ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.

   [252]  Sāvatthī  . ārāme . ekamantaṃ nisinno kho so
@Footnote: 1 Ma. balāhako . 2 Sī. Ma. sūpeyyaṃ . 3 Ma. Yu. sabbeti na dissati.
@4 Yu. sabbesu.
Bhikkhu  bhagavantaṃ  etadavoca  atthi  nu  kho  bhante kiñci rūpaṃ yaṃ
rūpaṃ  niccaṃ  dhuvaṃ  sassataṃ avipariṇāmadhammaṃ sassatisamaṃ tatheva ṭhassati .
Atthi  nu  kho  bhante  kāci  vedanā yā vedanā niccā dhuvā
sassatā  avipariṇāmadhammā  sassatisamaṃ  tatheva  ṭhassati  .  atthi nu
kho  bhante  kāci  saññā  .pe.  keci saṅkhārā ye saṅkhārā
niccā  dhuvā  sassatā avipariṇāmadhammā sassatisamaṃ tatheva ṭhassanti .
Atthi  nu  kho  bhante  kiñci  viññāṇaṃ  yaṃ  viññāṇaṃ  niccaṃ dhuvaṃ
sassataṃ  avipariṇāmadhammaṃ  sassatisamaṃ  tatheva  ṭhassatīti  .  natthi kho
bhikkhu  kiñci  rūpaṃ  yaṃ  rūpaṃ  niccaṃ  dhuvaṃ  sassataṃ  avipariṇāmadhammaṃ
sassatisamaṃ  tatheva  ṭhassati  .  natthi  kho bhikkhu kāci vedanā .
Kāci  saññā  .  keci  saṅkhārā  . kiñci viññāṇaṃ yaṃ viññāṇaṃ
niccaṃ dhuvaṃ sassataṃ avipariṇāmadhammaṃ sassatisamaṃ tatheva ṭhassatīti 1-.
   [253]  Atha  kho  bhagavā parittaṃ nakhasikhāyaṃ paṃsuṃ āropetvā
taṃ bhikkhuṃ etadavoca ettakaṃpi kho bhikkhu rūpaṃ natthi niccaṃ dhuvaṃ sassataṃ
avipariṇāmadhammaṃ  sassatisamaṃ  tatheva  ṭhassati  .  ettakaṃpi  ce 2-
bhikkhu  rūpaṃ  abhavissa  niccaṃ  dhuvaṃ  sassataṃ  avipariṇāmadhammaṃ  na yidaṃ
brahmacariyavāso  paññāyetha  sammādukkhakkhayāya  .  yasmā  ca
kho  bhikkhu  ettakaṃpi  rūpaṃ  natthi niccaṃ dhuvaṃ sassataṃ avipariṇāmadhammaṃ
tasmā  brahmacariyavāso  paññāyati  sammādukkhakkhayāya  . ettakāpi
kho  bhikkhu  vedanā  natthi  niccā  dhuvā sassatā avipariṇāmadhammā
@Footnote: 1 Po. itisaddo na dissati . 2 Ma. Yu. cepi.
Sassatisamaṃ tatheva ṭhassati.
   {253.1} Ettakāpi ce bhikkhu vedanā abhavissa niccā dhuvā
sassatā  avipariṇāmadhammā  na  yidaṃ  brahmacariyavāso  paññāyetha
sammādukkhakkhayāya  . yasmā ca kho bhikkhu ettakāpi vedanā natthi
niccā  dhuvā  sassatā  avipariṇāmadhammā  tasmā  brahmacariyavāso
paññāyati sammādukkhakkhayāya.
   {253.2} Ettakāpi kho bhikkhu saññā .pe. ettakāpi kho
bhikkhu saṅkhārā natthi niccā dhuvā sassatā avipariṇāmadhammā sassatisamaṃ
tatheva ṭhassanti . ettakā cepi bhikkhu saṅkhārā abhavissaṃsu niccā dhuvā
sassatā  avipariṇāmadhammā  na  yidaṃ  brahmacariyavāso  paññāyetha
sammādukkhakkhayāya . yasmā ca kho bhikkhu ettakāpi saṅkhārā natthi
niccā  dhuvā  sassatā  avipariṇāmadhammā  tasmā  brahmacariyavāso
paññāyati sammādukkhakkhayāya.
   {253.3}  Ettakaṃpi  kho  bhikkhu  viññāṇaṃ  natthi niccaṃ dhuvaṃ
sassataṃ  avipariṇāmadhammaṃ  sassatisamaṃ  tatheva  ṭhassati  .  ettakaṃ
cepi  bhikkhu  viññāṇaṃ  abhavissa  niccaṃ  dhuvaṃ  sassataṃ avipariṇāmadhammaṃ
na  yidaṃ  brahmacariyavāso paññāyetha sammādukkhakkhayāya . yasmā ca
kho  bhikkhu ettakaṃpi viññāṇaṃ natthi niccaṃ dhuvaṃ sassataṃ avipariṇāmadhammaṃ
tasmā brahmacariyavāso paññāyati sammādukkhakkhayāya.
   [254]  Taṃ  kiṃ maññasi bhikkhu rūpaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vāti .
Aniccaṃ  bhante  .  vedanā  .  saññā . saṅkhārā . viññāṇaṃ
niccaṃ vā aniccaṃ vāti . aniccaṃ bhante .pe. tasmā tiha .pe.
Evaṃ passaṃ .pe. Nāparaṃ itthattāyāti pajānātīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 178-181. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=17&A=3667              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=17&A=3667              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=17&item=252&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=17&siri=97              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=252              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com