ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā

   [294] 23 Bhayanti bhikkhave kāmānametaṃ adhivacanaṃ dukkhanti bhikkhave
kāmānametaṃ  adhivacanaṃ  rogoti bhikkhave kāmānametaṃ adhivacanaṃ gaṇḍoti
bhikkhave  kāmānametaṃ  adhivacanaṃ  saṅgoti  bhikkhave  kāmānametaṃ
adhivacanaṃ  paṅkoti  bhikkhave  kāmānametaṃ adhivacanaṃ kasmā ca bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. yepi hi.
Bhayanti kāmānametaṃ adhivacanaṃ kāmarāgarattāyaṃ bhikkhave chandarāgavinibaddho
diṭṭhadhammikāpi  bhayā  na  parimuccati  samparāyikāpi  bhayā  na
parimuccati  tasmā  bhayanti  kāmānametaṃ  adhivacanaṃ  .  kasmā  ca
bhikkhave dukkhanti ... rogoti ... Gaṇḍoti ... Saṅgoti ... Paṅkoti
kāmānametaṃ  adhivacanaṃ  kāmarāgarattāyaṃ  bhikkhave  chandarāgavinibaddho
diṭṭhadhammikāpi  paṅkā  na  parimuccati  samparāyikāpi  paṅkā  na
parimuccati tasmā paṅkoti kāmānametaṃ adhivacananti.
     Bhayaṃ dukkhañca rogo ca 1-   saṅgo paṅko ca ubhayaṃ
     ete kāmā pavuccanti     yattha satto 2- puthujjano
     upādāne bhayaṃ disvā     jātimaraṇasambhave
     anupādā vimuccanti      jātimaraṇasaṅkhaye
     te khemappattā sukhino    diṭṭhadhammābhinibbutā
     sabbe verabhayātītā 3-    sabbadukkhaṃ upaccagunti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 346-347. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=7301              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=7301              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=294&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=274              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=294              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=2441              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=2441              Contents of The Tipitaka Volume 22 http://84000.org/tipitaka/read/?index_22

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com