ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā

   [559]  120  Tisso imā bhikkhave vipattiyo katamā tisso
kammantavipatti ājīvavipatti diṭṭhivipatti . katamā ca bhikkhave kammantavipatti
idha  bhikkhave  ekacco  pāṇātipātī  hoti  .pe.  samphappalāpī
Hoti  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  kammantavipatti  . katamā ca bhikkhave
ājīvavipatti idha bhikkhave ekacco micchāājīvo hoti micchāājīvena
jīvitaṃ  kappeti  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  ājīvavipatti  . katamā ca
bhikkhave  diṭṭhivipatti  idha  bhikkhave  ekacco  micchādiṭṭhiko  hoti
viparītadassano  natthi  dinnaṃ  natthi  yiṭṭhaṃ  .pe. ye imañca lokaṃ
parañca  lokaṃ  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  pavedentīti  ayaṃ vuccati
bhikkhave diṭṭhivipatti. Imā kho bhikkhave tisso vipattiyo.
   {559.1}  Tisso  imā  bhikkhave  sampadā  katamā  tisso
kammantasampadā  ājīvasampadā  diṭṭhisampadā  .  katamā  ca bhikkhave
kammantasampadā  idha  bhikkhave  ekacco  pāṇātipātā  paṭivirato
hoti  .pe.  samphappalāpā  paṭivirato  hoti  ayaṃ vuccati bhikkhave
kammantasampadā  .  katamā  ca  bhikkhave ājīvasampadā idha bhikkhave
ekacco  sammāājīvo  hoti  sammāājīvena  jīvitaṃ  kappeti ayaṃ
vuccati  bhikkhave  ājīvasampadā  .  katamā ca bhikkhave diṭṭhisampadā
idha  bhikkhave  ekacco  sammādiṭṭhiko  hoti  aviparītadassano atthi
dinnaṃ atthi yiṭṭhaṃ .pe. ye imañca lokaṃ parañca lokaṃ sayaṃ abhiññā
sacchikatvā  pavedentīti  ayaṃ  vuccati bhikkhave diṭṭhisampadā . imā
kho bhikkhave tisso sampadāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 348-349. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=20&A=7372              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=7372              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=20&item=559&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=20&siri=164              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=559              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com