ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.

   [466]  Sāvatthī  . kismiṃ nu kho bhikkhave sati kiṃ upādāya
kiṃ  abhinivissa  evaṃ  diṭṭhi  uppajjati  adukkhamasukhī  attā  hoti
arogo  parammaraṇāti  .  bhagavaṃmūlakā  no  bhante  dhammā .pe.
Rūpe  kho  bhikkhave  sati rūpaṃ upādāya rūpaṃ abhinivissa evaṃ diṭṭhi
uppajjati  adukkhamasukhī  attā  hoti  arogo  parammaraṇāti .
Vedanāya  sati .pe. saññāya sati . saṅkhāresu sati . viññāṇe
sati  viññāṇaṃ  upādāya  viññāṇaṃ  abhinivissa  evaṃ diṭṭhi uppajjati
adukkhamasukhī attā hoti arogo parammaraṇāti.
   [467] Taṃ kiṃ maññatha bhikkhave rūpaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vāti .
Aniccaṃ  bhante  . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vāti . dukkhaṃ
Bhante  .  yaṃ  panāniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  kallaṃ  nu  taṃ
samanupassituṃ  etaṃ  mama  esohamasmi  eso  me attāti . no
hetaṃ  bhante  .  vedanā .pe. saññā . saṅkhārā . viññāṇaṃ
niccaṃ  vā  aniccaṃ  vāti . aniccaṃ bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ
vā taṃ sukhaṃ vāti . dukkhaṃ bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ
kallaṃ nu taṃ samanupassituṃ etaṃ mama esohamasmi eso me attāti.
No hetaṃ bhante.
   [468]  Tasmā tiha bhikkhave yaṅkiñci rūpaṃ atītānāgatapaccuppannaṃ
ajjhattaṃ  vā bahiddhā vā oḷārikaṃ vā sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ
vā  yaṃ  dūre  santike  vā  sabbaṃ  rūpaṃ netaṃ mama nesohamasmi
na  meso  attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya daṭṭhabbaṃ .
Yā kāci vedanā . yā kāci saññā . ye keci saṅkhārā .
Yaṅkiñci  viññāṇaṃ  atītānāgatapaccuppannaṃ  ajjhattaṃ  vā  bahiddhā
vā oḷārikaṃ vā sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā yaṃ dūre santike
vā  sabbaṃ  viññāṇaṃ  netaṃ  mama  nesohamasmi  na meso attāti
evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  daṭṭhabbaṃ  . evaṃ passaṃ bhikkhave
sutavā  ariyasāvako  rūpasmiṃpi  nibbindati  vedanāyapi  nibbindati
saññāyapi   nibbindati   saṅkhāresupi   nibbindati   viññāṇasmiṃpi
nibbindati   nibbindaṃ   virajjati   virāgā  vimuccati  vimuttasmiṃ
vimuttamiti  ñāṇaṃ  hoti  .  khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ
Karaṇīyaṃ  nāparaṃ  itthattāyāti  pajānātīti  .  (purimagamanaṃ aṭṭhārasa
veyyākaraṇā  dutiyagamanaṃ  chabbīsaṃ  vitthāretabbāni  tatiyagamanaṃ  chabbīsaṃ
vitthāretabbāni catutthagamanaṃ chabbīsaṃ vitthāretabbāni).
           Diṭṭhisaṃyuttaṃ niṭṭhitaṃ
           ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 275-277. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=17&A=5576              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=17&A=5576              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=17&item=466&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=17&siri=235              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=466              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com