ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.

   [27]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ  bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
Jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tatra  kho  bhagavā bhikkhū
āmantesi  bhikkhavoti . bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ .
Bhagavā  etadavoca  samādhiṃ  bhikkhave  bhāvetha . samāhito bhikkhave
bhikkhu  yathābhūtaṃ pajānāti . kiñca 1- yathābhūtaṃ pajānāti . rūpassa
samudayañca   atthaṅgamañca   vedanāya   samudayañca   atthaṅgamañca
saññāya   samudayañca   atthaṅgamañca   saṅkhārānaṃ   samudayañca
atthaṅgamañca viññāṇassa samudayañca atthaṅgamañca.
   [28] Ko ca bhikkhave rūpassa samudayo ko [2]- vedanāya samudayo
ko  saññāya  samudayo  ko  saṅkhārānaṃ  samudayo  ko viññāṇassa
samudayo  .  idha  bhikkhave abhinandati abhivadati ajjhosāya tiṭṭhati .
Kiñca  abhinandati  abhivadati  ajjhosāya  tiṭṭhati  .  rūpaṃ  abhinandati
abhivadati  ajjhosāya  tiṭṭhati  tassa  rūpaṃ  abhinandato  abhivadato
ajjhosāya  tiṭṭhato  uppajjati  nandi  yā  rūpe nandi tadupādānaṃ
tassupādānapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā  jarāmaraṇaṃ
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā   sambhavanti   .   evametassa
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   {28.1}  Vedanaṃ  abhinandati  .pe.  saññaṃ  abhinandati .pe.
Saṅkhāre   abhinandati   .pe.   viññāṇaṃ  abhinandati  abhivadati
ajjhosāya   tiṭṭhati   tassa   viññāṇaṃ  abhinandato  abhivadato
ajjhosāya  tiṭṭhato  uppajjati  nandi  yā  viññāṇe  nandi
tadupādānaṃ   tassupādānapaccayā   bhavo   bhavapaccayā   jāti
@Footnote: 1 Po. sabbattha kiñcīti dissati . 2 Po. etthantare casaddo dissati. ito
@paraṃ īdisameva.
.pe.  Evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa  samudayo  hoti .
Ayaṃ  bhikkhave  rūpassa  samudayo ayaṃ vedanāya samudayo ayaṃ saññāya
samudayo ayaṃ saṅkhārānaṃ samudayo ayaṃ viññāṇassa samudayo.
   [29]  Ko  ca  bhikkhave rūpassa atthaṅgamo ko vedanāya .
Ko  saññāya  . ko saṅkhārānaṃ . ko viññāṇassa atthaṅgamo .
Idha  bhikkhave  nābhinandati  nābhivadati  nājjhosāya  tiṭṭhati . kiñca
nābhinandati nābhivadati nājjhosāya tiṭṭhati.
   {29.1}  Rūpaṃ  nābhinandati  nābhivadati  nājjhosāya  tiṭṭhati
tassa   rūpaṃ  anabhinandato  anabhivadato  anajjhosāya  tiṭṭhato  yā
rūpe  nandi  sā  nirujjhati  tassa  nandinirodhā  upādānanirodho
upādānanirodhā   bhavanirodho   .pe.   evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa nirodho hoti.
   {29.2}  Vedanaṃ  nābhinandati  nābhivadati  nājjhosāya  tiṭṭhati
tassa  vedanaṃ  anabhinandato  anabhivadato  anajjhosāya  tiṭṭhato  yā
vedanāya  nandi  sā  nirujjhati  tassa  nandinirodhā upādānanirodho
upādānanirodhā   bhavanirodho   bhavanirodhā  jātinirodho  .pe.
Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti.
   {29.3} Saññaṃ nābhinandati .pe. saṅkhāre nābhinandati nābhivadati
nājjhosāya tiṭṭhati tassa saṅkhāre anabhinandato anabhivadato anajjhosāya
tiṭṭhato  yā  saṅkhāresu  nandi  sā  nirujjhati  tassa nandinirodhā
upādānanirodho  upādānanirodhā  bhavanirodho  .pe.  evametassa
kevalassa  dukkhakkhandhassa  nirodho  hoti  .  viññāṇaṃ  nābhinandati
Nābhivadati   nājjhosāya  tiṭṭhati  tassa  viññāṇaṃ  anabhinandato
anabhivadato  anajjhosāya  tiṭṭhato  yā  viññāṇe  nandi  sā
nirujjhati   tassa   nandinirodhā   upādānanirodho   .pe.
Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti.
   {29.5} Ayaṃ bhikkhave rūpassa atthaṅgamo ayaṃ vedanāya atthaṅgamo
ayaṃ  saññāya  atthaṅgamo ayaṃ saṅkhārānaṃ atthaṅgamo ayaṃ viññāṇassa
atthaṅgamoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 17-20. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=17&A=355              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=17&A=355              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=17&item=27&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=17&siri=5              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=27              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=6330              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=6330              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com