ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā

   [551]  112  Tīṇīmāni  bhikkhave nidānāni kammānaṃ samudayāya
katamāni  tīṇi  lobho  nidānaṃ  kammānaṃ  samudayāya  doso  nidānaṃ
kammānaṃ  samudayāya  moho nidānaṃ kammānaṃ samudayāya . yaṃ bhikkhave
lobhapakataṃ  kammaṃ  lobhajaṃ  lobhanidānaṃ  lobhasamudayaṃ  taṃ  kammaṃ akusalaṃ
taṃ  kammaṃ  sāvajjaṃ  taṃ  kammaṃ  dukkhavipākaṃ  taṃ kammaṃ kammasamudayāya
saṃvattati na taṃ kammaṃ kammanirodhāya saṃvattati . yaṃ bhikkhave dosapakataṃ
kammaṃ  dosajaṃ  dosanidānaṃ  dosasamudayaṃ  taṃ  kammaṃ  akusalaṃ taṃ kammaṃ
sāvajjaṃ  taṃ  kammaṃ  dukkhavipākaṃ  taṃ  kammaṃ  kammasamudayāya  saṃvattati
na  taṃ  kammaṃ kammanirodhāya saṃvattati . yaṃ bhikkhave mohapakataṃ kammaṃ
mohajaṃ  mohanidānaṃ  mohasamudayaṃ  taṃ  kammaṃ akusalaṃ taṃ kammaṃ sāvajjaṃ
taṃ  kammaṃ  dukkhavipākaṃ  taṃ  kammaṃ  kammasamudayāya  saṃvattati  na  taṃ
kammaṃ  kammanirodhāya  saṃvattati . imāni kho bhikkhave tīṇi nidānāni
kammānaṃ samudayāya.
   {551.1}  Tīṇīmāni  bhikkhave  nidānāni  kammānaṃ  samudayāya
katamāni  tīṇi  alobho  nidānaṃ  kammānaṃ  samudayāya adoso nidānaṃ
kammānaṃ  samudayāya amoho nidānaṃ kammānaṃ samudayāya . yaṃ bhikkhave
alobhapakataṃ  kammaṃ  alobhajaṃ  alobhanidānaṃ alobhasamudayaṃ taṃ kammaṃ kusalaṃ
Taṃ  kammaṃ  anavajjaṃ  taṃ  kammaṃ  sukhavipākaṃ  taṃ  kammaṃ kammanirodhāya
saṃvattati na taṃ kammaṃ kammasamudayāya saṃvattati . yaṃ bhikkhave adosapakataṃ
kammaṃ  adosajaṃ  adosanidānaṃ  adosasamudayaṃ  taṃ  kammaṃ  kusalaṃ  taṃ
kammaṃ  anavajjaṃ  taṃ  kammaṃ  sukhavipākaṃ  taṃ  kammaṃ  kammanirodhāya
saṃvattati  na  taṃ  kammaṃ  kammasamudayāya  saṃvattati  .  yaṃ  bhikkhave
amohapakataṃ  kammaṃ  amohajaṃ  amohanidānaṃ amohasamudayaṃ taṃ kammaṃ kusalaṃ
taṃ  kammaṃ  anavajjaṃ  taṃ  kammaṃ  sukhavipākaṃ  taṃ  kammaṃ kammanirodhāya
saṃvattati  na taṃ kammaṃ kammasamudayāya saṃvattati . imāni kho bhikkhave
tīṇi nidānāni kammānaṃ samudayāyāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 338-339. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=20&A=7144              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=7144              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=20&item=551&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=20&siri=156              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=551              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=6019              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=6019              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com