ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.

   [419] Sāvatthī . kismiṃ nu kho bhikkhave sati kiṃ upādāya kiṃ
abhinivissa  evaṃ  diṭṭhi  uppajjati  etaṃ  mama  esohamasmi eso
me  attāti  .  bhagavaṃmūlakā no bhante dhammā .pe. rūpe kho
bhikkhave  sati  rūpaṃ  upādāya  rūpaṃ abhinivissa evaṃ diṭṭhi uppajjati
etaṃ mama esohamasmi eso me attāti . vedanāya sati .pe.
Saññāya  sati  .  saṅkhāresu  sati  .  viññāṇe  sati  viññāṇaṃ
upādāya  viññāṇaṃ  abhinivissa  evaṃ  diṭṭhi  uppajjati  etaṃ  mama
esohamasmi eso me attāti.
   [420] Taṃ kiṃ maññatha bhikkhave rūpaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vāti .
Aniccaṃ bhante .pe. api nu taṃ anupādāya evaṃ diṭṭhi uppajjeyya
etaṃ mama esohamasmi eso me attāti . no hetaṃ bhante .
Vedanā  .  saññā  .  saṅkhārā  . viññāṇaṃ niccaṃ vā aniccaṃ
vāti . aniccaṃ .pe. api nu taṃ anupādāya evaṃ diṭṭhi uppajjeyya
etaṃ mama esohamasmi eso me attāti . no hetaṃ bhante .
Yampidaṃ  diṭṭhaṃ  sutaṃ  mutaṃ  viññātaṃ pattaṃ pariyesitaṃ anuvicaritaṃ manasā
Taṃpi  niccaṃ  vā  aniccaṃ  vāti . aniccaṃ bhante . yaṃ panāniccaṃ
dukkhaṃ  vā  taṃ  sukhaṃ vāti . dukkhaṃ bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ
vipariṇāmadhammaṃ  api  nu  taṃ  anupādāya  evaṃ  diṭṭhi  uppajjeyya
etaṃ mama esohamasmi eso me attāti. No hetaṃ bhante.
  Yato kho bhikkhave ariyasāvakassa imesu chasu ṭhānesu kaṅkhā pahīnā
hoti  dukkhepissa  kaṅkhā  pahīnā  hoti  .pe. dukkhanirodhagāminiyā
paṭipadāyapissa kaṅkhā pahīnā hoti . ayaṃ vuccati bhikkhave ariyasāvako
sotāpanno avinipātadhammo niyato sambodhiparāyanoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 250-251. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=17&A=5069              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=17&A=5069              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=17&item=419&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=17&siri=205              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=419              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=8132              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=8132              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com