ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.

   [108] Sāvatthī . tatra kho . bhagavā udānaṃ udānesi no
cassaṃ 2- no ca me siyā na bhavissati 3- na me bhavissatīti evaṃ
vimuccamāno 4- bhikkhu chindeyya orambhāgiyāni saññojanānīti.
   [109]  Evaṃ  vutte  aññataro  bhikkhu  bhagavantaṃ  etadavoca
yathākathaṃ pana bhante no cassaṃ no ca me siyā na bhavissati na me
bhavissatīti  evaṃ  vimuccamāno  5-  bhikkhu  chindeyya orambhāgiyāni
saññojanānīti  .  idha  bhikkhu assutavā puthujjano ariyānaṃ adassāvī
.pe.  sappurisadhamme  avinīto  rūpaṃ  attato  samanupassati  rūpavantaṃ
@Footnote: 1 Yu. anabhisaṅkhārañca . 2 Yu. cassa . 3 Ma. nābhavissa . 4 Ma. adhimuccamāno.
@5 Yu. adhimuccamāno.
Vā  attānaṃ  attani  vā rūpaṃ rūpasmiṃ vā attānaṃ . vedanaṃ .
Saññaṃ  .  saṅkhāre  .  viññāṇaṃ  attato samanupassati viññāṇavantaṃ
vā attānaṃ attani vā viññāṇaṃ viññāṇasmiṃ vā attānaṃ.
   {109.1} So aniccaṃ rūpaṃ aniccaṃ rūpanti yathābhūtaṃ nappajānāti
aniccaṃ  vedanaṃ  aniccā vedanāti yathābhūtaṃ nappajānāti aniccaṃ saññaṃ
aniccā  saññāti  yathābhūtaṃ  nappajānāti  anicce saṅkhāre aniccā
saṅkhārāti  yathābhūtaṃ  nappajānāti  aniccaṃ viññāṇaṃ aniccaṃ viññāṇanti
yathābhūtaṃ nappajānāti.
   {109.2}  Dukkhaṃ  rūpaṃ  dukkhaṃ  rūpanti  yathābhūtaṃ  nappajānāti
dukkhaṃ  vedanaṃ . dukkhaṃ saññaṃ . dukkhe saṅkhāre . dukkhaṃ viññāṇaṃ
dukkhaṃ viññāṇanti yathābhūtaṃ nappajānāti.
   {109.3}  Anattaṃ  rūpaṃ  anattaṃ  rūpanti yathābhūtaṃ nappajānāti
anattaṃ  vedanaṃ  .  anattaṃ  saññaṃ . anatte saṅkhāre . anattaṃ
viññāṇaṃ anattaṃ viññāṇanti yathābhūtaṃ nappajānāti.
   {109.4} Saṅkhataṃ rūpaṃ saṅkhataṃ rūpanti yathābhūtaṃ nappajānāti saṅkhataṃ
vedanaṃ . saṅkhataṃ saññaṃ . saṅkhate saṅkhāre . Saṅkhataṃ viññāṇaṃ saṅkhataṃ
viññāṇanti  yathābhūtaṃ  nappajānāti  .  rūpaṃpi 1- bhavissatīti yathābhūtaṃ
nappajānāti  vedanāpi  bhavissati  . saññāpi bhavissati . saṅkhārāpi
bhavissanti. Viññāṇampi bhavissatīti yathābhūtaṃ nappajānāti.
   [110] Sutavā ca kho bhikkhu 2- ariyasāvako ariyānaṃ dassāvī
ariyadhammassa  kovido  ariyadhamme  suvinīto  sappurisānaṃ  dassāvī
@Footnote: 1 Ma. Yu. rūpaṃ vibhavissatīti .  2 Yu. bhikkhave.
Sappurisadhammassa  kovido  sappurisadhamme  suvinīto  na  rūpaṃ  attato
samanupassati  .pe.  na vedanaṃ . na saññaṃ . na saṅkhāre . na
viññāṇaṃ  attato  samanupassati  .  so  aniccaṃ  rūpaṃ  aniccaṃ
rūpanti  yathābhūtaṃ  pajānāti  aniccaṃ  vedanaṃ  .  aniccaṃ  saññaṃ .
