ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā

   [168] Tatra kho āyasmā sārīputto bhikkhū āmantesi .pe. Dussīlassa
āvuso sīlavipannassa hatūpaniso hoti sammāsamādhi sammāsamādhimhi asati
sammāsamādhivipannassa    hatūpanisaṃ    hoti    yathābhūtañāṇadassanaṃ
yathābhūtañāṇadassane   asati   yathābhūtañāṇadassanavipannassa   hatūpaniso
hoti  nibbidāvirāgo  nibbidāvirāge  asati  nibbidāvirāgavipannassa
hatūpanisaṃ  hoti  vimuttiñāṇadassanaṃ  seyyathāpi  āvuso  rukkho
sākhāpalāsavipanno  tassa  papaṭikāpi  na  pāripūriṃ  gacchati  tacopi
pheggupi sāropi na pāripūriṃ gacchati evameva kho āvuso dussīlassa
sīlavipannassa  hatūpaniso  hoti  sammāsamādhi  sammāsamādhimhi  asati
sammāsamādhivipannassa hatūpanisaṃ hoti yathābhūtañāṇadassanaṃ yathābhūtañāṇadassane
asati     yathābhūtañāṇadassanavipannassa    hatūpaniso    hoti
nibbidāvirāgo  nibbidāvirāge  asati  nibbidāvirāgavipannassa  hatūpanisaṃ
hoti vimuttiñāṇadassanaṃ.
   {168.1}  Sīlavato āvuso sīlasampannassa upanisasampanno hoti
sammāsamādhi    sammāsamādhimhi    sati   sammāsamādhisampannassa
upanisasampannaṃ  hoti  yathābhūtañāṇadassanaṃ  yathābhūtañāṇadassane  sati
yathābhūtañāṇadassanasampannassa   upanisasampanno  hoti  nibbidāvirāgo
nibbidāvirāge   sati   nibbidāvirāgasampannassa   upanisasampannaṃ
Hoti  vimuttiñāṇadassanaṃ seyyathāpi āvuso rukkho sākhāpalāsasampanno
tassa papaṭikā pāripūriṃ gacchati tacopi pheggupi sāropi pāripūriṃ gacchati
evameva  kho  āvuso  sīlavato sīlasampannassa upanisasampanno hoti
sammāsamādhi    sammāsamādhimhi    sati   sammāsamādhisampannassa
upanisasampannaṃ    hoti   yathābhūtañāṇadassanaṃ   yathābhūtañāṇadassane
sati    yathābhūtañāṇadassanasampannassa    upanisasampanno    hoti
nibbidāvirāgo   nibbidāvirāge   sati   nibbidāvirāgasampannassa
upanisasampannaṃ hoti vimuttiñāṇadassananti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 223-224. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=4697              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=4697              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=168&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=168              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=168              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=1456              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=1456              Contents of The Tipitaka Volume 22 http://84000.org/tipitaka/read/?index_22

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com