ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā

   [192]  Athakho  doṇo  brāhmaṇo yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ sammodi sammodanīyaṃ kathaṃ sārāṇīyaṃ 1-
vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi ekamantaṃ nisinno kho doṇo brāhmaṇo
bhagavantaṃ  etadavoca  sutaṃ  metaṃ  bho  gotama  na  samaṇo
gotamo  brāhmaṇe jiṇṇe vuḍḍhe mahallake addhagate vayoanuppatte
abhivādeti  vā  paccuṭṭheti vā āsanena vā nimantetīti . tayidaṃ
bho  gotama  tatheva  na hi bhavaṃ gotamo brāhmaṇe jiṇṇe vuḍḍhe
mahallake  addhagate  vayoanuppatte  abhivādeti  vā  paccuṭṭheti
@Footnote: 1 Ma. sāraṇīyaṃ. sabbattha īdisameva.
Vā āsanena vā nimanteti 1-. Tayidaṃ bho gotama na sampannamevāti.
Tvaṃpi  no  doṇa brāhmaṇo paṭijānāsīti . yaṃ hi taṃ bho gotama
sammā  vadamāno  vadeyya  brāhmaṇo  ubhato sujāto mātito ca
pitito  ca  saṃsuddhagahaṇiko  yāva  sattamā  pitāmahayugā  akkhitto
anupakuṭṭho  jātivādena  ajjhāyiko  2-  mantadharo  tiṇṇaṃ vedānaṃ
pāragū   sanighaṇḍukeṭubhānaṃ   sākkharappabhedānaṃ   itihāsapañcamānaṃ
padako  veyyākaraṇo  lokāyatamahāpurisalakkhaṇesu  anavayoti  mameva
taṃ bho gotama sammā vadamāno vadeyya ahaṃ hi bho gotama brāhmaṇo
ubhato  sujāto  mātito ca pitito ca saṃsuddhagahaṇiko yāva sattamā
pitāmahayugā  akkhitto  anupakuṭṭho  jātivādena ajjhāyiko mantadharo
tiṇṇaṃ   vedānaṃ   pāragū   sanighaṇḍukeṭubhānaṃ   sākkharappabhedānaṃ
itihāsapañcamānaṃ   padako  veyyākaraṇo  lokāyatamahāpurisalakkhaṇesu
anavayoti
   {192.1}  ye  kho  te doṇa brāhmaṇānaṃ pubbakā isiyo
mantānaṃ  kattāro  mantānaṃ pavattāro yesamidaṃ etarahi  brāhmaṇā
porāṇaṃ  mantapadaṃ  gītaṃ  pavuttaṃ  samihitaṃ  tadanugāyanti  tadanubhāsanti
bhāsitamanubhāsanti  [3]-  vācitamanuvācenti   seyyathīdaṃ  aṭṭhako
vāmako   vāmadevo   vessāmitto   yamadaggi   aṅgīraso
bhāradvājo  vāseṭṭho  kassapo  bhagu  tyassume  pañca brāhmaṇe
paññāpenti   brahmasamaṃ   devasamaṃ   mariyādaṃ   sambhinnamariyādaṃ
brāhmaṇacaṇḍālaññeva  pañcamaṃ  tesaṃ  tvaṃ  doṇa  katamoti .
Na kho mayaṃ bho gotama ime 4- pañca brāhmaṇe jānāma athakho mayaṃ
@Footnote: 1 Ma. nimantetīti . 2 Po. Ma. Yu. ajjhāyako . 3 Ma. sajjhāyitamanusajjhāyanti ....
@4 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
Brāhmaṇātveva jānāma sādhu me bhavaṃ gotamo tathā dhammaṃ desetu
yathā  ahaṃ ime pañca brāhmaṇe jāneyyanti . tenahi doṇa 1-
suṇāhi  sādhukaṃ  manasikarohi  bhāsissāmīti  evaṃ  bhoti  kho doṇo
brāhmaṇo bhagavato paccassosi.
