ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.

   [62]  Sāvatthiyaṃ  . tatra kho . no cedaṃ bhikkhave rūpassa
assādo  abhavissa  na  yidaṃ  sattā rūpasmiṃ sārajjeyyuṃ . yasmā
ca  kho  bhikkhave  atthi  rūpassa  assādo  tasmā sattā rūpasmiṃ
sārajjanti  .  no  cedaṃ  bhikkhave  rūpassa ādīnavo abhavissa na
yidaṃ  sattā  rūpasmiṃ  nibbindeyyuṃ . yasmā ca kho bhikkhave atthi
rūpassa  ādīnavo  tasmā  sattā  rūpasmiṃ  nibbindanti  .  no
cedaṃ  bhikkhave  rūpassa  nissaraṇaṃ  abhavissa  na yidaṃ sattā rūpasmā
nissareyyuṃ  .  yasmā  ca  kho  bhikkhave  atthi  rūpassa nissaraṇaṃ
tasmā  sattā  rūpasmā  nissaranti . no cedaṃ bhikkhave vedanāya
assādo  abhavissa  .pe.  no  cedaṃ  bhikkhave  saññāya . no
cedaṃ bhikkhave saṅkhārānaṃ assādo abhavissa na yidaṃ sattā saṅkhāresu
sārajjeyyuṃ  .  yasmā ca kho bhikkhave atthi saṅkhārānaṃ assādo
tasmā sattā saṅkhāresu sārajjanti . no cedaṃ bhikkhave saṅkhārānaṃ
ādīnavo  abhavissa  na  yidaṃ  sattā  saṅkhāresu  nibbindeyyuṃ .
Yasmā  ca  kho  bhikkhave atthi saṅkhārānaṃ ādīnavo tasmā sattā
saṅkhāresu  nibbindanti  .  no  cedaṃ bhikkhave saṅkhārānaṃ nissaraṇaṃ
@Footnote: 1 Po. Yu. abbhaññāsiṃ.
Abhavissa  na  yidaṃ  sattā saṅkhārehi nissareyyuṃ . yasmā ca kho
bhikkhave  atthi  saṅkhārānaṃ  nissaraṇaṃ  tasmā  sattā  saṅkhārehi
nissaranti  .  no  cedaṃ  bhikkhave  viññāṇassa  assādo abhavissa
na  yidaṃ  sattā  viññāṇasmiṃ  sārajjeyyuṃ  .  yasmā  ca  kho
bhikkhave  atthi  viññāṇassa  assādo  tasmā  sattā  viññāṇasmiṃ
sārajjanti  .  no cedaṃ bhikkhave viññāṇassa ādīnavo abhavissa na
yidaṃ sattā viññāṇasmiṃ nibbindeyyuṃ . yasmā ca kho bhikkhave atthi
viññāṇassa  ādīnavo  tasmā  sattā  viññāṇasmiṃ  nibbindanti .
No  cedaṃ  bhikkhave  viññāṇassa  nissaraṇaṃ  abhavissa na yidaṃ sattā
viññāṇasmā  nissareyyuṃ . yasmā ca kho bhikkhave atthi viññāṇassa
nissaraṇaṃ tasmā sattā viññāṇasmā nissaranti.
   [63] Yāvakīvañca bhikkhave sattā imesaṃ pañcannaṃ upādānakkhandhānaṃ
assādañca   assādato   ādīnavañca   ādīnavato   nissaraṇañca
nissaraṇato  yathābhūtaṃ  na  abbhaññiṃsu 1- neva tāva bhikkhave sattā
sadevake  2- loke samārake sabrahmake sassamaṇabrāhmaṇiyā pajāya
sadevamanussāya  nissaṭā  visaññuttā  vippamuttā  vimariyādikatena
cetasā vihariṃsu 3- . yato ca kho bhikkhave sattā imesaṃ pañcannaṃ
upādānakkhandhānaṃ  assādañca  assādato  ādīnavañca  ādīnavato
nissaraṇañca  nissaraṇato  yathābhūtaṃ  abbhaññiṃsu  atha  bhikkhave  sattā
sadevake  4- loke samārake sabrahmake sassamaṇabrāhmaṇiyā pajāya
@Footnote: 1 Ma. Yu. abbhaññaṃsu . 2-4 Ma. Yu. sadevakā lokā samārakā sabrahmakā ....
@3 Po. vicariṃsu.
Sadevamanussāya  nissaṭā  visaññuttā  vippamuttā  vimariyādikatena
cetasā viharantīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 37-39. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=17&A=739              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=17&A=739              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=17&item=62&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=17&siri=28              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=62              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com