ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā

           Dutiyapaṇṇāsako
   [297]  51  Dveme  bhikkhave puggalā loke uppajjamānā
uppajjanti  bahujanahitāya  bahujanasukhāya  bahuno  janassa  atthāya
hitāya  sukhāya  devamanussānaṃ  katame  dve  tathāgato  ca  arahaṃ
sammāsambuddho  rājā  ca  cakkavattī  ime  kho  bhikkhave  dve
puggalā   loke   uppajjamānā   uppajjanti   bahujanahitāya
bahujanasukhāya bahuno janassa atthāya hitāya sukhāya devamanussānanti.
   [298] 52 Dveme bhikkhave puggalā loke uppajjamānā uppajjanti
acchariyamanussā  katame  dve  tathāgato  ca  arahaṃ  sammāsambuddho
rājā  ca  cakkavattī  ime  kho  bhikkhave  dve puggalā loke
@Footnote: 1 Ma. Yu. ceva. 2 Ma. parāmāsā.
@3 Ma. Yu.     tassuddānaṃ
@      uttānā vaggā aggavatī
@      ariyā kasaṭo ca pañcamo
@      ukkācitaāmisañceva
@      visamā adhammā dhammiyena cāti.
Uppajjamānā uppajjanti acchariyamanussāti.
   [299] 53 Dvinnaṃ bhikkhave puggalānaṃ kālakiriyā bahuno janassa
anutappā hoti katamesaṃ dvinnaṃ tathāgatassa ca arahato sammāsambuddhassa
rañño   ca   cakkavattissa   imesaṃ  kho  bhikkhave  dvinnaṃ
puggalānaṃ kālakiriyā bahuno janassa anutappā hotīti.
   [300] 54 Dveme bhikkhave thūpārahā katame dve tathāgato
ca  arahaṃ  sammāsambuddho  rājā  ca cakkavattī ime kho bhikkhave
dve thūpārahāti.
   [301] 55 Dveme bhikkhave buddhā katame dve tathāgato ca
arahaṃ  sammāsambuddho  paccekabuddho  ca  ime  kho bhikkhave dve
buddhāti.
   [302]  56 Dveme bhikkhave asaniyā phalantiyā na santasanti
katame dve bhikkhu ca khīṇāsavo hatthājāniyo ca  ime kho bhikkhave
dve asaniyā phalantiyā na santasantīti.
   [303]  57 Dveme bhikkhave asaniyā phalantiyā na santasanti
katame dve bhikkhu ca khīṇāsavo assājāniyo ca ime kho bhikkhave
dve asaniyā phalantiyā na santasantīti.
   [304]  58 Dveme bhikkhave asaniyā phalantiyā na santasanti
katame dve bhikkhu ca khīṇāsavo sīho ca migarājā ime kho bhikkhave
Dve asaniyā phalantiyā na santasantīti.
   [305]  59 Dveme bhikkhave atthavase sampassamānā kiṃpurisā
mānusiṃ vācaṃ na bhāsanti katame dve mā ca musā bhaṇimhā mā ca
paraṃ  abhūtena  abbhācikkhimhāti  ime  kho bhikkhave dve atthavase
sampassamānā kiṃpurisā mānusiṃ vācaṃ na bhāsantīti.
   [306]  60  Dvinnaṃ  bhikkhave dhammānaṃ atitto appaṭivāṇo
mātugāmo  kālaṃ  karoti  katamesaṃ  dvinnaṃ methunadhammasamāpattiyā ca
vijāyanassa  ca  imesaṃ  kho  bhikkhave  dvinnaṃ  dhammānaṃ  atitto
appaṭivāṇo mātugāmo kālaṃ karotīti.
   [307]  61  Asantasannivāsañca  vo  bhikkhave  desessāmi
santasannivāsañca  taṃ  suṇātha  sādhukaṃ  manasikarotha  bhāsissāmīti .
Evaṃ bhanteti kho te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ . Bhagavā etadavoca
kathañca  bhikkhave  asantasannivāso  hoti  kathañca asanto sannivasanti
idha  bhikkhave  therassa bhikkhuno evaṃ hoti theropi maṃ na vadeyya
majjhimopi  maṃ  na  vadeyya  navopi  maṃ  na vadeyya theraṃpāhaṃ na
vadeyyaṃ  majjhimaṃpāhaṃ  na  vadeyyaṃ navaṃpāhaṃ na vadeyyaṃ thero cepi
maṃ  vadeyya  ahitānukampī  maṃ  vadeyya  no hitānukampī  noti naṃ
vadeyyaṃ  viheseyyaṃpi  1-  naṃ  passampissa  na paṭikareyyaṃ majjhimo
cepi maṃ vadeyya ... navo cepi maṃ vadeyya ahitānukampī maṃ vadeyya
no  hitānukampī  noti  naṃ vadeyyaṃ viheseyyaṃpi 2- naṃ passampissa
@Footnote: 1-2 Ma. vihaṭheyyaṃ.