   {192.2} Bhagavā etadavoca kathañca doṇa brāhmaṇo brahmasamo
hoti idha doṇa brāhmaṇo ubhato sujāto hoti mātito ca pitito ca
saṃsuddhagahaṇiko  yāva  sattamā  pitāmahayugā  akkhitto  anupakuṭṭho
jātivādena so aṭṭhacattāḷīsavassāni komāraṃ brahmacariyaṃ carati mante
adhīyamāno  aṭṭhacattāḷīsavassāni  komāraṃ  brahmacariyaṃ caritvā mante
adhīyitvā ācariyassa ācariyadhanaṃ pariyesati dhammeneva no adhammena
   {192.3} tattha ca doṇa ko dhammo neva kasiyā na vaṇijjāya
na gorakkhena na issatthena na rājaporisena na sippaññatarena kevalaṃ
bhikkhācariyāya  kapālaṃ  anatimaññamāno  so  ācariyassa  ācariyadhanaṃ
niyyādetvā kesamassuṃ ohāretvā kāsāyāni vatthāni acchādetvā
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajati  so  evaṃ  pabbajito  samāno
mettāsahagatena  cetasā  ekaṃ  disaṃ  pharitvā  viharati tathā dutiyaṃ
tathā  tatiyaṃ  tathā  catutthaṃ iti uddhamadho tiriyaṃ sabbadhi sabbattatāya
sabbāvantaṃ  lokaṃ  mettāsahagatena  cetasā  vipulena  mahaggatena
appamāṇena  averena  abyāpajjhena  pharitvā viharati karuṇāsahagatena
cetasā  ...  muditāsahagatena  cetasā  ...  upekkhāsahagatena
cetasā  ekaṃ  disaṃ  pharitvā viharati tathā dutiyaṃ tathā tatiyaṃ tathā
@Footnote: 1 Ma. Yu. brāhmaṇa.
Catutthaṃ  iti  uddhamadho  tiriyaṃ  sabbadhi sabbattatāya sabbāvantaṃ lokaṃ
upekkhāsahagatena   cetasā   vipulena  mahaggatena  appamāṇena
averena  abyāpajjhena  pharitvā  viharati  so  ime  cattāro
brahmavihāre  bhāvetvā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ
brahmalokaṃ  upapajjati  evaṃ  kho  doṇa  brāhmaṇo  brahmasamo
hoti.
   {192.4}  Kathañca doṇa brāhmaṇo devasamo hoti idha doṇa
brāhmaṇo ubhato sujāto hoti mātito ca pitito ca saṃsuddhagahaṇiko
yāva  sattamā  pitāmahayugā  akkhitto  anupakuṭṭho jātivādena so
aṭṭhacattāḷīsavassāni  komāraṃ  brahmacariyaṃ  carati  mante  adhīyamāno
aṭṭhacattāḷīsavassāni  komāraṃ  brahmacariyaṃ  caritvā  mante adhīyitvā
ācariyassa  ācariyadhanaṃ pariyesati dhammeneva no adhammena  tattha ca
doṇa ko dhammo neva kasiyā na vaṇijjāya na gorakkhena na issatthena
na  rājaporisena  na  sippaññatarena  kevalaṃ  bhikkhācariyāya  kapālaṃ
anatimaññamāno  so  ācariyassa  ācariyadhanaṃ  niyyādetvā  dāraṃ
pariyesati dhammeneva no adhammena tattha ca doṇa ko dhammo neva kayena
na  vikkayena  brāhmaṇiṃyeva  udakūpasaṭṭhaṃ  so  brāhmaṇiṃyeva gacchati
na khattiyiṃ na vessiṃ na suddiṃ na caṇḍāliṃ na nesādiṃ na veṇiṃ na rathakāriṃ
na pukkusiṃ gacchati na gabbhiniṃ gacchati na pāyamānaṃ gacchati na anutuniṃ
gacchati kasmā ca doṇa brāhmaṇo na gabbhiniṃ gacchati sace doṇa brāhmaṇo
gabbhiniṃ  gacchati  atimiḷhajo nāma so hoti māṇavako vā māṇavikā
Vā  tasmā  doṇa  brāhmaṇo  na gabbhiniṃ gacchati kasmā ca doṇa
brāhmaṇo  na  pāyamānaṃ  gacchati  sace doṇa brāhmaṇo pāyamānaṃ
gacchati asucipaṭipīto 1- nāma so hoti māṇavako vā māṇavikā vā
tasmā doṇa brāhmaṇo na pāyamānaṃ gacchati [2]- tassa sā hoti
brāhmaṇī  neva  kāmatthā  na  davatthā na ratatthā pajatthāva 3-
brāhmaṇassa  brāhmaṇī  hoti  so  methunaṃ  uppādetvā kesamassuṃ
ohāretvā  kāsāyāni  vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ
pabbajati so evaṃ pabbajito samāno vivicceva kāmehi .pe. Catutthaṃ
jhānaṃ upasampajja viharati so ime cattāro jhāne bhāvetvā kāyassa
bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapajjati evaṃ kho doṇa
brāhmaṇo devasamo hoti.
