ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā

   [386] 140 Dvemāni bhikkhave dānāni katamāni dve āmisadānañca
dhammadānañca  imāni  kho  bhikkhave  dve  dānāni  etadaggaṃ
bhikkhave imesaṃ dvinnaṃ dānānaṃ yadidaṃ dhammadānanti.
   [387] 141 Dveme bhikkhave yāgā katame dve āmisayāgo
ca dhammayāgo ca ime kho bhikkhave dve yāgā etadaggaṃ bhikkhave
imesaṃ dvinnaṃ yāgānaṃ yadidaṃ dhammayāgoti.
   [388] 142 Dveme bhikkhave cāgā katame dve āmisacāgo
ca dhammacāgo ca ime kho bhikkhave dve cāgā etadaggaṃ bhikkhave
@Footnote: 1 Yu. davādasamo.
Imesaṃ dvinnaṃ cāgānaṃ yadidaṃ dhammacāgoti.
   [389] 143 Dveme bhikkhave pariccāgā katame dve āmisapariccāgo
ca  dhammapariccāgo  ca  ime  kho  bhikkhave  dve  pariccāgā
etadaggaṃ bhikkhave imesaṃ dvinnaṃ pariccāgānaṃ yadidaṃ dhammapariccāgoti .
   [390] 144 Dveme bhikkhave bhogā katame dve āmisabhogo
ca dhammabhogo ca ime kho bhikkhave dve bhogā etadaggaṃ bhikkhave
imesaṃ dvinnaṃ bhogānaṃ yadidaṃ dhammabhogoti.
   [391] 145 Dveme bhikkhave sambhogā katame dve āmisasambhogo
ca  dhammasambhogo  ca  ime  kho  bhikkhave  dve  sambhogā
etadaggaṃ bhikkhave imesaṃ dvinnaṃ sambhogānaṃ yadidaṃ dhammasambhogoti.
   [392] 146 Dveme bhikkhave saṃvibhāgā katame dve āmisasaṃvibhāgo
ca  dhammasaṃvibhāgo  ca  ime  kho  bhikkhave  dve  saṃvibhāgā
etadaggaṃ bhikkhave imesaṃ dvinnaṃ saṃvibhāgānaṃ yadidaṃ dhammasaṃvibhāgoti.
   [393]  147  Dveme  bhikkhave  saṅgahā  katame  dve
āmisasaṅgaho ca dhammasaṅgaho ca ime kho bhikkhave dve saṅgahā etadaggaṃ
bhikkhave imesaṃ dvinnaṃ saṅgahānaṃ yadidaṃ dhammasaṅgahoti.
   [394]  148  Dveme  bhikkhave  anuggahā  katame  dve
āmisānuggaho ca dhammānuggaho ca ime kho bhikkhave dve anuggahā
etadaggaṃ bhikkhave imesaṃ dvinnaṃ anuggahānaṃ yadidaṃ dhammānuggahoti.
   [395]  149  Dvemā  bhikkhave  anukampā  katamā  dve
Āmisānukampā ca dhammānukampā ca imā kho bhikkhave dve anukampā
etadaggaṃ bhikkhave imāsaṃ dvinnaṃ anukampānaṃ yadidaṃ dhammānukampāti.
          Dānavaggo tatiyo 1-             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 114-116. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=20&A=2350              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=2350              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=20&item=386&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=20&siri=41              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=386              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=1523              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=1523              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com