ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā

   [135]  Yepi te bhikkhave bhikkhū anāpattiṃ āpattīti dīpenti
.pe.  āpattiṃ  anāpattīti  dīpenti  .pe.  lahukaṃ  āpattiṃ
garukā  āpattīti  dīpenti  .pe.  garukaṃ āpattiṃ lahukā āpattīti
dīpenti  .pe.  duṭṭhullaṃ  āpattiṃ  aduṭṭhullā  āpattīti  dīpenti
.pe.  aduṭṭhullaṃ  āpattiṃ  duṭṭhullā  āpattīti  dīpenti  .pe.
Sāvasesaṃ  āpattiṃ  anavasesā  āpattīti  dīpenti .pe. anavasesaṃ
āpattiṃ  sāvasesā  āpattīti  dīpenti  .pe. sappaṭikammaṃ āpattiṃ
appaṭikammā  āpattīti  dīpenti  .pe.  appaṭikammaṃ  āpattiṃ
sappaṭikammā  āpattīti  dīpenti  te  bhikkhave  bhikkhū bahujanāhitāya
paṭipannā  bahujanāsukhāya  bahuno  janassa  anatthāya ahitāya dukkhāya
devamanussānaṃ  bahuñca  te  bhikkhave  bhikkhū  apuññaṃ pasavanti tecimaṃ
saddhammaṃ antaradhāpentīti.
   [136] Yepi te bhikkhave bhikkhū anāpattiṃ anāpattīti dīpenti te
bhikkhave  bhikkhū  bahujanahitāya  paṭipannā  bahujanasukhāya  bahuno janassa
@Footnote: 1 Ma. adhammavaggo.
Atthāya  hitāya  sukhāya  devamanussānaṃ  bahuñca  te bhikkhave bhikkhū
puññaṃ pasavanti tecimaṃ saddhammaṃ ṭhapentīti.
   [137]  Yepi  te bhikkhave bhikkhū āpattiṃ āpattīti dīpenti
te  bhikkhave bhikkhū bahujanahitāya paṭipannā bahujanasukhāya bahuno janassa
atthāya  hitāya  sukhāya  devamanussānaṃ  bahuñca  te bhikkhave bhikkhū
puññaṃ pasavanti tecimaṃ saddhammaṃ ṭhapentīti.
   [138] Yepi te bhikkhave bhikkhū lahukaṃ āpattiṃ lahukā āpattīti
dīpenti  .pe.  garukaṃ  āpattiṃ  garukā  āpattīti dīpenti .pe.
Duṭṭhullaṃ  āpattiṃ  duṭṭhullā  āpattīti  dīpenti  .p.  aduṭṭhullaṃ
āpattiṃ  aduṭṭhullā  āpattīti  dīpenti  .pe.  sāvasesaṃ āpattiṃ
sāvasesā  āpattīti  dīpenti  .pe. anavasesaṃ āpattiṃ anavasesā
āpattīti  dīpenti  .pe.  sappaṭikammaṃ  āpattiṃ  sappaṭikammā
āpattīti  dīpenti  .pe.  appaṭikammaṃ  āpattiṃ  appaṭikammā
āpattīti  dīpenti  te  bhikkhave  bhikkhū  bahujanahitāya  paṭipannā
bahujanasukhāya  bahuno  janassa  atthāya  hitāya  sukhāya devamanussānaṃ
bahuñca te bhikkhave bhikkhū puññaṃ pasavanti tecimaṃ saddhammaṃ ṭhapentīti.
          Vaggo 1- dvādasamo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 27-28. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=20&A=540              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=540              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=20&item=135&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=20&siri=12              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=135              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=14&A=2000              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=14&A=2000              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com