ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.

   [429]  Sāvatthī  . kismiṃ nu kho bhikkhave sati kiṃ upādāya
kiṃ  abhinivissa  evaṃ  diṭṭhi  uppajjati  natthi  hetu natthi paccayo
Sattānaṃ saṅkilesāya ahetū 1- appaccayā sattā saṅkilissanti natthi
hetu  natthi  paccayo  sattānaṃ  visuddhiyā ahetū appaccayā sattā
visujjhanti natthi balaṃ natthi viriyaṃ natthi purisathāmo natthi purisaparakkamo
sabbe  sattā  sabbe  pāṇā  sabbe  bhūtā sabbe jīvā avasā
abalā  aviriyā  niyatisaṅgatibhāvapariṇatā  chasvevābhijātīsu  sukhadukkhaṃ
paṭisaṃvedentīti  .  bhagavaṃmūlakā  no  bhante  dhammā  .pe. rūpe
kho bhikkhave sati rūpaṃ upādāya rūpaṃ abhinivissa evaṃ diṭṭhi uppajjati
natthi  hetu  natthi  paccayo  .pe.  sukhadukkhaṃ  paṭisaṃvedentīti .
Vedanāya  sati .pe. saññāya sati . saṅkhāresu sati . viññāṇe
sati  viññāṇaṃ  upādāya  viññāṇaṃ  abhinivissa  evaṃ diṭṭhi uppajjati
natthi hetu natthi paccayo .pe. Sukhadukkhaṃ paṭisaṃvedentīti.
   [430] Taṃ kiṃ maññatha bhikkhave rūpaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vāti .
Aniccaṃ  bhante  .pe.  vipariṇāmadhammaṃ  api  nu  taṃ  anupādāya
evaṃ  diṭṭhi  uppajjeyya  natthi  hetu  natthi  paccayo  .pe.
Sukhadukkhaṃ  paṭisaṃvedentīti  .  no  hetaṃ bhante . vedanā .pe.
Saññā  . saṅkhārā . viññāṇaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vāti . aniccaṃ
bhante  .pe.  api  nu  taṃ  anupādāya  evaṃ diṭṭhi uppajjeyya
natthi  hetu  natthi  paccayo  .pe.  sukhadukkhaṃ  paṭisaṃvedentīti .
No hetaṃ bhante . yampidaṃ diṭṭhaṃ sutaṃ mutaṃ viññātaṃ pattaṃ pariyesitaṃ
anuvicaritaṃ manasā taṃpi niccaṃ vā aniccaṃ vāti . aniccaṃ bhante .pe.
@Footnote: 1 Yu. ahetu.
Api  nu  taṃ  anupādāya evaṃ diṭṭhi uppajjeyya natthi hetu natthi
paccayo .pe. Sukhadukkhaṃ paṭisaṃvedentīti. No hetaṃ bhante.
  Yato kho bhikkhave ariyasāvakassa imesu chasu ṭhānesu kaṅkhā pahīnā
hoti  dukkhepissa  kaṅkhā  pahīnā  hoti  .pe. dukkhanirodhagāminiyā
paṭipadāyapissa kaṅkhā pahīnā hoti . ayaṃ vuccati bhikkhave ariyasāvako
sotāpanno avinipātadhammo niyato sambodhiparāyanoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 257-259. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=17&A=5222              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=17&A=5222              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=17&item=429&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=17&siri=210              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=429              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=8193              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=8193              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com