ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.

   [425]  Sāvatthī  . kismiṃ nu kho bhikkhave sati kiṃ upādāya
kiṃ  abhinivissa  evaṃ  diṭṭhi  uppajjati  natthi  dinnaṃ  natthi  yiṭṭhaṃ
natthi  hutaṃ  natthi  sukatadukkaṭānaṃ  kammānaṃ  phalaṃ  vipāko  natthi
ayaṃ  loko  natthi  paraloko  natthi  mātā  natthi  pitā  natthi
sattā  upapātikā  natthi  loke  samaṇabrāhmaṇā  sammaggatā
sammāpaṭipannā  ye  imañca  lokaṃ  parañca  lokaṃ  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā  pavedenti  cātummahābhūtikoyaṃ  puriso  yadā  1- kālaṃ
karoti  paṭhavī  paṭhavīkāyaṃ  anupeti  anupagacchati  āpo  āpokāyaṃ
anupeti  anupagacchati  tejo  tejokāyaṃ  anupeti anupagacchati vāyo
vāyokāyaṃ  anupeti  anupagacchati  ākāsaṃ  indriyāni saṅkamanti 2-
āsandipañcamā  purisā  mataṃ  ādāya  gacchati  yāva  āhaḷanā
padāni  paññāyanti  kāpotakāni  aṭṭhīni  bhavanti  bhassantā  3-
āhutiyo  dattupaññattamidaṃ 4- dānaṃ nāma tesaṃ tucchaṃ musā vilāpo
ye  keci atthikavādaṃ vadanti bāle ca paṇḍite ca kāyassa bhedā
ucchijjanti vinassanti na honti parammaraṇāti.
   {425.1} Bhagavaṃmūlakā no bhante dhammā .pe. Rūpe kho bhikkhave sati
rūpaṃ upādāya rūpaṃ abhinivissa evaṃ diṭṭhi uppajjati natthi dinnaṃ natthi yiṭṭhaṃ
.pe. kāyassa bhedā ucchijjanti vinassanti na honti parammaraṇā 5-.
Vedanāya  sati .pe. saññāya sati . saṅkhāresu sati . viññāṇe
@Footnote: 1 Po. yathākālaṃ .  2 pakkamantīti vā pāṭho . 3 bhasmantātipi pāṭho.
@Yu. bhasmantāhutiyo. 4 Ma. dattupaññattaṃ yadidaṃ dānaṃ tesaṃ .  5 Ma. parammaraṇāti.
Sati  viññāṇaṃ  upādāya  viññāṇaṃ  abhinivissa  evaṃ diṭṭhi uppajjati
natthi  dinnaṃ natthi yiṭṭhaṃ .pe. kāyassa bhedā ucchijjanti vinassanti
na honti parammaraṇā.
   [426] Taṃ kiṃ maññatha bhikkhave rūpaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vāti .
Aniccaṃ  bhante  .  yaṃ  panāniccaṃ  dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ api nu taṃ
anupādāya  evaṃ  diṭṭhi  uppajjeyya  natthi  dinnaṃ  natthi  yiṭṭhaṃ
.pe. kāyassa bhedā ucchijjanti vinassanti na honti parammaraṇāti.
No  hetaṃ  bhante  .  vedanā  .pe.  saññā . saṅkhārā .
Viññāṇaṃ  niccaṃ  vā  aniccaṃ  vāti  . aniccaṃ bhante .pe. api
nu  taṃ  anupādāya  evaṃ  diṭṭhi  uppajjeyya  natthi  dinnaṃ natthi
yiṭṭhaṃ  .pe.  kāyassa  bhedā  ucchijjanti  vinassanti  na  honti
parammaraṇāti  .  no  hetaṃ  bhante  .  yampidaṃ  diṭṭhaṃ sutaṃ mutaṃ
viññātaṃ  pattaṃ  pariyesitaṃ  anuvicaritaṃ  manasā taṃpi niccaṃ vā aniccaṃ
vāti  .  aniccaṃ bhante .pe. api nu taṃ anupādāya evaṃ diṭṭhi
uppajjeyya  natthi  dinnaṃ  natthi yiṭṭhaṃ .pe. ye keci atthikavādaṃ
vadanti  bāle  ca  paṇḍite  ca  kāyassa  bhedā  ucchijjanti
vinassanti na honti parammaraṇāti. No hetaṃ bhante.
  Yato kho bhikkhave ariyasāvakassa imesu chasu ṭhānesu kaṅkhā pahīnā
hoti  dukkhepissa  kaṅkhā  pahīnā  hoti  .pe. dukkhanirodhagāminiyā
paṭipadāyapissa   kaṅkhā   pahīnā   hoti   .  ayaṃ  vuccati
Bhikkhave   ariyasāvako   sotāpanno   avinipātadhammo   niyato
sambodhiparāyanoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 254-256. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=17&A=5141              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=17&A=5141              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=17&item=425&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=17&siri=208              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=425              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=8144              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=8144              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com