ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā

   [581] 142 Tayo ca bhikkhave assasadasse 1- desessāmi tayo ca
purisasadasse 2- taṃ suṇātha sādhukaṃ manasikarotha bhāsissāmīti  . evaṃ
bhanteti kho te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ . Bhagavā etadavoca katame
ca  bhikkhave  tayo  assasadassā idha bhikkhave ekacco assasadasso
javasampanno  hoti  na  vaṇṇasampanno  na  ārohapariṇāhasampanno
idha  pana  bhikkhave  ekacco  assasadasso  javasampanno  ca hoti
vaṇṇasampanno  ca  na  ārohapariṇāhasampanno  idha  pana  bhikkhave
ekacco  assasadasso  javasampanno  ca  hoti  vaṇṇasampanno  ca
ārohapariṇāhasampanno ca
   {581.1} ime kho bhikkhave tayo assasadassā katame ca bhikkhave
tayo  purisasadassā  idha  bhikkhave ekacco purisasadasso javasampanno
hoti    na   vaṇṇasampanno   na   ārohapariṇāhasampanno
idha  pana  bhikkhave  ekacco  purisasadasso  javasampanno  ca hoti
vaṇṇasampanno   ca   na   ārohapariṇāhasampanno   idha  pana
@Footnote: 1-2 Ma. assaparasse purisaparasse. ito paraṃ īdisameva.
Bhikkhave  ekacco  purisasadasso  javasampanno ca hoti vaṇṇasampanno
ca ārohapariṇāhasampanno ca
   {581.2}  kathañca  bhikkhave purisasadasso javasampanno hoti na
vaṇṇasampanno  na  ārohapariṇāhasampanno  idha  bhikkhave  bhikkhu
pañcannaṃ   orambhāgiyānaṃ   saññojanānaṃ  parikkhayā  opapātiko
hoti  tattha  parinibbāyī  anāvattidhammo  tasmā  lokā  idamassa
javasmiṃ  vadāmi  abhidhamme kho pana abhivinaye pañhaṃ puṭṭho saṃsādeti
no  vissajjeti  idamassa  na  vaṇṇasmiṃ  vadāmi na kho pana lābhī
hoti cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārānaṃ
idamassa  na ārohapariṇāhasmiṃ vadāmi evaṃ kho bhikkhave purisasadasso
javasampanno hoti na vaṇṇasampanno na ārohapariṇāhasampanno
   {581.3}  kathañca  bhikkhave purisasadasso javasampanno ca hoti
vaṇṇasampanno  ca  na  ārohapariṇāhasampanno  idha  bhikkhave  bhikkhu
pañcannaṃ   orambhāgiyānaṃ   saññojanānaṃ  parikkhayā  opapātiko
hoti  tattha  parinibbāyī  anāvattidhammo  tasmā  lokā  idamassa
javasmiṃ  vadāmi abhidhamme kho pana abhivinaye pañhaṃ puṭṭho vissajjeti
no  saṃsādeti  idamassa  vaṇṇasmiṃ  vadāmi na kho pana lābhī hoti
cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārānaṃ idamassa
na ārohapariṇāhasmiṃ vadāmi evaṃ kho bhikkhave purisasadasso javasampanno
ca hoti vaṇṇasampanno ca na ārohapariṇāhasampanno
   {581.4}  kathañca  bhikkhave  purisasadasso  javasampanno  ca
hoti   vaṇṇasampanno   ca   ārohapariṇāhasampanno  ca  idha
Bhikkhave  bhikkhu  pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ  saññojanānaṃ  parikkhayā
opapātiko  hoti  tattha  parinibbāyī  anāvattidhammo tasmā lokā
idamassa  javasmiṃ  vadāmi  abhidhamme kho pana abhivinaye pañhaṃ puṭṭho
vissajjeti  no  saṃsādeti  idamassa vaṇṇasmiṃ vadāmi lābhī kho pana
hoti cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārānaṃ
idamassa  ārohapariṇāhasmiṃ  vadāmi  evaṃ kho bhikkhave purisasadasso
javasampanno  ca  hoti  vaṇṇasampanno  ca ārohapariṇāhasampanno ca
ime kho bhikkhave tayo purisasadassāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 372-374. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=20&A=7880              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=7880              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=20&item=581&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=20&siri=186              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=581              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=6337              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=6337              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com