ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.

   [360] Sāvatthī . kismiṃ nu kho bhikkhave sati kiṃ upādāya kiṃ
abhinivissa  uppajjanti  saññojanābhinivesavinibandhāti  .  bhagavaṃmūlakā
no  bhante  dhammā  .pe. rūpe kho bhikkhave sati rūpaṃ upādāya
rūpaṃ   abhinivissa   uppajjanti   saññojanābhinivesavinibandhā  .
Vedanāya sati . saññāya sati . saṅkhāresu sati . viññāṇe sati
viññāṇaṃ    upādāya    viññāṇaṃ   abhinivissa   uppajjanti
saññojanābhinivesavinibandhā.
   [361] Taṃ kiṃ maññatha bhikkhave rūpaṃ niccaṃ  vā aniccaṃ vāti.
Aniccaṃ  bhante  .  yaṃ  panāniccaṃ  .pe.  api nu taṃ anupādāya
uppajjeyyuṃ   saññojanābhinivesavinibandhāti   .   no   hetaṃ
bhante  .  vedanā  .pe.  saññā  .  saṅkhārā  .  viññāṇaṃ
niccaṃ  vā  aniccaṃ  vāti . aniccaṃ bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ
vā taṃ sukhaṃ vāti . dukkhaṃ bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ
api  nu  taṃ  anupādāya  uppajjeyyuṃ saññojanābhinivesavinibandhāti .
No hetaṃ bhante. Evaṃ passaṃ .pe. Nāparaṃ itthattāyāti pajānātīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 226-227. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=17&A=4633              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=17&A=4633              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=17&item=360&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=17&siri=155              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=360              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com