ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā

   [533]  94  Tīṇīmāni  bhikkhave  aññatitthiyā  paribbājakā
pavivekāni  paññāpenti  katamāni  tīṇi  cīvarapavivekaṃ piṇḍapātapavivekaṃ
senāsanapavivekaṃ  .  tatrīdaṃ  bhikkhave  aññatitthiyā  paribbājakā
cīvarapavivekasmiṃ   paññāpenti   sāṇānipi  dhārenti  masāṇānipi
dhārenti  chavadussānipi  dhārenti  paṃsukūlānipi  dhārenti  tirīṭakānipi
dhārenti  ajinānipi  1-  dhārenti ajinakkhipampi dhārenti kusacīrampi
dhārenti  vākacīrampi  dhārenti  phalakacīrampi  dhārenti kesakambalampi
dhārenti  vālakambalampi  dhārenti  ulūkapakkhampi  dhārenti idaṃ kho
bhikkhave aññatitthiyā paribbājakā cīvarapavivekasmiṃ paññāpenti.
   {533.1}  Tatrīdaṃ bhikkhave aññatitthiyā paribbājakā piṇḍapāta-
pavivekasmiṃ   paññāpenti  sākabhakkhāpi  honti  sāmākabhakkhāpi
honti  nivārabhakkhāpi  honti  daddulabhakkhāpi  honti  haṭabhakkhāpi
honti  kaṇabhakkhāpi  honti  ācāmabhakkhāpi  honti  piññākabhakkhāpi
honti  tiṇabhakkhāpi  honti  gomayabhakkhāpi  honti  vanamūlaphalāhārā
yāpenti  pavattaphalabhojī  idaṃ  kho bhikkhave aññatitthiyā paribbājakā
piṇḍapātapavivekasmiṃ   paññāpenti   .   tatrīdaṃ   bhikkhave
aññatitthiyā   paribbājakā   senāsanapavivekasmiṃ   paññāpenti
araññaṃ   rukkhamūlaṃ   susānaṃ   vanapatthaṃ  abbhokāsaṃ  palālapuñjaṃ
bhusāgāraṃ   idaṃ   kho   bhikkhave   aññatitthiyā  paribbājakā
senāsanapavivekasmiṃ   paññāpenti   .  imāni  kho  bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. ajinampi.
Tīṇi aññatitthiyā paribbājakā pavivekāni paññāpenti.
   {533.2} Tīṇi kho panimāni bhikkhave imasmiṃ dhammavinaye bhikkhuno
pavivekāni katamāni tīṇi idha bhikkhave bhikkhu sīlavā ca hoti dussīlañcassa
pahīnaṃ hoti tena ca vivitto hoti sammādiṭṭhiko ca hoti micchādiṭṭhi
cassa  pahīnā  hoti  tāya  ca vivitto hoti khīṇāsavo  ca hoti
āsavā  cassa pahīnā honti tehi ca vivitto hoti . yato kho
bhikkhave  bhikkhu  sīlavā  hoti  dussīlañcassa  pahīnaṃ  hoti tena ca
vivitto  hoti  sammādiṭṭhiko  ca  hoti  micchādiṭṭhi  cassa pahīnā
hoti  tāya  ca  vivitto  hoti khīṇāsavo ca hoti āsavā cassa
pahīnā  honti  tehi  ca vivitto hoti ayaṃ vuccati bhikkhave bhikkhu
aggappatto sārappatto suddho sāre patiṭṭhito.
   {533.3}  Seyyathāpi  bhikkhave  kassakassa gahapatikassa sampannaṃ
sālikhettaṃ tamenaṃ kassako gahapati sīghasīghaṃ vapāpeyya , sīghasīghaṃ vapāpetvā
sīghasīghaṃ  saṅgharāpeyya  sīghasīghaṃ  saṅgharāpetvā  sīghasīghaṃ ubbāhāpeyya
sīghasīghaṃ  ubbāhāpetvā  sīghasīghaṃ  puñjaṃ  kārāpeyya  sīghasīghaṃ  puñjaṃ
kārāpetvā  sīghasīghaṃ  maddāpeyya  sīghasīghaṃ  maddāpetvā  sīghasīghaṃ
palālāni  uddharāpeyya  sīghasīghaṃ  palālāni  uddharāpetvā  sīghasīghaṃ
bhusikaṃ  uddharāpeyya sīghasīghaṃ bhusikaṃ uddharāpetvā sīghasīghaṃ ophunāpeyya
sīghasīghaṃ  ophunāpetvā  sīghasīghaṃ  atiharāpeyya  sīghasīghaṃ atiharāpetvā
Sīghasīghaṃ  koṭṭāpeyya  sīghasīghaṃ  koṭṭāpetvā  sīghasīghaṃ  phusāni  1-
uddharāpeyya  evamassu tassa 2- bhikkhave kassakassa gahapatissa tāni
dhaññāni  aggappattāni  sārappattāni  suddhāni  sāre  patiṭṭhitāni
evameva kho bhikkhave bhikkhu sīlavā ca hoti dussīlañcassa pahīnaṃ hoti
tena  ca  vivitto  hoti  sammādiṭṭhiko  ca  hoti  micchādiṭṭhi
cassa  pahīnā  hoti  tāya  ca  vivitto hoti khīṇāsavo ca hoti
āsavā  cassa  pahīnā  honti tehi ca vivitto hoti ayaṃ vuccati
bhikkhave bhikkhu aggappatto sārappatto suddho sāre patiṭṭhitoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 310-312. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=20&A=6536              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=6536              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=20&item=533&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=20&siri=138              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=533              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=5742              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=5742              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com