   {192.5}  Kathañca doṇa brāhmaṇo mariyādo hoti idha doṇa
brāhmaṇo ubhato sujāto hoti mātito ca pitito ca saṃsuddhagahaṇiko
yāva  sattamā  pitāmahayugā  akkhitto  anupakuṭṭho jātivādena so
aṭṭhacattāḷīsavassāni  komāraṃ  brahmacariyaṃ  carati  mante  adhīyamāno
aṭṭhacattāḷīsavassāni   komāraṃ   brahmacariyaṃ   caritvā   mante
adhīyitvā  ācariyassa  ācariyadhanaṃ pariyesati dhammeneva no adhammena
tattha ca doṇa ko dhammo neva kasiyā na vaṇijjāya na gorakkhena
na  issatthena  na  rājaporisena  na  sippaññatarena  kevalaṃ
bhikkhācariyāya  kapālaṃ  anatimaññamāno  so  ācariyassa  ācariyadhanaṃ
niyyādetvā  dāraṃ  pariyesati  dhammeneva no adhammena  tattha ca
@Footnote: 1 Ma. asucipaṭipīḷito . 2 Yu. kasmā ca doṇa brāhmaṇo na anutuniṃ gacchati sace
@doṇa brāhmaṇo anutuniṃ gacchatīti dissanti . 3 Po. na majkhatthā ca.
Doṇa  ko  dhammo  neva  kayena  na  vikkayena  brāhmaṇiṃyeva
udakūpasaṭṭhaṃ  so brāhmaṇiṃyeva gacchati na khattiyiṃ na vessiṃ na suddiṃ
na  caṇḍāliṃ na nesādiṃ na veṇiṃ na rathakāriṃ na pukkusiṃ gacchati na
gabbhiniṃ  gacchati  na  pāyamānaṃ  gacchati  na  anutuniṃ  gacchati kasmā
ca  doṇa  brāhmaṇo  na  gabbhiniṃ  gacchati  sace doṇa brāhmaṇo
gabbhiniṃ  gacchati  atimiḷhajo nāma so hoti māṇavako vā māṇavikā
vā  tasmā  doṇa  brāhmaṇo  neva  gabbhiniṃ  gacchati  kasmā
ca  doṇa  brāhmaṇo  na  pāyamānaṃ gacchati sace doṇa brāhmaṇo
pāyamānaṃ  gacchati  asucipaṭipīto  nāma  so  hoti  māṇavako  vā
māṇavikā  vā  tasmā  doṇa  brāhmaṇo  na  pāyamānaṃ  gacchati
tassa  sā  hoti brāhmaṇī neva kāmatthā na davatthā na ratatthā
pajatthāva  brāhmaṇassa  brāhmaṇī  hoti  so  methunaṃ uppādetvā
tameva  puttassādaṃ  nikāmayamāno  kuṭumbaṃ  ajjhāvasati na agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajati  yāva  porāṇānaṃ  brāhmaṇānaṃ  mariyādo  1-
tattha  tiṭṭhati  taṃ  na  vītikkamati  yāva  porāṇānaṃ  brāhmaṇānaṃ
mariyādo  tattha  brāhmaṇo  ṭhito  taṃ  na  vītikkamatīti kho doṇa
tasmā  brāhmaṇo  mariyādoti  vuccati  evaṃ kho doṇa brāhmaṇo
mariyādo hoti.
   {192.6}  Kathañca  doṇa  brāhmaṇo  sambhinnamariyādo  hoti
idha  doṇa  brāhmaṇo ubhato sujāto hoti mātito ca pitito ca
saṃsuddhagahaṇiko  yāva  sattamā  pitāmahayugā  akkhitto  anupakuṭṭho
@Footnote: 1 Po. Yu. mariyādā. ito paraṃ īdisameva.
Jātivādena  [1]-  aṭṭhacattāḷīsavassāni  komāraṃ  brahmacariyaṃ carati
mante  adhīyamāno  aṭṭhacattāḷīsavassāni  komāraṃ brahmacariyaṃ caritvā
mante  adhīyitvā  ācariyassa  ācariyadhanaṃ  pariyesati dhammeneva no
adhammena  tattha ca doṇa ko dhammo neva kasiyā na vaṇijjāya na
gorakkhena  na  issatthena  na  rājaporisena  na  sippaññatarena
kevalaṃ bhikkhācariyāya kapālaṃ anatimaññamāno
   {192.7}  so  ācariyassa  ācariyadhanaṃ  niyyādetvā  dāraṃ
pariyesati  dhammenapi adhammenapi kayenapi vikkayenapi [2]- udakūpasaṭṭhaṃ
so  brāhmaṇimpi  gacchati  khattiyimpi  gacchati  vessimpi  gacchati
suddimpi  gacchati  caṇḍālimpi  gacchati  nesādimpi  gacchati  veṇimpi
gacchati  rathakārimpi  gacchati  pukkusimpi  gacchati  gabbhinimpi  gacchati
pāyamānampi  gacchati  utunimpi  gacchati  anutunimpi  gacchati  tassa
sā  hoti  brāhmaṇī  kāmatthāpi  davatthāpi  ratatthāpi  pajatthāpi
brāhmaṇassa  brāhmaṇī  hoti yāva porāṇānaṃ brāhmaṇānaṃ mariyādo
tattha  na  tiṭṭhati  taṃ  vītikkamati  yāva  porāṇānaṃ  brāhmaṇānaṃ
mariyādo  tattha  brāhmaṇo  na  ṭhito  taṃ  vītikkamatīti kho doṇa
tasmā  brāhmaṇo  sambhinnamariyādoti  vuccati  evaṃ  kho  doṇa
brāhmaṇo sambhinnamariyādo hoti.
