ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

   [351]  Sāvatthīnidānaṃ  .  pañcimāni  bhikkhave uddhambhāgiyāni
saññojanāni . katamāni pañca . rūparāgo arūparāgo māno uddhaccaṃ
avijjā. Imāni kho bhikkhave pañcuddhambhāgiyāni saññojanāni.
   [352] Imesaṃ kho bhikkhave pañcannaṃ uddhambhāgiyānaṃ saññojanānaṃ
abhiññāya  pariññāya  parikkhayāya  pahānāya  .pe.  ayaṃ  ariyo
aṭṭhaṅgiko  maggo  bhāvetabbo  .  katamo  ariyo  aṭṭhaṅgiko
maggo  .  idha  bhikkhave  bhikkhu  sammādiṭṭhiṃ  bhāveti vivekanissitaṃ
.pe.  sammāsamādhiṃ  bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ
vossaggapariṇāmiṃ  .  imesaṃ  kho  bhikkhave  pañcannaṃ uddhambhāgiyānaṃ
saññojanānaṃ  abhiññāya  pariññāya  parikkhayāya  pahānāya  .pe.
Ayaṃ  ariyo  aṭṭhaṅgiko maggo bhāvetabboti . seyyathāpi bhikkhave
gaṅgā nadī .pe.
   [353]  Sāvatthīnidānaṃ  .  pañcimāni  bhikkhave uddhambhāgiyāni
saññojanāni  .  katamāni  pañca  .  rūparāgo  arūparāgo māno
uddhaccaṃ  avijjā  .  imāni  kho  bhikkhave  pañcuddhambhāgiyāni
saññojanāni.
   [354] Imesaṃ kho bhikkhave pañcannaṃ uddhambhāgiyānaṃ saññojanānaṃ
abhiññāya  pariññāya  parikkhayāya  pahānāya  .pe.  ayaṃ  ariyo
aṭṭhaṅgiko maggo bhāvetabbo . katamo ariyo aṭṭhaṅgiko maggo.
Idha  bhikkhave  bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti .pe. sammāsamādhiṃ bhāveti
rāgavinayapariyosānaṃ   dosavinayapariyosānaṃ   mohavinayapariyosānaṃ  .
Amatogadhaṃ   amataparāyanaṃ   amatapariyosānaṃ   .   nibbānaninnaṃ
nibbānapoṇaṃ  nibbānapabbhāraṃ  .  imesaṃ  kho  bhikkhave  pañcannaṃ
uddhambhāgiyānaṃ   saññojanānaṃ   abhiññāya  pariññāya  parikkhayāya
pahānāya .pe. Ayaṃ ariyo aṭṭhaṅgiko maggo bhāvetabboti.
            Oghavaggo.
            Tassuddānaṃ
     ogho yogo upādānaṃ     ganthaṃ anusayena ca
     kāmaguṇā nīvaraṇā 1-      khandhā oruddhambhāgiyāti.
             [2]-
          Maggasaṃyuttaṃ samattaṃ 3-.
           ---------
@Footnote: 1 Ma. Yu. nīvaraṇaṃ. 2 Ma. vagguddānaṃ.
@    avijjāvaggo paṭhamo     dutiyaṃ vihāraṃ vuccati
@    micchattaṃ tatiyo vaggo    catutthaṃ paṭipanneneva
@    titthiyaṃ pañcamo vaggo    catasso sūriyena ca
@    bahukate sattamo vaggo   uppādo paṭhamena ca
@    divasavaggo navamo       dasamo appamādena ca
@    ekādasa balavaggo       dvādasa esanā pāliyaṃ.
@    oghavaggo bhavati terasāti
@3 Ma. Yu. paṭhamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 91-92. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=1709              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=1709              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=351&items=4              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=333              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com