ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.

   [31] Sāvatthiyaṃ . tatra kho .pe. Upādānaparitassanañca 4- vo
bhikkhave  desissāmi  anupādānaaparitassanañca  5-  taṃ suṇātha sādhukaṃ
manasikarotha  bhāsissāmīti  .  evaṃ bhanteti kho te bhikkhū bhagavato
paccassosuṃ. Bhagavā etadavoca
   [32] Kathañca bhikkhave upādānaparitassanā hoti . idha bhikkhave
assutavā  puthujjano  ariyānaṃ  adassāvī  ariyadhammassa  akovido
ariyadhamme  avinīto  sappurisānaṃ  adassāvī  sappurisadhammassa akovido
@Footnote: 1 Ma. sāvatthinidānaṃ. Yu. sāvatthi . 2 Po. paṭisallāno . 3 Ma. Yu.
@vitthāretabbo . 4 Ma. Yu. upādāparitassanañca . 5 Ma. Yu. anupādāaparitassanañca.
Sappurisadhamme  avinīto  rūpaṃ  attato  samanupassati  rūpavantaṃ  vā
attānaṃ attani vā rūpaṃ rūpasmiṃ vā attānaṃ tassa taṃ rūpaṃ vipariṇamati
aññathā  hoti  tassa  rūpavipariṇāmaññathābhāvā  rūpavipariṇāmānuparivatti-
viññāṇaṃ  hoti  tassa  rūpavipariṇāmānuparivattijā  paritassanādhamma-
samuppādā  cittaṃ  pariyādāya  tiṭṭhanti  cetaso  pariyādānā
uttāsavā ca hoti vighātavā ca apekkhavā ca upādāya ca paritassati.
   {32.1}  Vedanaṃ attato samanupassati vedanāvantaṃ vā attānaṃ
attani vā vedanaṃ vedanāya vā attānaṃ tassa sā vedanā vipariṇamati
aññathā   hoti   tassa   vedanāvipariṇāmaññathābhāvā  vedanā-
vipariṇāmānuparivattiviññāṇaṃ  hoti  tassa  vedanāvipariṇāmānuparivattijā
paritassanādhammasamuppādā   cittaṃ   pariyādāya  tiṭṭhanti  cetaso
pariyādānā uttāsavā ca hoti vighātavā ca apekkhavā ca upādāya
ca paritassati.
   {32.2}  Saññaṃ  attato samanupassati .pe. saṅkhāre attato
samanupassati saṅkhāravantaṃ vā attānaṃ attani vā saṅkhāre saṅkhāresu
vā  attānaṃ  tassa te saṅkhārā vipariṇamanti aññathā honti tassa
saṅkhārānaṃ   vipariṇāmaññathābhāvā   saṅkhāravipariṇāmānuparivattiviññāṇaṃ
hoti  tassa  saṅkhāravipariṇāmānuparivattijā  paritassanādhammasamuppādā
cittaṃ  pariyādāya  tiṭṭhanti cetaso pariyādānā uttāsavā ca hoti
vighātavā  ca  apekkhavā  ca  upādāya  ca paritassati . viññāṇaṃ
Attato  samanupassati  viññāṇavantaṃ  vā  attānaṃ  attani  vā
viññāṇaṃ   viññāṇasmiṃ   vā   attānaṃ  tassa  taṃ  viññāṇaṃ
vipariṇamati   aññathā   hoti   tassa  viññāṇavipariṇāmaññathābhāvā
viññāṇavipariṇāmānuparivattiviññāṇaṃ    hoti    tassa   viññāṇa-
vipariṇāmānuparivattijā  paritassanādhammasamuppādā  cittaṃ  pariyādāya
tiṭṭhanti  cetaso  pariyādānā  uttāsavā  ca  hoti vighātavā ca
apekkhavā  ca  upādāya  ca  paritassati  .  evaṃ  kho bhikkhave
upādānaparitassanā hoti.
   [33]  Kathañca  bhikkhave  anupādānaaparitassanā  hoti  . idha
bhikkhave  sutavā  ariyasāvako  ariyānaṃ dassāvī ariyadhammassa kovido
ariyadhamme  suvinīto  sappurisānaṃ  dassāvī  sappurisadhammassa  kovido
sappurisadhamme  suvinīto  na  rūpaṃ  attato  samanupassati  na rūpavantaṃ
vā attānaṃ na attani vā rūpaṃ na rūpasmiṃ vā attānaṃ tassa taṃ rūpaṃ
vipariṇamati   aññathā  hoti  tassa  rūpavipariṇāmaññathābhāvā  na
rūpavipariṇāmānuparivattiviññāṇaṃ     hoti     tassa     na
rūpavipariṇāmānuparivattijā     paritassanādhammasamuppādā     cittaṃ
pariyādāya  tiṭṭhanti  cetaso  apariyādānā  na  ceva  uttāsavā
hoti na vighātavā na apekkhavā anupādāya ca na paritassati.
   {33.1}  Na  vedanaṃ  attato  samanupassati  na  vedanāvantaṃ
vā  attānaṃ  na  attani  vā  vedanaṃ  na  vedanāya  vā
attānaṃ   tassa   sā   vedanā   vipariṇamati   aññathā
Hoti   tassa   vedanāvipariṇāmaññathābhāvā   na   vedanā-
vipariṇāmānuparivattiviññāṇaṃ   hoti   tassa   na   vedanā-
vipariṇāmānuparivattijā     paritassanādhammasamuppādā     cittaṃ
pariyādāya  tiṭṭhanti  cetaso  apariyādānā  na  ceva  uttāsavā
hoti na vighātavā na apekkhavā anupādāya ca na paritassati.
   {33.2}  Na  saññaṃ  .pe. na saṅkhāre attato samanupassati
na saṅkhāravantaṃ vā attānaṃ na attani vā saṅkhāre na saṅkhāresu
vā  attānaṃ  tassa  te  saṅkhārā  vipariṇamanti  aññathā  honti
tassa   saṅkhāravipariṇāmaññathābhāvā  na  saṅkhāravipariṇāmānuparivatti-
viññāṇaṃ   hoti   tassa   na   saṅkhāravipariṇāmānuparivattijā
paritassanādhammasamuppādā   cittaṃ   pariyādāya  tiṭṭhanti  cetaso
apariyādānā  na ceva uttāsavā hoti na vighātavā na apekkhavā
anupādāya ca na paritassati.
   {33.3}  Na  viññāṇaṃ  attato  samanupassati  na viññāṇavantaṃ
vā  attānaṃ  na attani vā viññāṇaṃ na viññāṇasmiṃ vā attānaṃ
tassa  taṃ  viññāṇaṃ  vipariṇamati  aññathā  hoti  tassa  viññāṇa-
vipariṇāmaññathābhāvā    na    viññāṇavipariṇāmānuparivattiviññāṇaṃ
hoti  tassa  na viññāṇavipariṇāmānuparivattijā paritassanādhammasamuppādā
cittaṃ pariyādāya tiṭṭhanti cetaso apariyādānā na ceva uttāsavā
hoti na vighātavā na apekkhavā anupādāya ca na paritassati. Evaṃ
kho bhikkhave anupādānaaparitassanā hotīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 20-23. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=17&A=414              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=17&A=414              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=17&item=31&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=17&siri=7              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=31              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=6346              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=6346              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com