ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.

   [61] Sāvatthiyaṃ . tatra kho. Rūpassāhaṃ bhikkhave assādapariyesanaṃ
acariṃ  yo  rūpassa  assādo  tadajjhagamaṃ  yāvatā rūpassa assādo
paññāya  me  so  sudiṭṭho  . rūpassāhaṃ bhikkhave ādīnavapariyesanaṃ
acariṃ  yo  rūpassa  ādīnavo  tadajjhagamaṃ  yāvatā rūpassa ādīnavo
paññāya  me  so  sudiṭṭho  . rūpassāhaṃ bhikkhave nissaraṇapariyesanaṃ
acariṃ  yaṃ  rūpassa  nissaraṇaṃ  tadajjhagamaṃ  yāvatā  rūpassa  nissaraṇaṃ
paññāya  me  taṃ  sudiṭṭhaṃ  .  vedanāyāhaṃ bhikkhave . saññāyāhaṃ
bhikkhave  .  saṅkhārānāhaṃ  bhikkhave  .  viññāṇassāhaṃ  bhikkhave
assādapariyesanaṃ  acariṃ  yo  viññāṇassa  assādo  tadajjhagamaṃ
yāvatā  viññāṇassa  assādo  paññāya  me  so  sudiṭṭho .
Viññāṇassāhaṃ  bhikkhave  ādīnavapariyesanaṃ  acariṃ  yo  viññāṇassa
ādīnavo  tadajjhagamaṃ  yāvatā  viññāṇassa  ādīnavo  paññāya
me  so  sudiṭṭho  .  viññāṇassāhaṃ  bhikkhave  nissaraṇapariyesanaṃ
acariṃ  yaṃ  viññāṇassa  nissaraṇaṃ  tadajjhagamaṃ  yāvatā  viññāṇassa
nissaraṇaṃ paññāya me taṃ sudiṭṭhaṃ.
  Yāvakīvañcāhaṃ  bhikkhave  imesaṃ  pañcannaṃ  upādānakkhandhānaṃ
Assādañca   assādato   ādīnavañca   ādīnavato   nissaraṇañca
nissaraṇato  yathābhūtaṃ  na  abbhaññāsiṃ  .pe.  paccaññāsiṃ  1- .
Ñāṇañca  pana  me  dassanaṃ udapādi akuppā me vimutti ayamantimā
jāti natthidāni punabbhavoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 36-37. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=17&A=719              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=17&A=719              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=17&item=61&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=17&siri=27              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=61              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com