   {192.8}   Kathañca  doṇa  brāhmaṇo  brāhmaṇacaṇḍālo
hoti  idha  doṇa  brāhmaṇo  ubhato  sujāto  hoti  mātito
ca  pitito  ca  saṃsuddhagahaṇiko  yāva  sattamā  pitāmahayugā
@Footnote: 1 Ma. Yu. so . 2 Ma. Yu. brāhmaṇimpi
Akkhitto  anupakuṭṭho  jātivādena  so aṭṭhacattāḷīsavassāni komāraṃ
brahmacariyaṃ  carati  mante  adhīyamāno  aṭṭhacattāḷīsavassāni  komāraṃ
brahmacariyaṃ  caritvā mante adhīyitvā ācariyassa ācariyadhanaṃ pariyesati
dhammenapi  adhammenapi  kasiyāpi  vaṇijjāyapi  gorakkhenapi issatthenapi
sippaññatarenapi   rājaporisenapi   kevalaṃ  bhikkhācariyāya  kapālaṃ
anatimaññamāno   so  ācariyassa  ācariyadhanaṃ  niyyādetvā  dāraṃ
pariyesati  dhammenapi  adhammenapi  kayenapi vikkayenapi udakūpasaṭṭhaṃ so
brāhmaṇimpi  gacchati  khattiyimpi  gacchati  vessimpi  gacchati suddimpi
gacchati  caṇḍālimpi  gacchati  nesādimpi  gacchati  veṇimpi  gacchati
rathakārimpi   gacchati   pukkusimpi   gacchati   gabbhinimpi  gacchati
pāyamānampi  gacchati  utunimpi  gacchati  anutunimpi  gacchati  tassa
sā  hoti  brāhmaṇī  kāmatthāpi  davatthāpi  ratatthāpi  pajatthāpi
brāhmaṇassa  brāhmaṇī  hoti so sabbakammehi jīvitaṃ kappeti tamenaṃ
brāhmaṇā  evamāhaṃsu  kasmā  bhavaṃ  brāhmaṇo  paṭijānamāno
sabbakammehi  jīvitaṃ  kappetīti  so  evamāha seyyathāpi bho aggi
sucimpi  dahati  asucimpi dahati na ca tena aggi upalippati evameva
kho  bho  sabbakammehi  cepi  brāhmaṇo  jīvitaṃ  kappeti  na ca
tena  brāhmaṇo  upalippati  sabbakammehi jīvitaṃ kappetīti kho doṇa
tasmā  brāhmaṇo  brāhmaṇacaṇḍāloti  vuccati  evaṃ  kho  doṇa
brāhmaṇo  brāhmaṇacaṇḍālo  hoti ye kho te doṇa brāhmaṇānaṃ
Pubbakā  isiyo  mantānaṃ kattāro mantānaṃ pavattāro yesamidaṃ 1-
etarahi  brāhmaṇā porāṇaṃ mantapadaṃ gītaṃ pavuttaṃ samihitaṃ tadanugāyanti
tadanubhāsanti  bhāsitamanubhāsanti  [2]-  vācitamanuvācenti  seyyathīdaṃ
aṭṭhako vāmako vāmadevo vessāmitto yamadaggi aṅgīraso bhāradvājo
vāseṭṭho  kassapo  bhagu  tyassume  pañca  brāhmaṇe paññāpenti
brahmasamaṃ  devasamaṃ  mariyādaṃ  sambhinnamariyādaṃ  brāhmaṇacaṇḍālaññeva
pañcamaṃ  tesaṃ  tvaṃ  doṇa  katamoti  .  evaṃ sante bho gotama
brāhmaṇacaṇḍālampi  na  pūrema  abhikkantaṃ  bho  gotama  .pe.
Upāsakaṃ maṃ bhavaṃ gotamo dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṃ gatanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 249-257. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=5257              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=5257              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=192&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=192              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=192              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=1604              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=1604              Contents of The Tipitaka Volume 22 http://84000.org/tipitaka/read/?index_22

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com