ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā

   [296] 25 Chayimāni bhikkhave anussatiṭṭhānāni katamāni cha idha
bhikkhave  ariyasāvako  tathāgataṃ  anussarati  itipi so bhagavā .pe.
Satthā devamanussānaṃ buddho bhagavāti yasmiṃ bhikkhave samaye ariyasāvako
tathāgataṃ  anussarati  nevassa  tasmiṃ samaye rāgapariyuṭṭhitaṃ cittaṃ hoti
na dosapariyuṭṭhitaṃ cittaṃ hoti na mohapariyuṭṭhitaṃ cittaṃ hoti ujugatamevassa
tasmiṃ  samaye  cittaṃ  hoti  nikkhantaṃ  muttaṃ  vuṭṭhitaṃ  gedhamhā
gedhoti  kho  bhikkhave  pañcannetaṃ  kāmaguṇānaṃ adhivacanaṃ idampi kho
bhikkhave ārammaṇaṃ karitvā evamidhekacce sattā visujjhanti.
   {296.1} Puna caparaṃ bhikkhave ariyasāvako dhammaṃ anussarati svākkhāto
bhagavatā  dhammo  .pe.  paccattaṃ veditabbo viññūhīti yasmiṃ bhikkhave
samaye ariyasāvako dhammaṃ anussarati nevassa tasmiṃ samaye rāgapaṭiyuṭṭhitaṃ
cittaṃ hoti na dosapariyuṭṭhitaṃ cittaṃ hoti na mohapariyuṭṭhitaṃ cittaṃ hoti
ujugatamevassa tasmiṃ samaye cittaṃ hoti nikkhantaṃ muttaṃ vuṭṭhitaṃ gedhamhā
gedhoti kho bhikkhave pañcannetaṃ kāmaguṇānaṃ adhivacanaṃ idampi kho bhikkhave
ārammaṇaṃ karitvā evamidhekacce sattā visujjhanti.
   {296.2} Puna caparaṃ bhikkhave ariyasāvako saṅghaṃ anussarati supaṭipanno
bhagavato  sāvakasaṅgho  .pe.  anuttaraṃ puññakkhettaṃ lokassāti yasmiṃ
bhikkhave  samaye  ariyasāvako  saṅghaṃ anussarati nevassa tasmiṃ samaye
rāgapariyuṭṭhitaṃ  cittaṃ  hoti  na  dosapariyuṭṭhitaṃ  cittaṃ  hoti  na
Mohapariyuṭṭhitaṃ  cittaṃ  hoti  ujugatamevassa  tasmiṃ samaye cittaṃ hoti
nikkhantaṃ  muttaṃ  vuṭṭhitaṃ  gedhamhā  gedhoti kho bhikkhave pañcannetaṃ
kāmaguṇānaṃ  adhivacanaṃ  idampi  kho  bhikkhave  ārammaṇaṃ  karitvā
evamidhekacce sattā visujjhanti.
   {296.3} Puna caparaṃ bhikkhave ariyasāvako attano sīlāni anussarati
akhaṇḍāni  .pe. samādhisaṃvattanikāni yasmiṃ bhikkhave samaye ariyasāvako
sīlaṃ  anussarati  nevassa  tasmiṃ samaye rāgapariyuṭṭhitaṃ cittaṃ hoti na
dosapariyuṭṭhitaṃ  cittaṃ hoti na mohapariyuṭṭhitaṃ cittaṃ hoti ujugatamevassa
tasmiṃ samaye cittaṃ hoti nikkhantaṃ muttaṃ vuṭṭhitaṃ gedhamhā gedhoti kho
bhikkhave pañcannetaṃ kāmaguṇānaṃ adhivacanaṃ idampi kho bhikkhave ārammaṇaṃ
karitvā evamidhekacce sattā visujjhanti.
   {296.4} Puna caparaṃ bhikkhave ariyasāvako attano cāgaṃ anussarati
lābhā vata me suladdhaṃ vata me yohaṃ .pe. Yācayogo dānasaṃvibhāgaratoti
yasmiṃ bhikkhave samaye ariyasāvako cāgaṃ anussarati nevassa tasmiṃ samaye
rāgapariyuṭṭhitaṃ cittaṃ hoti na dosapariyuṭṭhitaṃ cittaṃ hoti na mohapariyuṭṭhitaṃ
cittaṃ hoti ujugatamevassa tasmiṃ samaye cittaṃ hoti nikkhantaṃ muttaṃ vuṭṭhitaṃ
gedhamhā godhoti kho bhikkhave pañcannetaṃ kāmaguṇānaṃ adhivacanaṃ idampi
kho bhikkhave ārammaṇaṃ karitvā evamidhekacce sattā visujjhanti.
   {296.5} Puna caparaṃ bhikkhave ariyasāvako devatā anussarati santi devā
Cātummahārājikā  santi  devā tāvatiṃsā santi devā yāmā santi
devā tusitā santi devā nimmānaratino santi devā paranimmitavasavattino
santi  devā brahmakāyikā santi devā taduttari yathārūpāya saddhāya
samannāgatā tā devatā ito cutā tattha upapannā mayhampi tathārūpā
saddhā saṃvijjati yathārūpena sīlena sutena cāgena paññāya samannāgatā
tā  devatā  ito cutā tattha upapannā mayhampi tathārūpā paññā
saṃvijjatīti yasmiṃ bhikkhave samaye ariyasāvako attano ca tāsañca devatānaṃ
saddhañca  sīlañca  sutañca  cāgañca  paññañca anussarati nevassa tasmiṃ
samaye  rāgapariyuṭṭhitaṃ  cittaṃ  hoti na dosapariyuṭṭhitaṃ cittaṃ hoti na
mohapariyuṭṭhitaṃ cittaṃ hoti ujugatamevassa tasmiṃ samaye cittaṃ hoti nikkhantaṃ
muttaṃ  vuṭṭhitaṃ  gedhamhā gedhoti kho bhikkhave pañcannetaṃ kāmaguṇānaṃ
adhivacanaṃ idampi kho bhikkhave ārammaṇaṃ karitvā evamidhekacce sattā
visujjhanti imāni kho bhikkhave cha anussatiṭṭhānānīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 348-350. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=7328              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=7328              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=296&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=276              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=296              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=2469              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=2469              Contents of The Tipitaka Volume 22 http://84000.org/tipitaka/read/?index_22

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com