ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā

         yodhājīvavaggo catuttho
   [573]  134  Tīhi  bhikkhave aṅgehi samannāgato yodhājīvo
rājāraho  hoti  rājabhoggo rañño aṅgantveva saṅkhaṃ 2- gacchati
katamehi tīhi idha bhikkhave yodhājīvo dūrepātī ca hoti akkhaṇavedhī ca
mahato  ca  kāyassa  padāletā  imehi kho bhikkhave tīhi aṅgehi
samannāgato  yodhājīvo  rājāraho  hoti  rājabhoggo  rañño
aṅgantveva  saṅkhaṃ  gacchati  . evameva kho bhikkhave tīhi dhammehi
samannāgato  bhikkhu  āhuneyyo  hoti  .pe. anuttaraṃ puññakkhettaṃ
lokassa  katamehi  tīhi  idha  bhikkhave  bhikkhu  dūrepātī  ca hoti
akkhaṇavedhī ca mahato ca kāyassa padāletā.
   {573.1}  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu  dūrepātī  hoti  idha
bhikkhave  bhikkhu  yaṅkiñci  rūpaṃ  atītānāgatapaccuppannaṃ  ajjhattaṃ
vā  bahiddhā vā oḷārikaṃ vā sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā yaṃ
dūre  santike  vā  sabbaṃ  rūpaṃ netaṃ mama nesohamasmi na meso
attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  passati yākāci vedanā
atītānāgatapaccuppannā  ajjhattā  vā  bahiddhā  vā  oḷārikā
vā sukhumā vā hīnā vā paṇītā vā yā dūre santike vā sabbā 3-
@Footnote: 1 Ma. kusinārabhaṇḍanā ceva . 2 Po. Ma. saṅkhayaṃ . 3 Ma. sabbaṃ vedanaṃ.
Vedanā netaṃ mama nesohamasmi na meso attāti evametaṃ yathābhūtaṃ
sammappaññāya   passati  yākāci  saññā  atītānāgatapaccuppannā
ajjhattā  vā  bahiddhā  vā  oḷārikā  vā  sukhumā vā hīnā
vā  paṇītā  vā yā dūre santike vā sabbā 1- saññā netaṃ
mama  nesohamasmi na meso attāti evametaṃ yathābhūtaṃ sammappaññāya
passati   yekeci   saṅkhārā  atītānāgatapaccuppannā  ajjhattā
vā bahiddhā vā oḷārikā vā sukhumā vā hīnā vā paṇītā vā
ye  dūre santike vā sabbe saṅkhārā netaṃ mama nesohamasmi na
meso  attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  passati yaṅkiñci
viññāṇaṃ   atītānāgatapaccuppannaṃ  ajjhattaṃ  vā  bahiddhā  vā
oḷārikaṃ vā sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā yaṃ dūre santike vā sabbaṃ
viññāṇaṃ  netaṃ  mama  nesohamasmi  na  meso  attāti  evametaṃ
yathābhūtaṃ  sammappaññāya  passati  evaṃ kho  bhikkhave bhikkhu dūrepātī
hoti.
   {573.2} Kathañca bhikkhave bhikkhu akkhaṇavedhī hoti idha bhikkhave
bhikkhu  idaṃ  dukkhanti  yathābhūtaṃ  pajānāti ayaṃ dukkhasamudayoti yathābhūtaṃ
pajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhoti yathābhūtaṃ pajānāti ayaṃ dukkhanirodhagāminī
paṭipadāti yathābhūtaṃ pajānāti evaṃ kho bhikkhave bhikkhu akkhaṇavedhī hoti.
Kathañca  bhikkhave bhikkhu mahato kāyassa padāletā hoti idha bhikkhave
bhikkhu mahantaṃ avijjākkhandhaṃ padāleti evaṃ kho bhikkhave bhikkhu mahato
kāyassa padāletā hoti . imehi kho bhikkhave tīhi dhammehi samannāgato
@Footnote: 1 Ma. sabbaṃ saññaṃ.
Bhikkhu āhuneyyo hoti .pe. Anuttaraṃ puññakkhettaṃ lokassāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 366-368. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=20&A=7747              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=7747              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=20&item=573&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=20&siri=178              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=573              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=6294              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=6294              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com