Anicce  saṅkhāre  .  aniccaṃ  viññāṇaṃ  aniccaṃ  viññāṇanti
yathābhūtaṃ  pajānāti  .  dukkhaṃ rūpaṃ .pe. dukkhaṃ viññāṇaṃ . anattaṃ
rūpaṃ  .pe.  anattaṃ  viññāṇaṃ  .  saṅkhataṃ  rūpaṃ  .pe.  saṅkhataṃ
viññāṇaṃ  saṅkhataṃ  viññāṇanti  yathābhūtaṃ  pajānāti  .  rūpaṃpi
bhavissatīti  yathābhūtaṃ  pajānāti  vedanā  . saññā . saṅkhārā .
Viññāṇampi  bhavissatīti  yathābhūtaṃ  pajānāti  .  so rūpassa vibhavā
vedanāya  vibhavā  saññāya  vibhavā  saṅkhārānaṃ  vibhavā  viññāṇassa
vibhavā . evaṃ kho bhikkhu no cassaṃ no ca me siyā na bhavissati na me
bhavissatīti  evaṃ  vimuccamāno  bhikkhu  chindeyya  orambhāgiyāni
saññojanānīti.
   [111]  Evaṃ vimuccamāno bhante bhikkhu chindeyya orambhāgiyāni
saññojanāni  .  kathaṃ  pana  bhante jānato kathaṃ passato anantarā
āsavānaṃ khayo hotīti . idha bhikkhu assutavā puthujjano .pe. 1-
atasitāye ṭhāne tāsaṃ āpajjati . tāso heso bhikkhu assutavato
puthujjanassa  no  cassaṃ  no  ca  me  siyā na bhavissati na me
bhavissatīti  .  sutavā  ca kho bhikkhu ariyasāvako .pe. atasitāye
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. peyyālo natthi.
Ṭhāne na tāsaṃ āpajjati . Na heso bhikkhu tāso sutavato ariyasāvakassa
no cassaṃ no ca me siyā na bhavissati na me bhavissatīti. Rūpūpāyaṃ vā
bhikkhu   viññāṇaṃ  tiṭṭhamānaṃ  tiṭṭheyya  rūpārammaṇaṃ  rūpappatiṭṭhaṃ
nandūpasevanaṃ  vuḍḍhiṃ  virūḷhiṃ  vepullaṃ āpajjeyya . vedanūpāyaṃ vā
bhikkhu  .  saññūpāyaṃ  vā bhikkhu . saṅkhārūpāyaṃ vā bhikkhu viññāṇaṃ
tiṭṭhamānaṃ  tiṭṭheyya  saṅkhārārammaṇaṃ  saṅkhārappatiṭṭhaṃ  nandūpasevanaṃ
vuḍḍhiṃ  virūḷhiṃ vepullaṃ āpajjeyya . so 1- bhikkhu evaṃ vadeyya
ahamaññatra  rūpā  aññatra  vedanāya  aññatra  saññāya  aññatra
saṅkhārehi viññāṇassa āgatiṃ vā gatiṃ vā cutiṃ vā upapattiṃ vā vuḍḍhiṃ
vā virūḷhiṃ vā vepullaṃ vā paññapessāmīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
   {111.1} Rūpadhātuyā ce bhikkhu bhikkhuno rāgo pahīno hoti rāgassa
pahānā  vocchijjatārammaṇaṃ  patiṭṭhā  viññāṇassa  na  hoti .
Vedanādhātuyā ce bhikkhu bhikkhuno . saññādhātuyā ce bhikkhu bhikkhuno.
Saṅkhāradhātuyā  ce  bhikkhu  bhikkhuno  .  viññāṇadhātuyā ce bhikkhu
bhikkhuno  rāgo  pahīno  hoti  rāgassa  pahānā vocchijjatārammaṇaṃ
patiṭṭhā  viññāṇassa  na  hoti  .  tadappatiṭṭhitaṃ  viññāṇaṃ avirūḷhaṃ
anabhisaṅkhacca  vimuttaṃ  vimuttattā  ṭhitaṃ  ṭhitattā santusitaṃ santusitattā
na  paritassati  aparitassaṃ  paccattaññeva  parinibbāyati . khīṇā jāti
.pe.  nāparaṃ  itthattāyāti pajānāti . evaṃ kho bhikkhu jānato
evaṃ passato anantarā āsavānaṃ khayo hotīti.
@Footnote: 1 Po. Ma. yo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 68-71. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=17&A=1362              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=17&A=1362              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=17&item=108&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=17&siri=55              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=108              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=6594              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=6594              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com