ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā

   [506] Ekaṃ samayaṃ āyasmā nandako sāvatthiyaṃ viharati pubbārāme
migāramātupāsāde  .  athakho sāḷho ca migāranattā rohano 1-
@Footnote: 1 Ma. sāno.
Ca pekhuṇiyanattā 1- yenāyasmā nandako tenupasaṅkamiṃsu upasaṅkamitvā
āyasmantaṃ  nandakaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ nisīdiṃsu ekamantaṃ nisinnaṃ
kho  sāḷhaṃ migāranattāraṃ āyasmā nandako etadavoca etha tumhe
sāḷhā  mā  anussavena  mā  paramparāya  mā  itikirāya  mā
piṭakasampadānena  mā  takkahetu mā nayahetu mā ākāraparivitakkena
mā diṭṭhinijjhānakkhantiyā mā bhabbarūpatāya mā samaṇo no garūti yadā
tumhe  sāḷhā  attanāva  jāneyyātha ime dhammā akusalā ime
dhammā  sāvajjā  ime  dhammā  viññugarahitā ime dhammā samattā
samādinnā  ahitāya  dukkhāya  saṃvattantīti  atha  tumhe  sāḷhā
pajaheyyātha taṃ kiṃ maññatha sāḷhā atthi lobhoti. Evaṃ bhante.
   {506.1} Abhijjhāti kho ahaṃ sāḷhā etamatthaṃ vadāmi luddho kho
ayaṃ  sāḷhā  abhijjhālu  pāṇampi  hanati  adinnampi  ādiyati
paradārampi  gacchati  musāpi  bhaṇati  parampi  tathattāya  samādapeti
yaṃsa hoti dīgharattaṃ ahitāya dukkhāyāti . evaṃ bhante. Taṃ kiṃ maññatha
sāḷhā atthi dosoti . evaṃ bhante . Byāpādoti kho ahaṃ sāḷhā
etamatthaṃ  vadāmi  duṭṭho  kho ayaṃ sāḷhā byāpannacitto pāṇampi
hanati  adinnampi  ādiyati  paradārampi  gacchati  musāpi bhaṇati parampi
tathattāya samādapeti yaṃsa hoti dīgharattaṃ ahitāya dukkhāyāti . evaṃ
bhante . taṃ kiṃ maññatha sāḷhā atthi mohoti . evaṃ bhante .
Avijjāti  kho  ahaṃ  sāḷhā  etamatthaṃ  vadāmi  mūḷho kho ayaṃ
@Footnote: 1 Ma. sekhuṇiyanattā.
Sāḷhā  avijjāgato  pāṇampi  hanati  adinnampi ādiyati paradārampi
gacchati  musāpi  bhaṇati  parampi  tathattāya  samādapeti  yaṃsa  hoti
dīgharattaṃ ahitāya dukkhāyāti . evaṃ bhante . taṃ kiṃ maññatha sāḷhā
ime dhammā kusalā vā akusalā vāti. Akusalā bhante. Sāvajjā vā
anavajjā vāti . sāvajjā bhante . viññugarahitā vā viññuppasatthā
vāti . viññugarahitā bhante . samattā samādinnā ahitāya dukkhāya
saṃvattanti  no  vā  kathaṃ  vā  ettha hotīti . samattā bhante
samādinnā ahitāya dukkhāya saṃvattanti 1- evaṃ no ettha hotīti.
   {506.2} Iti kho sāḷhā yantaṃ avocumha etha tumhe sāḷhā
mā  anussavena  mā paramparāya mā itikirāya mā piṭakasampadānena
mā  takkahetu  2-  mā  nayahetu  mā  ākāraparivitakkena  mā
diṭṭhinijjhānakkhantiyā  mā  bhabbarūpatāya  mā  samaṇo  no  garūti
yadā  tumhe  sāḷhā  attanāva jāneyyātha ime dhammā akusalā
ime dhammā sāvajjā ime dhammā viññugarahitā ime dhammā samattā
samādinnā  ahitāya  dukkhāya  saṃvattantīti  atha  tumhe  sāḷhā
pajaheyyāthāti iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   {506.3} Etha 3- tumhe sāḷhā mā anussavena mā paramparāya
mā  itikirāya mā piṭakasampadānena mā takkahetu mā nayahetu mā
ākāraparivitakkena  mā  diṭṭhinijjhānakkhantiyā  mā  bhabbarūpatāya
mā  samaṇo  no  garūti  yadā  tumhe  sāḷhā  attanāva
jāneyyātha  ime  dhammā  kusalā  ime  dhammā  anavajjā ime
@Footnote: 1 Ma. Yu. saṃvattantīti . 2 Yu. vitakkahetu . 3 Yu. evaṃ.
Dhammā  viññuppasatthā  ime  dhammā  samattā  samādinnā  hitāya
sukhāya  saṃvattantīti  atha  tumhe  sāḷhā  upasampajja  vihareyyātha
taṃ kiṃ maññatha sāḷhā atthi alobhoti. Evaṃ bhante.
