ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā

   [566] 127 Ekaṃ samayaṃ bhagavā kosalesu cārikaṃ caramāno yena
kapilavatthu  tadavasari  .  assosi kho mahānāmo sakko bhagavā kira
@Footnote: 1 Ma. Yu. abhinandunti.
Kapilavatthuṃ  anuppattoti  .  athakho  mahānāmo sakko yena bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi
ekamantaṃ ṭhitaṃ kho mahānāmaṃ sakkaṃ bhagavā etadavoca gaccha mahānāma
kapilavatthusmiṃ  tathārūpaṃ   āvasathaṃ  jāna  yatthajja  mayaṃ  ekarattiṃ
vihareyyāmāti . evaṃ bhanteti kho mahānāmo sakko bhagavato paṭissuṇitvā
kapilavatthuṃ  pavisitvā kevalakappaṃ kapilavatthuṃ āhiṇḍanto 1- na addasa
kapilavatthusmiṃ tathārūpaṃ āvasathaṃ yattha 2- bhagavā ekarattiṃ vihareyya.
   {566.1}  Athakho mahānāmo sakko yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ etadavoca natthi bhante kapilavatthusmiṃ tathārūpo
āvasatho yatthajja bhagavā ekarattiṃ vihareyya ayaṃ bhante bharaṇḍu kālāmo
bhagavato  purāṇasabrahmacārī  tassajja  bhagavā  assame  ekarattiṃ
viharatūti . gaccha mahānāma santharaṃ paññāpehīti . evaṃ bhanteti kho
mahānāmo  sakko  bhagavato  paṭissuṇitvā yena bharaṇḍussa kālāmassa
assamo  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  santharaṃ  paññāpetvā  udakaṃ
ṭhapetvā  pādānaṃ  dhovanāya yena bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ  etadavoca  santhato  bhante  santharo  3-  udakaṃ  ṭhapitaṃ
pādānaṃ dhovanāya yassadāni bhante bhagavā kālaṃ maññatīti.
   {566.2}  Athakho  bhagavā yena bharaṇḍussa kālāmassa assamo
tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   paññatte   āsane   nisīdi
nisajja  kho  bhagavā  pāde  pakkhālesi  .  athakho  mahānāmassa
sakkassa  etadahosi  akālo  kho  ajja  bhagavantaṃ  payirupāsituṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. anvāhiṇḍanto . 2 Ma. yatthajja. ito paraṃ īdisameva.
@3 Po. Ma. santhāro.
Kilanto  bhagavā  svedānāhaṃ  bhagavantaṃ  payirupāsissāmīti  bhagavantaṃ
abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā pakkāmi . athakho mahānāmo sakko
tassā  rattiyā  accayena  yena  bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi ekamantaṃ nisinnaṃ kho mahānāmaṃ
sakkaṃ  bhagavā  etadavoca  tayo  khome mahānāma satthāro santo
saṃvijjamānā  lokasmiṃ  katame  tayo idha mahānāma ekacco satthā
kāmānaṃ  pariññaṃ  paññāpeti  na  rūpānaṃ  pariññaṃ  paññāpeti  na
vedanānaṃ  pariññaṃ  paññāpeti  idha  pana mahānāma ekacco satthā
kāmānañceva  pariññaṃ  paññāpeti  rūpānañca  pariññaṃ  paññāpeti
na  vedanānaṃ pariññaṃ paññāpeti idha pana mahānāma ekacco satthā
kāmānañceva  pariññaṃ  paññāpeti  rūpānañca  pariññaṃ  paññāpeti
vedanānañca  pariññaṃ  paññāpeti ime kho mahānāma tayo satthāro
santo  saṃvijjamānā  lokasmiṃ  imesaṃ  mahānāma  tiṇṇaṃ  satthārānaṃ
ekā niṭṭhā udāhu puthū niṭṭhāti.
   {566.3}  Evaṃ  vutte  bharaṇḍu  kālāmo  mahānāmaṃ sakkaṃ
etadavoca  ekāti  mahānāma  vadehīti  .  evaṃ  vutte bhagavā
mahānāmaṃ  sakkaṃ  etadavoca nānāti  mahānāma vadehīti . dutiyampi
kho  bharaṇḍu  kālāmo mahānāmaṃ sakkaṃ etadavoca ekāti mahānāma
vadehīti  . dutiyampi kho bhagavā mahānāmaṃ sakkaṃ etadavoca nānāti
mahānāma  vadehīti . tatiyampi kho bharaṇḍu kālāmo mahānāmaṃ sakkaṃ
etadavoca ekāti mahānāma vadehīti . tatiyampi kho bhagavā mahānāmaṃ
Sakkaṃ  etadavoca  nānāti  mahānāma  vadehīti . athakho bharaṇḍussa
kālāmassa  etadahosi  mahesakkhassa  vatamhi  mahānāmassa  sakkassa
sammukhā samaṇena gotamena yāvatatiyakaṃ apasādito yannūnāhaṃ kapilavatthumhā
pakkameyyanti   .   athakho  bharaṇḍu  kālāmo  kapilavatthumhā
pakkāmi [1]- tathāpakkantova ahosi na puna pacchāgacchīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 356-359. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=20&A=7543              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=7543              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=20&item=566&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=20&siri=171              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=566              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=6182              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=6182              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com