ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā

   [191]  Ekapuggalo  bhikkhave  loke uppajjamāno uppajjati
bahujanāhitāya  bahujanāsukhāya  bahuno  janassa  anatthāya  ahitāya
dukkhāya  devamanussānaṃ  katamo  ekapuggalo  micchādiṭṭhiko  hoti
viparītadassano  so  bahujanaṃ  saddhammā  vuṭṭhāpetvā  asaddhamme
patiṭṭhāpeti  ayaṃ  kho  bhikkhave  ekapuggalo  loke uppajjamāno
uppajjati   bahujanāhitāya   bahujanāsukhāya   bahuno   janassa
anatthāya ahitāya dukkhāya devamanussānanti.
   [192]  Ekapuggalo  bhikkhave  loke uppajjamāno uppajjati
bahujanahitāya   bahujanasukhāya   bahuno  janassa  atthāya  hitāya
sukhāya   devamanussānaṃ   katamo   ekapuggalo   sammādiṭṭhiko
hoti  aviparītadassano  so  bahujanaṃ  asaddhammā  vuṭṭhāpetvā
saddhamme  patiṭṭhāpeti  ayaṃ  kho  bhikkhave  ekapuggalo  loke
uppajjamāno   uppajjati   bahujanahitāya   bahujanasukhāya   bahuno
janassa atthāya hitāya sukhāya devamanussānanti.
   [193]  Nāhaṃ bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi yaṃ evaṃ
mahāsāvajjaṃ   yathayidaṃ   bhikkhave   micchādiṭṭhi  micchādiṭṭhiparamāni
bhikkhave vajjānīti 1-.
   [194]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekapuggalaṃpi  samanupassāmi
yo   evaṃ   bahujanāhitāya  paṭipanno  bahujanāsukhāya  bahuno
janassa    anatthāya    ahitāya   dukkhāya   devamanussānaṃ
yathayidaṃ  bhikkhave  makkhali  moghapuriso  .  seyyathāpi  bhikkhave
nadīmukhe  khipaṃ  uḍḍeyya  bahunnaṃ  macchānaṃ  ahitāya  dukkhāya
anayāya  byasanāya  evameva  kho  bhikkhave  makkhali  moghapuriso
@Footnote: 1 Ma. mahāsāvajjānīti.
Manussakhipammaññe    loke   uppanno   bahunnaṃ   sattānaṃ
ahitāya dukkhāya anayāya byasanāyāti.
   [195] Durakkhāte bhikkhave dhammavinaye yo ca samādapeti yañca
samādapeti  yo  ca  samādapito  tathattāya  paṭipajjati  sabbe te
bahuṃ  apuññaṃ  pasavanti  taṃ  kissa  hetu  durakkhātattā  bhikkhave
dhammassāti.
   [196] Svākkhāte bhikkhave dhammavinaye yo ca samādapeti yañca
samādapeti  yo  ca  samādapito  tathattāya  paṭipajjati sabbe te
bahuṃ  puññaṃ  pasavanti  taṃ  kissa  hetu  svākkhātattā  bhikkhave
dhammassāti.
   [197] Durakkhāte bhikkhave dhammavinaye dāyakena mattā jānitabbā
no paṭiggāhakena taṃ kissa hetu durakkhātattā bhikkhave dhammassāti.
   [198]  Svākkhāte  bhikkhave dhammavinaye paṭiggāhakena mattā
jānitabbā  no  dāyakena  taṃ  kissa hetu svākkhātattā bhikkhave
dhammassāti.
   [199]  Durakkhāte bhikkhave dhammavinaye yo āraddhaviriyo so
dukkhaṃ viharati taṃ kissa hetu durakkhātattā bhikkhave dhammassāti.
   [200] Svākkhāte bhikkhave dhammavinaye yo kusīto so dukkhaṃ
viharati taṃ kissa hetu svākkhātattā bhikkhave dhammassāti.
   [201]  Durakkhāte  bhikkhave dhammavinaye yo kusīto so sukhaṃ
Viharati taṃ kissa hetu durakkhātattā bhikkhave dhammassāti.
   [202] Svākkhāte bhikkhave dhammavinaye yo āraddhaviviyo so
sukhaṃ viharati taṃ kissa hetu svākkhātattā bhikkhave dhammassāti.
   [203] Seyyathāpi bhikkhave appamattakopi gūtho duggandho hoti
evameva  kho  ahaṃ bhikkhave appamattakaṃpi bhavaṃ na vaṇṇemi antamaso
accharāsaṃghātamattaṃpīti.
   [204]  Seyyathāpi  bhikkhave appamattakaṃpi muttaṃ duggandhaṃ hoti
... appamattakopi kheḷo duggandho hoti ... appamattakopi pubbo
duggandho  hoti  ...  appamattakaṃpi lohitaṃ duggandhaṃ hoti evameva
kho  ahaṃ  bhikkhave  appamattakaṃpi  bhavaṃ  na  vaṇṇemi  antamaso
accharāsaṃghātamattaṃpīti.
           Vaggo tatiyo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 44-46. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=20&A=887              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=887              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=20&item=191&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=20&siri=26              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=191              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=14&A=10152              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=14&A=10152              Contents of The Tipitaka Volume 20 http://84000.org/tipitaka/read/?index_20

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com