ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā

   [286] 15 Tatra kho āyasmā sārīputto bhikkhū āmantesi tathā
tathāvuso  bhikkhu  vihāraṃ  kappeti  yathā  yathāssa vihāraṃ kappayato
kālakiriyā  anutappā  hoti  kathañcāvuso  bhikkhu tathā tathā vihāraṃ
kappeti  yathā  yathāssa  vihāraṃ  kappayato  kālakiriyā  anutappā
hoti  idhāvuso  bhikkhu  kammārāmo  hoti  kammarato  kammārāmataṃ
anuyutto bhassārāmo hoti ... niddārāmo hoti ... Saṅgaṇikārāmo
hoti  ... saṃsaggārāmo hoti ... papañcārāmo hoti papañcarato
@Footnote: 1 Ma. pajahāsi. ito paraṃ eseva nayo . 2 Ma. Yu. papañcamanuyutto . 3 Ma. virādhayī.
Papañcārāmataṃ  anuyutto evaṃ kho āvuso bhikkhu tathā tathā vihāraṃ
kappeti  yathā  yathāssa  vihāraṃ  kappayato  kālakiriyā  anutappā
hoti  ayaṃ  vuccatāvuso  bhikkhu  sakkāyābhirato  na pahāsi sakkāyaṃ
sammā dukkhassa antakiriyāya.
   {286.1}   Tathā   tathā   āvuso   bhikkhu   vihāraṃ
kappeti  yathā yathāssa vihāraṃ kappayato kālakiriyā ananutappā hoti
kathañcāvuso  bhikkhu  tathā  tathā  vihāraṃ  kappeti  yathā  yathāssa
vihāraṃ  kappayato  kālakiriyā  ananutappā  hoti  idhāvuso  bhikkhu
na  kammārāmo  hoti  na  kammarato na kammārāmataṃ anuyutto na
bhassārāmo hoti .pe. na niddārāmo hoti [1]- na saṅgaṇikārāmo
hoti [1]- na saṃsaggārāmo hoti .pe. na papañcārāmo hoti na
papañcarato  na  papañcārāmataṃ  anuyutto  evaṃ  kho āvuso bhikkhu
tathā tathā vihāraṃ kappeti yathā yathāssa vihāraṃ kappayato kālakiriyā
ananutappā  hoti  ayaṃ  vuccatāvuso  bhikkhu  nibbānābhirato  pahāsi
sakkāyaṃ sammā dukkhassa antakiriyāyāti.
     Yo papañcaṃ anuyutto      papañcābhirato mago
     virādhayi so nibbānaṃ       yogakkhemaṃ anuttaraṃ.
     Yo ca papañcaṃ hitvāna     nippapañcapade rato
     ārādhayi so nibbānaṃ      yogakkhemaṃ anuttaranti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 328-329. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=6903              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=6903              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=286&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=266              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=286              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=2363              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=2363              Contents of The Tipitaka Volume 22 http://84000.org/tipitaka/read/?index_22

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com