   {506.4} Anabhijjhāti kho ahaṃ sāḷhā etamatthaṃ vadāmi aluddho kho
ayaṃ  sāḷhā  anabhijjhālu neva pāṇaṃ hanati na adinnaṃ ādiyati na
paradāraṃ gacchati na musā bhaṇati parampi tathattāya samādapeti yaṃsa hoti
dīgharattaṃ hitāya sukhāyāti . evaṃ bhante . taṃ kiṃ maññatha sāḷhā
atthi  adosoti . evaṃ bhante . abyāpādoti kho ahaṃ sāḷhā
etamatthaṃ  vadāmi  aduṭṭho  kho  ayaṃ  sāḷhā  abyāpannacitto
neva  pāṇaṃ  hanati na adinnaṃ ādiyati na paradāraṃ gacchati na musā
bhaṇati parampi tathattāya samādapeti yaṃsa hoti dīgharattaṃ hitāya sukhāyāti.
Evaṃ bhante . taṃ kiṃ maññatha sāḷhā atthi amohoti. Evaṃ bhante.
Vijjāti kho ahaṃ sāḷhā etamatthaṃ vadāmi amūḷho kho ayaṃ sāḷhā
vijjāgato neva pāṇaṃ hanati na adinnaṃ ādiyati  na paradāraṃ gacchati
na  musā  bhaṇati  parampi  tathattāya  samādapeti yaṃsa hoti dīgharattaṃ
hitāya sukhāyāti . evaṃ bhante . taṃ kiṃ maññatha sāḷhā ime dhammā
kusalā vā akusalā vāti . kusalā bhante . Sāvajjā vā anavajjā
vāti  .  anavajjā  bhante  .  viññugarahitā  vā  viññuppasatthā
vāti  .  viññuppasatthā  bhante  .  samattā  samādinnā  hitāya
sukhāya saṃvattanti no vā kathaṃ vā ettha hotīti . samattā bhante
Samādinnā hitāya sukhāya saṃvattanti 1- evaṃ no ettha hotīti.
   {506.5} Iti kho sāḷhā yantaṃ avocumha etha tumhe sāḷhā
mā  anussavena  mā paramparāya mā itikirāya mā piṭakasampadānena
mā  takkahetu  mā  nayahetu  mā  ākāraparivitakkena  mā
diṭṭhinijjhānakkhantiyā  mā  bhabbarūpatāya  mā  samaṇo  no  garūti
yadā  tumhe  sāḷhā  attanāva  jāneyyātha ime dhammā kusalā
ime  dhammā  anavajjā  ime  dhammā  viññuppasatthā ime dhammā
samattā  samādinnā  [2]-  hitāya  sukhāya saṃvattantīti atha tumhe
sāḷhā  upasampajja  vihareyyāthāti  iti  yantaṃ  vuttaṃ  idametaṃ
paṭicca vuttaṃ.
   {506.6} Sa kho so sāḷhā ariyasāvako evaṃ vigatābhijjho
vigatabyāpādo  asammūḷho  sampajāno  patissato  mettāsahagatena
cetasā ekaṃ disaṃ pharitvā viharati tathā dutiyaṃ tathā tatiyaṃ tathā catutthaṃ
iti  uddhamadho  tiriyaṃ  sabbadhi  sabbattatāya  sabbāvantaṃ lokaṃ ...
Karuṇāsahagatena  cetasā  .pe.  muditāsahagatena  cetasā  .pe.
Upekkhāsahagatena  cetasā  ekaṃ  disaṃ  pharitvā viharati tathā dutiyaṃ
tathā  tatiyaṃ  tathā  catutthaṃ iti uddhamadho tiriyaṃ sabbadhi sabbattatāya
sabbāvantaṃ  lokaṃ  upekkhāsahagatena  cetasā  vipulena  mahaggatena
appamāṇena  averena  abyāpajjhena  pharitvā  viharati  so  evaṃ
pajānāti   atthi  idaṃ  atthi  hīnaṃ  atthi  paṇītaṃ  atthi  imassa
saññāgatassa  uttariṃ  3-  nissaraṇanti  tassa  evaṃ  jānato evaṃ
passato  kāmāsavāpi  cittaṃ  vimuccati  bhavāsavāpi  cittaṃ  vimuccati
@Footnote: 1 Po. Ma. saṃvattantīti . 2 Ma. ḍīgharattaṃ . 3 Po. Ma. uttari.
Avijjāsavāpi  cittaṃ  vimuccati  vimuttasmiṃ  vimuttamiti  ñāṇaṃ  hoti
khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ itthattāyāti
pajānāti  so  evaṃ  pajānāti  ahu  pubbe lobho tadahu akusalaṃ
so etarahi natthi iccetaṃ kusalaṃ ahu pubbe doso ... Ahu pubbe
moho  tadahu  akusalaṃ so etarahi natthi iccetaṃ kusalanti iti 1-
so  diṭṭheva  dhamme  nicchāto  nibbuto  sītibhūto  sukhapaṭisaṃvedī
brahmabhūtena attanā viharatīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 248-253. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=20&A=5219              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=5219              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=20&item=506&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=20&siri=111              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=506              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=4712              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=4712              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com