ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.

           Vacchagottasaṃyuttaṃ
   [554] Ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa
ārāme . atha kho vacchagotto paribbājako yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ
vītisāretvā  ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno  kho
vacchagotto  paribbājako  bhagavantaṃ  etadavoca  ko  nu  kho
bho  gotama  hetu  ko paccayo yānīmāni anekavihitāni diṭṭhigatāni
loke  uppajjanti  sassato  lokoti  vā  asassato lokoti vā
antavā  lokoti  vā  anantavā lokoti vā taṃ jīvaṃ taṃ sarīranti
vā  aññaṃ  jīvaṃ  aññaṃ  sarīranti  vā  hoti  tathāgato  paraṃ
maraṇāti  vā  na  hoti  tathāgato  paraṃ  maraṇāti  vā hoti ca
na  ca  hoti  tathāgato  paraṃ  maraṇāti  vā  neva hoti na na
hoti  tathāgato  paraṃ  maraṇāti vāti . rūpe kho vaccha aññāṇā
rūpasamudaye   aññāṇā  rūpanirodhe  aññāṇā  rūpanirodhagāminiyā
paṭipadāya  aññāṇā  evamimāni  anekavihitāni  diṭṭhigatāni  loke
uppajjanti  sassato  lokoti  vā  .pe.  neva  hoti  na  na
hoti  tathāgato  paraṃ  maraṇāti vāti . ayaṃ kho vaccha hetu ayaṃ
paccayo  yānīmāni  anekavihitāni  diṭṭhigatāni  loke  uppajjanti
sassato  lokoti  vā  .pe.  neva hoti na na hoti tathāgato
Paraṃ maraṇāti vāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 319-320. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=17&A=6393              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=17&A=6393              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=17&item=554&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=17&siri=308              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=554              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=8453              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=8453              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com