ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.

   [449]  Sāvatthī  . kismiṃ nu kho bhikkhave sati kiṃ upādāya
kiṃ  abhinivissa  evaṃ  diṭṭhi  uppajjati  rūpī  attā hoti arogo
parammaraṇāti  .  bhagavaṃmūlakā  no  bhante dhammā .pe. rūpe kho
bhikkhave  sati  rūpaṃ  upādāya  rūpaṃ abhinivissa evaṃ diṭṭhi uppajjati
rūpī  attā  hoti  arogo  parammaraṇāti . vedanāya sati .pe.
Saññāya  sati  .  saṅkhāresu  sati  .  viññāṇe  sati  viññāṇaṃ
upādāya  viññāṇaṃ  abhinivissa  evaṃ  diṭṭhi  uppajjati  rūpī attā
hoti arogo parammaraṇāti.
   [450] Taṃ kiṃ maññatha bhikkhave rūpaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vāti .
Aniccaṃ  bhante  .pe.  vipariṇāmadhammaṃ  api  nu  taṃ  anupādāya
evaṃ  diṭṭhi  uppajjeyya rūpī attā hoti arogo parammaraṇāti .
No  hetaṃ bhante . iti kho bhikkhave dukkhe sati dukkhaṃ upādāya
dukkhaṃ abhinivissa evaṃ diṭṭhi uppajjati 1- rūpī attā hoti arogo
parammaraṇāti  .  vedanā  .pe.  saññā . saṅkhārā . viññāṇaṃ
@Footnote: 1 Po. uppajjeyya.
Niccaṃ  vā  aniccaṃ  vāti  .  aniccaṃ bhante .pe. vipariṇāmadhammaṃ
api  nu  taṃ anupādāya evaṃ diṭṭhi uppajjeyya rūpī attā  hoti
arogo parammaraṇāti . no hetaṃ bhante . iti kho bhikkhave dukkhe
sati  dukkhaṃ  upādāya  dukkhaṃ  abhinivissa  evaṃ  diṭṭhi  uppajjati
rūpī attā hoti arogo parammaraṇāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 268-269. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=17&A=5439              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=17&A=5439              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=17&item=449&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=17&siri=224              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=449              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=8299              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=8299              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com