ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.

   [303]  Sāvatthī . ekamantaṃ nisinno kho so bhikkhu bhagavantaṃ
etadavoca  dhammakathiko  dhammakathikoti  bhante  vuccati  kittāvatā
nu  kho  bhante  dhammakathiko  hoti  kittāvatā dhammānudhammapaṭipanno
hoti  kittāvatā  diṭṭhadhammanibbānappatto  hotīti  .  rūpassa  ce
bhikkhu  nibbidāya  virāgāya  nirodhāya  dhammaṃ  deseti  dhammakathiko
bhikkhūti alaṃ vacanāya . rūpassa ce bhikkhu nibbidāya virāgāya nirodhāya
@Footnote: 1 Ma. Yu. kittāvatā ... hotīti natthi . 2 Yu. diṭṭhadhamme nibbānapatto.
Paṭipanno  hoti  dhammānudhammapaṭipanno  bhikkhūti  alaṃ  vacanāya .
Rūpassa  ce bhikkhu nibbidā virāgā nirodhā anupādā vimutto hoti
diṭṭhadhammanibbānappatto  bhikkhūti  alaṃ vacanāya . vedanāya ce bhikkhu
.pe.  saññāya  ce bhikkhu . saṅkhārānaṃ ce bhikkhu . viññāṇassa
ce  bhikkhu  nibbidāya  virāgāya nirodhāya dhammaṃ deseti dhammakathiko
bhikkhūti  alaṃ  vacanāya  . viññāṇassa ce bhikkhu nibbidāya virāgāya
nirodhāya  paṭipanno  hoti  dhammānudhammapaṭipanno  bhikkhūti  alaṃ
vacanāya  .  viññāṇassa  ce  bhikkhu  nibbidā  virāgā  nirodhā
anupādā  vimutto  hoti  diṭṭhadhammanibbānappatto  bhikkhūti  alaṃ
vacanāyāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 199-200. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=17&A=4102              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=17&A=4102              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=17&item=303&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=17&siri=116              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=303              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=8024              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=8024              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com