ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā

   [451] 12 Tīṇīmāni bhikkhave rañño khattiyassa muddhābhisittassa 1-
yāvajīvaṃ  saraṇīyāni  2- bhavanti katamāni tīṇi yasmiṃ bhikkhave padese
rājā khattiyo muddhābhisitto jāto hoti idaṃ bhikkhave paṭhamaṃ rañño
khattiyassa  muddhābhisittassa yāvajīvaṃ saraṇīyaṃ 3- hoti . puna ca paraṃ
bhikkhave yasmiṃ padese  rājā khattiyo muddhābhisitto hoti idaṃ bhikkhave
dutiyaṃ  rañño  khattiyassa  muddhābhisittassa  yāvajīvaṃ  saraṇīyaṃ hoti .
Puna ca paraṃ bhikkhave yasmiṃ padese rājā khattiyo muddhābhisitto saṅgāmaṃ
abhivijinitvā  vijitasaṅgāmo tameva saṅgāmasīsaṃ ajjhāvasati idaṃ bhikkhave
tatiyaṃ  rañño  khattiyassa  muddhābhisittassa  yāvajīvaṃ  saraṇīyaṃ hoti .
Imāni  kho  bhikkhave  tīṇi rañño khattiyassa muddhābhisittassa yāvajīvaṃ
saraṇīyāni bhavanti.
   {451.1}  Evameva  kho  bhikkhave tīṇimāni bhikkhussa yāvajīvaṃ
saraṇīyāni  bhavanti  katamāni  tīṇi  yasmiṃ  bhikkhave  padese  bhikkhu
kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni vatthāni acchādetvā agārasmā
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. muddhāvasittassa. ito paraṃ īdisameva . 2-3 Ma. sāraṇīyāni
@sāraṇīyaṃ. ito paraṃ īdisameva.
Anagāriyaṃ  pabbajito  hoti  idaṃ  bhikkhave  paṭhamaṃ  bhikkhussa yāvajīvaṃ
saraṇīyaṃ hoti . puna ca paraṃ bhikkhave yasmiṃ padese bhikkhu idaṃ dukkhanti
yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhasamudayoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ
dukkhanirodhoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti
yathābhūtaṃ  pajānāti  idaṃ  bhikkhave  dutiyaṃ  bhikkhussa  yāvajīvaṃ saraṇīyaṃ
hoti  . puna ca paraṃ bhikkhave yasmiṃ padese bhikkhu āsavānaṃ khayā
anāsavaṃ  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā  upasampajja  viharati  idaṃ bhikkhave tatiyaṃ bhikkhussa yāvajīvaṃ
saraṇīyaṃ hoti . imāni kho bhikkhave tīṇi bhikkhussa yāvajīvaṃ saraṇīyāni
bhavantīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 134-135. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=20&A=2735              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=2735              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=20&item=451&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=20&siri=56              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=451              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=1844              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=1844              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com