ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā

   [452] 13 Tayome bhikkhave puggalā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ
katame tayo nirāso āsaṃso vigatāso . katamo ca bhikkhave puggalo
nirāso idha bhikkhave ekacco puggalo nīce kule paccājāto hoti
caṇḍālakule vā veṇakule 1- vā nesādakule vā rathakārakule vā [2]-
pukkusakule vā daḷidde appannapānabhojane kasiravuttike yattha kasirena
ghāsacchādo  labbhati  so  ca hoti dubbaṇṇo duddasiko okoṭimako
bahvābādho kāṇo vā kuṇī vā khañjo vā pakkhahato vā na lābhī
annassa   pānassa   vatthassa   yānassa   mālāgandhavilepanassa
seyyāvasathapadīpeyyassa so suṇāti  itthannāmo kira khattiyo khattiyehi
khattiyābhisekena  abhisittoti tassa na evaṃ hoti kadāssu 3- nāma
@Footnote: 1 Ma. venakule. 2 Po. kumbhakārakule vā. 3 Po. Ma. Yu. sabbattha kudāssu.
Maṃpi   khattiyā  khattiyābhisekena  abhisiñcissantīti  ayaṃ  vuccati
bhikkhave puggalo nirāso.
   {452.1}  Katamo  ca bhikkhave puggalo āsaṃso idha bhikkhave
rañño khattiyassa muddhābhisittassa jeṭṭho putto hoti abhisekena 1-
anabhisitto  macalappatto  so  suṇāti  itthannāmo  kira  khattiyo
khattiyehi khattiyābhisekena abhisittoti tassa evaṃ hoti kadāssu nāma
maṃpi  khattiyā  khattiyābhisekena  abhisiñcissantīti  ayaṃ vuccati bhikkhave
puggalo āsaṃso.
   {452.2} Katamo ca bhikkhave puggalo vigatāso idha bhikkhave rājā
hoti  khattiyo  muddhābhisitto  so suṇāti itthannāmo kira khattiyo
khattiyehi  khattiyābhisekena  abhisittoti tassa na evaṃ hoti kadāssu
nāma  maṃpi  khattiyā  khattiyābhisekena  abhisiñcissantīti  taṃ  kissa
hetu  yā  hissa  bhikkhave  pubbe  anabhisittassa  abhisekāsā
sāssa paṭippassaddhā ayaṃ vuccati bhikkhave puggalo vigatāso.
   {452.3} Ime kho bhikkhave tayo puggalā santo saṃvijjamānā
lokasmiṃ . evameva kho bhikkhave tayo puggalā santo saṃvijjamānā
bhikkhūsu katame tayo nirāso āsaṃso vigatāso katamo ca bhikkhave puggalo
nirāso  idha  bhikkhave  ekacco puggalo dussīlo hoti pāpadhammo
asuci  saṅkassarasamācāro  paṭicchannakammanto  assamaṇo  samaṇapaṭiñño
abrahmacārī  brahmacāripaṭiñño  antopūti  avassuto kasambujāto so
suṇāti  itthannāmo  kira bhikkhu āsavānaṃ khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. abhiseko.
Paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā upasampajja
viharatīti  tassa  na  evaṃ  hoti  kadāssu  nāma ahampi āsavānaṃ
khayā  anāsavaṃ cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ diṭṭheva dhamme sayaṃ abhiññā
sacchikatvā  upasampajja  viharissāmīti  ayaṃ  vuccati  bhikkhave puggalo
nirāso.
   {452.4} Katamo ca bhikkhave puggalo āsaṃso idha bhikkhave bhikkhu
sīlavā  hoti  kalyāṇadhammo  so  suṇāti  itthannāmo  kira bhikkhu
āsavānaṃ  khayā  anāsavaṃ  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ diṭṭheva dhamme
sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  viharatīti  tassa  evaṃ hoti
kadāssu  nāma  ahampi  āsavānaṃ  khayā  anāsavaṃ  cetovimuttiṃ
paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā upasampajja
viharissāmīti ayaṃ vuccati bhikkhave puggalo āsaṃso.
   {452.5} Katamo ca bhikkhave puggalo vigatāso idha bhikkhave bhikkhu
arahaṃ hoti khīṇāsavo so suṇāti itthannāmo kira bhikkhu āsavānaṃ khayā
anāsavaṃ  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ abhiññā
sacchikatvā  upasampajja  viharatīti tassa na evaṃ hoti kadāssu nāma
ahampi  āsavānaṃ  khayā  anāsavaṃ  cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ diṭṭheva
dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja viharissāmīti taṃ kissa
hetu  yā  hissa  bhikkhave  pubbe  avimuttassa vimuttāsā sāssa
paṭippassaddhā  ayaṃ  vuccati bhikkhave puggalo vigatāso . ime kho
bhikkhave tayo puggalā santo saṃvijjamānā bhikkhūsūti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 135-137. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=20&A=2761              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=2761              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=20&item=452&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=20&siri=57              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=452              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=1875              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=1875              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com