ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.

   [427]  Sāvatthī  . kismiṃ nu kho bhikkhave sati kiṃ upādāya
kiṃ  abhinivissa  evaṃ  diṭṭhi uppajjati karato 1- kārayato chindato
chedāpayato pacato 2- pacāpayato socato socāpayato 3- kilamato
kilamāpayato   phandato  phandāpayato  pāṇamatipātāpayato  adinnaṃ
ādiyato sandhiṃ chindato nillopaṃ harato ekāgārikaṃ karoto paripanthe
tiṭṭhato  paradāraṃ  gacchato  musā  bhaṇato  karato na kariyati pāpaṃ
khurapariyantena  cepi  cakkena  yo  imissā  paṭhaviyā pāṇe ekaṃ
maṃsakhalaṃ  ekaṃ  maṃsapuñjaṃ  kareyya  natthi  tatonidānaṃ  pāpaṃ  natthi
pāpassa  āgamo  dakkhiṇañcepi  gaṅgāya  tīraṃ  gaccheyya  hananto
ghātento  chindanto  chedāpento  pacanto pacāpento 4- natthi
tatonidānaṃ  pāpaṃ  natthi  pāpassa  āgamo  uttarañcepi  gaṅgāya
tīraṃ gaccheyya dadanto dāpento 5- yajanto yajāpento 6- natthi
tatonidānaṃ  puññaṃ  natthi  puññassa  āgamo  dānena  damena
saṃyamena  saccavajjena  natthi  puññaṃ  natthi  puññassa  āgamoti .
Bhagavaṃmūlakā  no  bhante  dhammā  .pe.  rūpe  kho bhikkhave sati
rūpaṃ  upādāya  rūpaṃ  abhinivissa  evaṃ  diṭṭhi  uppajjati  karato
kārayato  .pe.  natthi  puññaṃ  natthi  puññassa  āgamo .
Vedanāya  sati  .pe.  saññāya  sati  .  saṅkhāresu  sati .
@Footnote: 1 Ma. karoto . 2 Yu. vadhato vadhāpayato. 3 Yu. socayato. 4 Ma. Yu. pācento.
@5 Po. dadāpento . 6 Yu. yājento.
Viññāṇe  sati  viññāṇaṃ  upādāya  viññāṇaṃ  abhinivissa  evaṃ
diṭṭhi  uppajjati  karato  kārayato  .pe.  natthi  puññaṃ  natthi
puññassa āgamo.
   [428] Taṃ kiṃ maññatha bhikkhave rūpaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vāti .
Aniccaṃ  bhante  .pe.  vipariṇāmadhammaṃ  api  nu  taṃ  anupādāya
evaṃ  diṭṭhi  uppajjeyya  karato  kārayato  .pe.  natthi  puññaṃ
natthi  puññassa  āgamoti  . no hetaṃ bhante . vedanā .pe.
Saññā  . saṅkhārā . viññāṇaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vāti . aniccaṃ
bhante .pe. api nu taṃ anupādāya evaṃ diṭṭhi uppajjeyya karato
kārayato  .pe.  natthi puññassa āgamoti . no hetaṃ bhante .
Yampidaṃ  diṭṭhaṃ  sutaṃ  mutaṃ  viññātaṃ pattaṃ pariyesitaṃ anuvicaritaṃ manasā
taṃpi  niccaṃ  vā aniccaṃ vāti . aniccaṃ bhante .pe. api nu taṃ
anupādāya  evaṃ  diṭṭhi  uppajjeyya  karato  kārayato  .pe.
Natthi puññaṃ natthi puññassa āgamoti. No hetaṃ bhante.
  Yato kho bhikkhave ariyasāvakassa imesu chasu ṭhānesu kaṅkhā pahīnā
hoti  dukkhepissa  kaṅkhā  pahīnā  hoti  .pe. dukkhanirodhagāminiyā
paṭipadāyapissa kaṅkhā pahīnā hoti . ayaṃ vuccati bhikkhave ariyasāvako
sotāpanno avinipātadhammo niyato sambodhiparāyanoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 256-257. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=17&A=5184              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=17&A=5184              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=17&item=427&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=17&siri=209              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=427              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=8168              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=8168              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com