  yaṃ  panāniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  kallaṃ  nu  taṃ
samanupassituṃ etaṃ mama esohamasmi eso me attāti . no hetaṃ
bhante . vedanā niccā vā aniccā vāti . aniccā bhante .
Saññā  . saṅkhārā . viññāṇaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vāti . aniccaṃ
bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti . dukkhaṃ bhante.
Yaṃ  panāniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  kallaṃ  nu  taṃ  samanupassituṃ
etaṃ mama esohamasmi eso me attāti. No hetaṃ bhante.
   [100]  Tasmā  tiha  soṇa yaṅkiñci rūpaṃ atītānāgatapaccuppannaṃ
ajjhattaṃ  vā bahiddhā vā oḷārikaṃ vā sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ
vā  yaṃ  dūre  santike  vā  sabbaṃ  rūpaṃ netaṃ mama nesohamasmi
na  meso  attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya daṭṭhabbaṃ .
Yā kāci vedanā . yā kāci saññā . ye keci saṅkhārā .
Yaṅkiñci   viññāṇaṃ   atītānāgatapaccuppannaṃ   ajjhattaṃ   vā
bahiddhā vā oḷārikaṃ vā sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā yaṃ dūre
santike  vā  sabbaṃ  viññāṇaṃ  netaṃ  mama  nesohamasmi na meso
attāti evametaṃ yathābhūtaṃ sammappaññāya daṭṭhabbaṃ.
  Evaṃ  passaṃ  soṇa  sutavā  ariyasāvako  rūpasmiṃpi  nibbindati
vedanāyapi   nibbindati   saññāyapi   nibbindati   saṅkhāresupi
nibbindati  viññāṇasmiṃpi  nibbindati  nibbindaṃ  virajjati  virāgā
vimuccati  vimuttasmiṃ  vimuttamiti  ñāṇaṃ  hoti  . khīṇā jāti vusitaṃ
brahmacariyaṃ kataṃ karaṇīyaṃ nāparaṃ itthattāyāti pajānātīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 60-62. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=17&A=1192              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=17&A=1192              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=17&item=97&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=17&siri=49              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=97              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=6554              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=6554              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com