ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.

   [539]  Sāvatthī . ekamantaṃ nisinno kho so bhikkhu bhagavantaṃ
Etadavoca  ko nu kho bhante hetu ko paccayo yena midhekacco
kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā sāragandhe adhivatthānaṃ devānaṃ .pe.
Pheggugandhe  adhivatthānaṃ devānaṃ . tacagandhe adhivatthānaṃ devānaṃ .
Papaṭikagandhe adhivatthānaṃ devānaṃ . pattagandhe adhivatthānaṃ devānaṃ .
Pupphagandhe  adhivatthānaṃ  devānaṃ . phalagandhe adhivatthānaṃ devānaṃ .
Rasagandhe  adhivatthānaṃ  devānaṃ  .  gandhagandhe  adhivatthānaṃ devānaṃ
sahabyataṃ  upapajjatīti  .  idha bhikkhu ekacco kāyena sucaritaṃ carati
vācāya  sucaritaṃ  carati  manasā  sucaritaṃ  carati  tassa  sutaṃ  hoti
sāragandhe  adhivatthā  devā  dīghāyukā  vaṇṇavanto  sukhabahulāti .
Tassa  evaṃ  hoti  aho  vatāhaṃ  kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā
sāragandhe adhivatthānaṃ devānaṃ . pheggugandhe adhivatthānaṃ devānaṃ .
Tacagandhe  adhivatthānaṃ devānaṃ . papaṭikagandhe adhivatthānaṃ devānaṃ .
Pattagandhe  adhivatthānaṃ devānaṃ . pupphagandhe adhivatthānaṃ devānaṃ .
Phalagandhe  adhivatthānaṃ  devānaṃ  . rasagandhe adhivatthānaṃ devānaṃ .
Gandhagandhe  adhivatthānaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ  upapajjeyyanti  .  so
dātā hoti sāragandhānaṃ . so dātā hoti pheggugandhānaṃ . so
dātā  hoti tacagandhānaṃ . so dātā hoti papaṭikagandhānaṃ . so
dātā  hoti pattagandhānaṃ . so dātā hoti pupphagandhānaṃ . so
dātā  hoti  phalagandhānaṃ  . so dātā hoti rasagandhānaṃ . so
dātā  hoti  gandhagandhānaṃ  .  so  kāyassa  bhedā paraṃ maraṇā
Gandhagandhe  adhivatthānaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ  upapajjati  .  ayaṃ kho
bhikkhu  hetu  ayaṃ  paccayo  yena  midhekacco kāyassa bhedā paraṃ
maraṇā gandhagandhe adhivatthānaṃ devānaṃ sahabyataṃ upapajjatīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 310-312. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=17&A=6242              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=17&A=6242              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=17&item=539&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=17&siri=296              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=539              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com