Na  paṭikareyyaṃ  majjhimassapi  bhikkhuno  evaṃ  hoti  .pe. navassapi
bhikkhuno  evaṃ  hoti  theropi  maṃ  na  vadeyya majjhimopi maṃ na
vadeyya  navopi  maṃ  na  vadeyya theraṃpāhaṃ na vadeyyaṃ majjhimaṃpāhaṃ
na vadeyyaṃ navaṃpāhaṃ na vadeyyaṃ thero cepi maṃ vadeyyaṃ ahitānukampī
maṃ  vadeyya  no  hitānukampī  noti  naṃ  vadeyyaṃ viheseyyaṃpi naṃ
passampissa na paṭikareyyaṃ majjhimo cepi maṃ vadeyya ... navo cepi
maṃ  vadeyya  ahitānukampī  maṃ  vadeyya  no  hitānukampī noti naṃ
vadeyyaṃ viheseyyaṃpi naṃ passampissa na paṭikareyyaṃ evaṃ kho bhikkhave
asantasannivāso hoti evañca asanto sannivasanti.
   {307.1}  Kathañca  bhikkhave  santasannivāso  hoti  kathañca
santo sannivasanti idha bhikkhave therassa bhikkhuno evaṃ hoti theropi
maṃ vadeyya majjhimopi maṃ vadeyya navopi maṃ vadeyya theraṃpāhaṃ vadeyyaṃ
majjhimaṃpāhaṃ  vadeyyaṃ  navaṃpāhaṃ  vadeyyaṃ  thero  cepi  maṃ vadeyya
hitānukampī  maṃ  vadeyya  no  ahitānukampī  sādhūti naṃ vadeyyaṃ na
naṃ viheseyyaṃ passampissa paṭikareyyaṃ majjhimo cepi maṃ vadeyya ...
Navo  cepi  maṃ  vadeyya  hitānukampī maṃ vadeyya no ahitānukampī
sādhūti naṃ vadeyyaṃ na naṃ viheseyyaṃ passampissa paṭikareyyaṃ majjhimassapi
bhikkhuno  evaṃ  hoti  .pe. navassapi bhikkhuno evaṃ hoti theropi
maṃ  vadeyya  majjhimopi  maṃ  vadeyya  navopi maṃ vadeyya theraṃpāhaṃ
vadeyyaṃ  majjhimaṃpāhaṃ  vadeyyaṃ  navaṃpāhaṃ  vadeyyaṃ  thero  cepi maṃ
Vadeyya  hitānukampī maṃ vadeyya no ahitānukampī sādhūti naṃ vadeyyaṃ
na  naṃ  viheseyyaṃ  passampissa  paṭikareyyaṃ  majjhimo  cepi  maṃ
vadeyya  ...  navo cepi maṃ vadeyya hitānukampī maṃ vadeyya no
ahitānukampī  sādhūti  naṃ  vadeyyaṃ  na  naṃ  viheseyyaṃ  passampissa
paṭikareyyaṃ  evaṃ  kho  bhikkhave  santasannivāso  hoti  evañca
santo sannivasantīti.
   [308] 62 Yasmiṃ bhikkhave adhikaraṇe ubhatovacīsaṃsāro diṭṭhipalāso
cetaso  āghāto  appaccayo  anabhiraddhi  ajjhattaṃ  avūpasantaṃ hoti
tasmetaṃ  bhikkhave  adhikaraṇe pāṭikaṅkhaṃ dīghattāya kharattāya vāḷattāya
saṃvattissati  bhikkhū ca na phāsuṃ viharissanti . yasmiṃ ca kho bhikkhave
adhikaraṇe  ubhatovacīsaṃsāro  diṭṭhipalāso cetaso āghāto appaccayo
anabhiraddhi  ajjhattaṃ  suvūpasantaṃ  hoti  tasmetaṃ  bhikkhave  adhikaraṇe
pāṭikaṅkhaṃ  na  dīghattāya  kharattāya  vāḷattāya saṃvattissati bhikkhū ca
phāsuṃ viharissantīti.
          Puggalavaggo paṭhamo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 96-100. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=20&A=1979              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=1979              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=20&item=297&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=20&siri=34              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=297              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=1316              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=1316              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com