ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.

     Khandhasaṃyuttassa cullapaṇṇāsake avijjāvaggo tatiyo
   [320]  Sāvatthī  .  atha  kho aññataro bhikkhu yena bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  .pe.  ekamantaṃ  nisinno  kho  so
bhikkhu  bhagavantaṃ  etadavoca  avijjā  avijjāti  bhante  vuccati
katamā nu kho bhante avijjā kittāvatā ca avijjāgato hotīti.
   {320.1}  Idha  bhikkhu  assutavā  puthujjano  samudayadhammaṃ rūpaṃ
samudayadhammaṃ  rūpanti  yathābhūtaṃ  nappajānāti  vayadhammaṃ  rūpaṃ  vayadhammaṃ
rūpanti  yathābhūtaṃ  nappajānāti  samudayavayadhammaṃ  rūpaṃ  samudayavayadhammaṃ
rūpanti  yathābhūtaṃ  nappajānāti  samudayadhammaṃ  vedanaṃ  samudayadhammā
vedanāti  yathābhūtaṃ  nappajānāti  vayadhammaṃ vedanaṃ vayadhammā vedanāti
yathābhūtaṃ  nappajānāti  .pe.  nappajānāti  samudayadhammaṃ  saññaṃ
.pe.  nappajānāti  samudayadhamme  saṅkhāre  samudayadhammā saṅkhārāti
yathābhūtaṃ  nappajānāti  vayadhamme  saṅkhāre  vayadhammā  saṅkhārāti
yathābhūtaṃ  nappajānāti  samudayavayadhamme  saṅkhāre  samudayavayadhammā
saṅkhārāti  yathābhūtaṃ  nappajānāti  samudayadhammaṃ  viññāṇaṃ  samudayadhammaṃ
viññāṇanti  yathābhūtaṃ  nappajānāti  vayadhammaṃ  viññāṇaṃ  vayadhammaṃ
viññāṇanti   yathābhūtaṃ   nappajānāti   samudayavayadhammaṃ   viññāṇaṃ
samudayavayadhammaṃ   viññāṇanti   yathābhūtaṃ   nappajānāti  .  ayaṃ
vuccati bhikkhu avijjā ettāvatā ca avijjāgato hotīti.
   [321]  Evaṃ  vutte  so  bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca vijjā
vijjāti  bhante  vuccati  katamā  nu kho bhante vijjā kittāvatā
ca vijjāgato hotīti.
   {321.1} Idha bhikkhu sutavā ariyasāvako samudayadhammaṃ rūpaṃ samudayadhammaṃ
rūpanti  yathābhūtaṃ  pajānāti  vayadhammaṃ  rūpaṃ  vayadhammaṃ rūpanti yathābhūtaṃ
pajānāti  samudayavayadhammaṃ  rūpaṃ  samudayavayadhammaṃ  rūpanti  yathābhūtaṃ
pajānāti  samudayadhammaṃ  vedanaṃ  samudayadhammā  vedanāti  yathābhūtaṃ
pajānāti  vayadhammaṃ  vedanaṃ  vayadhammā  vedanāti  yathābhūtaṃ pajānāti
samudayavayadhammaṃ  vedanaṃ  samudayavayadhammā  vedanāti  yathābhūtaṃ  pajānāti
samudayadhammaṃ  saññaṃ .pe. pajānāti samudayadhamme saṅkhāre samudayadhammā
saṅkhārāti yathābhūtaṃ pajānāti vayadhamme saṅkhāre vayadhammā saṅkhārāti
yathābhūtaṃ  pajānāti samudayavayadhamme saṅkhāre samudayavayadhammā saṅkhārāti
yathābhūtaṃ  pajānāti  samudayadhammaṃ  viññāṇaṃ  samudayadhammaṃ  viññāṇanti
yathābhūtaṃ   pajānāti   vayadhammaṃ  viññāṇaṃ  vayadhammaṃ  viññāṇanti
yathābhūtaṃ   pajānāti   samudayavayadhammaṃ   viññāṇaṃ   samudayavayadhammaṃ
viññāṇanti  yathābhūtaṃ  pajānāti  .  ayaṃ  vuccati  bhikkhu  vijjā
ettāvatā ca vijjāgato hotīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 209-210. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=17&A=4286              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=17&A=4286              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=17&item=320&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=17&siri=126              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=320              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=8047              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=8047              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com