ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.

   [531]  Sāvatthī  .  catasso imā bhikkhave supaṇṇayoniyo .
Katamā  catasso  .  aṇḍajā  supaṇṇā jalābujā supaṇṇā saṃsedajā
supaṇṇā  upapātikā  supaṇṇā  .  tatra  bhikkhave aṇḍajā supaṇṇā
aṇḍaje  nāge haranti na jalābuje na saṃsedaje na upapātike .
Tatra  bhikkhave  jalābujā  supaṇṇā aṇḍaje ca jalābuje ca nāge
haranti  na  saṃsedaje  na  upapātike  . tatra bhikkhave saṃsedajā
supaṇṇā  aṇḍaje  ca  jalābuje ca saṃsedaje ca nāge haranti na
upapātike  .  tatra  bhikkhave  upapātikā  supaṇṇā  aṇḍaje  ca
jalābuje ca saṃsedaje ca upapātike ca nāge haranti . imā kho
bhikkhave catasso supaṇṇayoniyoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 305. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=17&A=6136              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=17&A=6136              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=17&item=531&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=17&siri=288              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=531              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=8393              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=8393              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com